wersja polskojęzyczna (rozszerzona) polski

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Events Schedule

category:         Lubin

the number of found events:  31
Journeyto the Center of the Earth – mineralogical workshop workshop
dr Wojciech Kaczmarek (geolog, KGHM Polska Miedź SA)
2017-10-11: 09:00 - 10:00
2017-10-11: 10:30 - 11:30
2017-10-11: 12:00 - 13:00
the age of participants: primary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
show
Łukasz Adam, Marcin Maszka (Fabryka Wiedzy)
2017-10-11: 09:00 - 09:30
2017-10-11: 10:00 - 10:30
2017-10-11: 11:00 - 11:30
2017-10-11: 12:00 - 12:30
2017-10-11: 13:00 - 13:30
the age of participants: primary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
lecture , show
Krzysztof Tkaczyk
Dziecięcy Zespół Piosenki i Tańca Gwarkowie
2017-10-11: 09:00 - 10:00
the age of participants: secondary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 400
!!! admissions !!!
more ...
lecture
Anna Maciąg, Robert Maciąg
2017-10-11: 09:00 - 10:00
the age of participants: primary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 90
!!! admissions !!!
more ...
exhibition
Arkady Paweł Fiedler
2017-10-11: 09:00 - 18:00
2017-10-12: 09:00 - 18:00
the age of participants: any age
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
!!! admissions !!!
more ...
How the operation of socially responsible companies influences on the recognition of product quality lecture , workshop , discussion
mgr Agnieszka Mikucka-Kowalczyk (doktorantka, Wydział Nauk Ekonomicznych, UE)
2017-10-11: 09:00 - 10:15
the age of participants: secondary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
Colonizing the Solar System lecture
dr Paweł Preś (Instytut Astronomiczny, UWr)
2017-10-11: 09:00 - 10:00
the age of participants: high school secondary school adult
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 150
!!! admissions !!!
more ...
What is a gene lecture
dr Monika Chaszczewska-Markowska (immunolog, IITD PAN)
2017-10-11: 10:30 - 11:30
the age of participants: secondary school adult
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 150
!!! admissions !!!
more ...
lecture
Anna Maciąg, Robert Maciąg
2017-10-11: 10:30 - 11:30
the age of participants: primary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 90
!!! admissions !!!
more ...
Family of 5 Nobel Prizes lecture
dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr (profesor, Wydział Chemii, UWr)
2017-10-11: 10:30 - 11:30
the age of participants: high school secondary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 400
!!! admissions !!!
more ...
Socially responsible activities in the company as a key to success of contemporarily managed companies lecture , workshop , discussion
mgr Agnieszka Mikucka-Kowalczyk (doktorantka, Wydział Nauk Ekonomicznych, UE)
2017-10-11: 10:45 - 12:00
the age of participants: secondary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
lecture
dr Beata Orzechowska (biotechnolog/mikrobiolog, IITD PAN)
2017-10-11: 12:00 - 13:00
the age of participants: high school secondary school adult
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 150
!!! admissions !!!
more ...
lecture
Anna Maciąg, Robert Maciąg
2017-10-11: 12:00 - 13:00
the age of participants: primary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 90
!!! admissions !!!
more ...
Fascinating science without secrets - chemistry lecture
prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho (chemik, Wydział Chemiczny, PWr)
2017-10-11: 12:00 - 13:00
the age of participants: high school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 400
!!! admissions !!!
more ...
lecture
dr Beata Chorągwicka-Majstrowicz (Uczelnia Jana Wyżykowskiego)
2017-10-11: 12:30 - 13:15
the age of participants: high school secondary school
Polkowice : Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b,
capacity: 150
!!! admissions !!!
more ...
Iron health: why our body needs iron? lecture
dr Jolanta Artym (biolog, IITD PAN)
2017-10-12: 09:00 - 10:00
the age of participants: high school secondary school adult
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 150
!!! admissions !!!
more ...
workshop
mgr Jacek Nowicki
2017-10-12: 09:00 - 09:45
2017-10-12: 10:15 - 11:00
2017-10-12: 11:30 - 12:15
the age of participants: primary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
workshop
Anna Maciąg, Robert Maciąg
2017-10-12: 09:00 - 10:00
the age of participants: primary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
lecture
Arkady Paweł Fiedler
2017-10-12: 09:00 - 10:00
the age of participants: primary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 400
!!! admissions !!!
more ...
lecture
prof. dr hab. Rafał Czachor (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Uczelnia Jana Wyżykowskiego)
2017-10-12: 10:00 - 10:45
the age of participants: high school secondary school
Polkowice : Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, B107
capacity: 150
!!! admissions !!!
more ...
lecture
Dariusz Pawlicki
2017-10-12: 10:30 - 11:45
the age of participants: secondary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 90
!!! admissions !!!
more ...
workshop
Anna Maciąg, Robert Maciąg
2017-10-12: 10:30 - 11:30
the age of participants: primary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
lecture , show
mgr Magdalena Maciejasz (Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
2017-10-12: 10:30 - 11:30
the age of participants: secondary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 400
!!! admissions !!!
more ...
The Sun - our life-giving star lecture
dr Krzysztof Radziszewski (astronom, Instytut Astronomiczny, Wydział Fizyki i Astronomii, UWr)
2017-10-12: 10:30 - 11:30
the age of participants: primary school high school secondary school adult
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 150
!!! admissions !!!
more ...
lecture
dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk (prawnik, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
2017-10-12: 10:50 - 11:35
the age of participants: primary school high school
Polkowice : Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, aulaB107
capacity: 150
!!! admissions !!!
more ...
workshop
mgr Marta Sieradzka-Ambroziak (Konsultant Eurodesk Polska przy Uczelni Jana Wyżykowskiego, Biuro Karier)
2017-10-12: 11:40 - 12:25
the age of participants: high school secondary school
Polkowice : Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, A206
capacity: 20
!!! admissions !!!
more ...
Human attractiveness as a biological signal lecture
dr Marta Sochocka (biolog, IITD PAN)
2017-10-12: 12:00 - 13:00
the age of participants: high school secondary school adult
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 150
!!! admissions !!!
more ...
workshop
Anna Maciąg, Robert Maciąg
2017-10-12: 12:00 - 13:00
the age of participants: primary school
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
The Polish Armed Forces on the battlefields of WWII lecture , panel discussion
ppłk dr Krzysztof Nowacki (Żołnierz zawodowy, adiunkt, Instytut Dowodzenia, Wydział Zarządzania, WSOWL)
2017-10-12: 12:00 - 13:00
the age of participants: high school secondary school adult
Lubin : Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1,
capacity: 400
!!! admissions !!!
more ...
lecture , workshop
mgr Jan Walczak (Starszy spec. ds. promocji i wydawnictw, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, były dziennikarz)
2017-10-12: 12:30 - 14:00
the age of participants: high school secondary school
Polkowice : Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, aula 323 A
capacity: 15
!!! admissions !!!
more ...
lecture
dr inż. Jan Francyk (Wydział Elektroniki, PWr)
2017-10-12: 12:30 - 13:15
the age of participants: primary school high school
Polkowice : Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, aula B107
!!! admissions !!!
more ...

PRINT print

      Member of European Science Events Association       *                         Find us: