Prowadzący: dr hab. Barbara Rogowska
Afiliacja: politolog, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 19/09/2022 09:00,
Sala: Aula A (budynek Instytutu Politologii)
Zapisy od: 02/09/2022
Zapisy do: 09/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: barbara.rogowska@uwr.edu.pl
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 80
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Nie

Wykład nt. bezpieczeństwa żywnościowego ma na celu pokazanie wielości aspektów związanych z tą kategorią, licznych konotacji i zależności występujących między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, uwarunkowań prawnych, instytucjonalnych, politycznych, ale też kulturowych, religijnych, tradycjonalnych. Zwrócenie uwagi na państwowy, rządowy, zagraniczny, biznesowy i jednostkowy wymiar bezpieczeństwa żywnościowego. Jest ono bowiem elementem polityk sektorowych państwa polskiego i UE obejmujących, przede wszystkim, rolnictwo (produkcję rolną), gospodarkę (produkcję przetwórczą), opiekę zdrowotną (bezpieczeństwo zdrowia i życia obywateli), handel krajowy, międzynarodowy, naukę (rozwój technologii, technologii żywności, eksperymenty genetyczne, farmaceutyka). Na szczególną uwagę zasługują ryzyka zarówno będące wynikiem procesów biologicznych, chemicznych, naturalnych, wynikających z praw natury, ale także będących rezultatem celowej aktywności człowieka, w tym również pochodną rozwoju technologii.
Omówione zostanie, m.in., bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi, dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo żywności, żywność nowej generacji, marnotrawstwo żywności, racjonalne/nieracjonalne możliwości ochrony zwierząt, roślin, gleby, wody, opakowania do żywności, wydźwięk etyczny rytualnego sposobu zabijania zwierząt