Inżynieria lądowa, określana także budownictwem lądowym i wodnym, jest dyscypliną nauk inżynieryjnych i technicznych kształtującą powierzchnię Ziemi pod potrzeby egzystencji człowieka. Wiedza ta znajduje zastosowanie na wszystkich poziomach życia cywilizowanych społeczeństw. Mosty, drogi, tunele skracają dystanse, zbliżają miasta, tworzą społeczności, państwa i imperia. Przykładem może być chociażby starożytne Imperium Rzymskie, którego stolica była zaopatrywana przez sieć akweduktów liczącą w II wieku n.e. 420 km, z czego 47 km przebiegało nad powierzchnią ziemi. Długość dróg wybudowanych przez Rzymian do II w. n.e. wynosiła 71,7 tys. kilometrów. Dobrze rozwinięta sieć dróg przyczyniła się do powstania powiedzenia „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” i udowodniła nam, że infrastruktura lądowa będzie zawsze podstawą do wykonania przez ludzkość kolejnych skoków cywilizacyjnych.

Głównym punktem spotkania jest gra komputerowa, w której podstawowym celem jest zaprojektowanie konstrukcji mostowej nad różnorakimi przeszkodami terenowymi. Dodatkowo w trakcie spotkania postaramy się w przyjaznej atmosferze odpowiedzieć na pytania: „Dlaczego warto zostać inżynierem konstrukcji lądowych i z jakimi wyzwaniami trzeba się mierzyć?”.

Serdecznie zapraszamy: dr inż. Paweł Hawryszków, dr inż. Marco Teichgraeber, mgr inż. Aleksander Mróz (Politechnika Wrocławska)

Link do wydarzenia