To hasło przewodnie spaceru dendrologiczno-ogrodowego wzdłuż Ścieżki Hochbergów. 

Już około 1800 r. wczesnoromantyczny park w dolinie Pełcznicy był znany i popularny wśród kuracjuszy i turystów odwiedzających Szczawno Zdrój. Sto lat później dzika promenada została przekształcona w  park leśny z zastosowaniem innowacyjnych jak na tamte czasy koncepcji „estetyki lasu i „ogrodu leśnego.

Dzisiaj wyjątkowe jest to, że krajobraz kulturowy zachował się w swoich historycznych granicach. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe dolina Pełcznicy została wpisana do rejestru zabytków, a także objęta trzema różnymi formami ochrony przyrody. 

Czy można pogodzić cele ochrony przyrody i zabytków? Jak odzyskać utracony romantyczny nastrój dzikiej promenady w zgodzie z naturą?

Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć architekci krajobrazu i dendrolodzy, zaangażowani w międzynarodowy projekt badawczy dot. zintegrowanego zarządzania krajobrazem kulturowym doliny Pełcznicy.

dr inż. Justyna Jaworek-Jakubska

Link do wydarzenia