Technologie bezwykopowej budowy rurociągów podziemnej infrastruktury sieciowej – od pierwszych zastosowań do dnia dzisiejszego

Technologie bezwykopowej budowy rurociągów podziemnej infrastruktury sieciowej – od pierwszych zastosowań do dnia dzisiejszego

Występująca współcześnie gęsta zabudowa terenu, intensywny ruch pojazdów, prawna ochrona terenów wartościowych przyrodniczo czy też brak możliwości zaburzania trwających procesów produkcyjnych itp. powoduje znaczące utrudnienia w realizacji nowych podziemnych obiektów budowlanych, w tym budowy rurociągów podziemnej infrastruktury sieciowej. Upraszczając – trudno sobie wyobrazić zatrzymanie ruchu pojazdów w centrum aglomeracji miejskiej czy też zamknięcie drogi szybkiego ruch ze względu na konieczność przeprowadzenia pod nią rurociągu np. linii ciepłowniczej.  Wymusiło to rozwój specyficznych, nowatorskich i często bardzo zaawansowanych technicznie technologii budowy liniowych obiektów podziemnych, w których minimalizuje się konieczność wykonywania uciążliwych wykopów na trasie ich ułożenia. Ujmowane są one pod pojęciem technologii bezwykopowych i obecnie są uznawane za standardowe, z tym, że wiedza o nich nie jest rozpowszechniona jak w przypadku innych rozwiązań stosowanych w budownictwie. Imponujące prace często realizowane są w sposób niewidoczny dla mieszkańców okolicy, w której są prowadzone.

W ramach wykładu zostaną przedstawione wybrane techniki bezwykopowej budowy rurociągów podziemnej infrastruktury sieciowej, ponieważ właśnie z nimi najczęściej mają styczność mieszkańcy miast. Uwzględniony będzie rys historyczny, najnowsze rozwiązania, znaczące realizacje wykonane w Polsce (grupy technik przeciskowych, udarowych, HDD i DP). Wykład przeznaczony jest dla osób zainteresowanych współczesnymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w budownictwie, które wydają się „mniej oczywiste” a są przecież – jak można stwierdzić – często stosowane.

dr inż. Bogdan Przybyła

Link do wydarzenia