Prowadzący: żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Afiliacja: żołnierze WOT
Panel tematyczny: Miasteczko Naukowe
Organizator: Inna instytucja
Miejsce: Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 16/09/2023 10:00,
Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
Forma prezentacji: warsztat, wystawa, pokaz
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-3, szkoła podstawowa kl. 4-6, szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych, których zadaniem jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, jak również reagowanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe. Na stanowisku 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej można dowiedzieć się o działalności WOT-u, jego zadaniach i wyposażeniu oraz uzbrojeniu. Podczas wydarzenia będzie możliwość porozmawiać z żołnierzami, aby dowiedzieć się jak wygląda szkolenie Terytorialsów, dlaczego warto wstąpić do służby oraz jak przebiega terytorialna służba wojskowa pełniona rotacyjnie.