Dziewiętnasty wiek to czas wielkich przemian społecznych, które na gruncie polskim łączyły się z trudną sytuacją polityczną i walką o niepodległość. Nowe czasy stawiały wyzwania nie tylko mężczyznom, ale także kobietom. Wiele zamożnych i wpływowych dam angażowało się społecznie na rzecz wychowania i wykształcenia dziewcząt, realizując pozytywistyczne założenia pracy organicznej i mając na celu odbudowę państwa polskiego. Podczas wykładu przybliżymy biografie kobiet związanych z rodem Zamoyskich, a także Klementyny z Tańskich Hoffmanowej i Marceliny Darowskiej, które poświęciły życie edukacji kobiet, pracy u podstaw na rzecz walki z ubóstwem oraz krzewieniu polskiej tożsamości narodowej w trudnych czasach zaborów.

Marta Dardzińska

Link do wydarzenia