Prowadzący: Jagna Rita Sobel
Afiliacja: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, UWr
Dziedzina wydarzenia: Nauki humanistyczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 (Szkoła Podstawowa nr 47) we Wrocławiu, ul. Januszowicka 35/37
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 19/09/2022 10:00,
Sala: BRAK
Zapisy od: 01/09/2022
Zapisy do: 12/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: 315680@uwr.edu.pl
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Nie
Uniwersytet w szkole: Nie

Księżna Anna Przemyślidka wydaje się być nieco zapomnianą postacią w XIII-wiecznej historii Śląska, jakby ukrytą w cieniu swojej teściowej, św. Jadwigi. W czasie lekcji uczniowie dowiedzą się o jej życiu i działalności, a także będą mieli możliwość zapoznania się z jej pieczęcią. Będzie to zatem równocześnie okazja do wprowadzenia uczniów w zagadnienia związane ze sfragistyką i wykorzystaniem pieczęci jako źródła przez historyków. Lekcję zakończy mini-konkurs z nagrodami.