Prowadzący: ppłk dr Adam Szymanowicz
Afiliacja: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, AWL
Dziedzina wydarzenia: Jelenia Góra
Organizator: Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Miejsce: Spotkanie online
Miasto: Jelenia Góra
Data wydarzenia: 13/10/2021 11:00,
Zapisy od: 01/09/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: jeleniagora@pwr.edu.pl
Forma prezentacji: wykład, pokaz
Zajęcia w formie: Online
Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa, kl. 4-6, Szkoła podstawowa, kl. 7-8, Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Tak

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMIT-5p7pu8VD-TL68ZR-BjEqp5bcJexrN5CeF84D9fo1%40thread.tacv2/1631782585857?context=%7b%22Tid%22%3a%220c7d0e76-15e3-4e8b-8709-384ebd1d7c0f%22%2c%22Oid%22%3a%22290e16ed-6a90-44e6-8894-a6c9032f03bb%22%7d

Pokaz multimedialny, który przenosi uczestników w czasy I Rzeczypospolitej. Krótkie wprowadzenie sytuacji geopolitycznej i wewnętrznej ówczesnego państwa polskiego. Organizacja Wojska Polskiego. Charakterystyka staropolskiej sztuki wojennej. Przyczyny sukcesów z wielokrotnie liczebniejszym przeciwnikiem. Najbardziej spektakularne zwycięstwa polskiego oręża.