Świat leków i suplementów diety okiem chemika

Świat leków i suplementów diety okiem chemika

W życiu codziennym, każdy z nas w pewnych okresach przyjmuje leki lub/i suplementy diety, które umożliwiają nam utrzymanie naszego organizmu w zdrowiu. Otrzymywanie tych preparatów jest często skomplikowanym i wieloetapowym procesem. Jednym z kluczowych etapów produkcji jest kontrola jakości otrzymywanych preparatów leczniczych. W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną niektóre z technik stosowanych do otrzymywania oraz analizy leków oraz suplementów diety. Zaprezentowane zostaną takie techniki jak: wysokosprawna chromatografia cieczowa, spektrometria mas, metody spektralne, metody oznaczania parametrów hydrodynamicznych. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z prowadzonymi w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej FAST 2022 badaniami dotyczącymi terapii borowo-neutronowej.

dr Jarosław Ciekot (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN)

Szczegóły wydarzenia znajdziesz tutaj.