wersja polskojęzyczna (rozszerzona) polski

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Events Schedule

category:         MAJOR EVENTS

the number of found events:  11
Inauguration of 20th Lower Silesian Science Festival lecture , concert
prof. dr hab. Tadeusz Dobosz (Środowiskowy Koordynator DFN)
2017-09-21: 14:00
the age of participants: any age
Wrocław : Wielka Sala Ratusza Muzeum Miejskiego Wrocławia, Rynek,
capacity: 200
more ...
On names of bodies of water and place-names - with particular reference to Lower Silesia lecture
prof. dr hab. Jan Miodek (językoznawca, Wydział Filologiczny, UWr)
2017-09-22: 10:00 - 11:00
the age of participants: any age
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, s. Unii Europejskiej
capacity: 500
more ...
Dictation competition
Monika Zaśko-Zielińska (nauczyciel akademicki, Wydział Filologiczny, UWr)
Jan Miodek, Anna Majewska-Tworek, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
2017-09-22: 12:00 - 14:00
the age of participants: any age
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, pl. Biskupa Nankiera 15 b, sala im. Mikulskiego
capacity: 100
!!! admissions !!!
more ...
Twenty years passed discussion
prof. dr hab. Tadeusz Dobosz (Środowiskowy Koordynator DFN)
2017-09-23: 16:00
the age of participants: adult
Wrocław : Dwór Polski Restauracja Królewska, Rynek 5, I p.
more ...
The Oxford Debate discussion
prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński (PWr)
Sekcja Organizacji Imprez Naukowych Politechniki Wrocławskiej
2017-09-25: 11:00 - 13:00
the age of participants: any age
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, aula
capacity: 430
more ...
On the Trail of Religious Tolerance. Pilgrimage to the Four Temples District excursion
prof. dr hab. Adam Jezierski (chemik, Wydział Chemii, Rektor UWr)
2017-09-25: 15:00 - 18:45
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : miejsce pierwszego spotkania Kuria Biskupia Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego pl. Nankiera 15a,
more ...
Are You sure? show
Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego (organizacja studencka, Wydział Chemii, UWr)
2017-09-25: 19:00 - 19:30
the age of participants: any age
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Gmach Główny, pl. Uniwersytecki 1, Oratorium Marianum
capacity: 100
more ...
I want to be a soldier games , show , lecture
kpt. Piotr Bastkowski (Wydział Planowania i Koordynacji Badań Naukowych, WSOWL)
ppłk dr Mirosław Meńkarski, płk dr Czesław Dąbrowski, płk dr Radosław Szymankiewicz
2017-09-26: 09:00 - 11:00
2017-09-26: 11:00 - 13:00
the age of participants: kindergartener primary school
Wrocław : Akademia Wojsk Lądowych, ul. Czajkowskiego 109,
capacity: 15
!!! admissions !!!
more ...
Discovery in science. Is scientist a weakest link? lecture
dr hab. Karol Kacprzak, prof UAM (chemik, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. inż. Piotr Drożdżewski, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
2017-09-26: 17:15
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Gmach Główny, pl. Uniwersytecki 1, Oratorium Marianum
capacity: 200
more ...
The closing ceremony of the stationary edition of 20th Lower Silesian Science Festival show , film
prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński (PWr)
Sekcja Organizacji Imprez Naukowych Politechniki Wrocławskiej
2017-09-27: 11:00 - 12:30
the age of participants: any age
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, aula
capacity: 430
!!! admissions !!!
more ...
FINAL CONCERT. 500 years of the Reformation in music, 500 years of music in the Reformation - Martin Luther's legacy in world music culture lecture , show , concert
dr Aleksandra Pijarowska (teoretyk, instrumentalista, śpiewaczka, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalny, Wydział Edukacji Muzycznej, AMKL)
dr Tomasz Głuchowski, dr hab. Olga Ksenicz
2017-09-27: 18:00
the age of participants: any age
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Gmach Główny, pl. Uniwersytecki 1, Oratorium Marianum
capacity: 200
more ...

PRINT print

      Member of European Science Events Association       *                         Find us: