Prowadzący: dr Wojciech Krawiec
Afiliacja: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, UEW
Dziedzina wydarzenia: Jelenia Góra
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Miejsce: Spotkanie online
Miasto: Jelenia Góra
Data wydarzenia: 13/10/2021 11:00,
Zapisy od: 01/09/2021
Zapisy d: 10/10/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: wojciech.krawiec@ue.wroc.pl, https://forms.office.com/r/dmvu2uh4fv
Forma prezentacji: konkurs, warsztat, spektakl
Zajęcia w formie: Online
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Tak

W pierwszej części - w formie wykładu, wspomaganego prezentacją multimedialną - zostanie krótko przedstawiona istota funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych, ich rodzajów oraz ekonomicznych i społeczno-psychologicznych czynników wpływających na wartość jednostek uczestnictwa. W drugiej, zasadniczej części zostanie przeprowadzona gra inwestycyjna, podczas której uczestnicy spotkania na podstawie przedstawionych im założeń będą dokonywali alokacji środków w wybrane fundusze inwestycyjne w trzyletnim horyzoncie czasowym.
Ostatecznym celem spotkania będzie kształtowanie świadomości i umiejętności finansowych w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych.