wersja polskojęzyczna (rozszerzona) polski

Dolno¶l±ski Festiwal Nauki Dolno¶l±ski Festiwal Nauki

Events Schedule

category:         Biotechnology and biomedical engineering

the number of found events:  10
Blood secrets workshop , lecture
dr Magdalena Zaremba-Czogalla (Wydział Biotechnologii, UWr)
2017-09-21: 09:00 - 11:00
2017-09-21: 12:00 - 14:00
2017-09-22: 09:00 - 11:00
2017-09-22: 12:00 - 14:00
the age of participants: primary school
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14a, s. 0.30
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
A little scientist laboratory
mgr Katarzyna Mizio (doktorant, biolog, WNB, UWr)
mgr Mateusz Berezowski, mgr Seweryn Mucha, mgr Tomasz B±kowski
2017-09-22: 12:00 - 13:15
the age of participants: primary school
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, ul. Kanonia 6/8, s. 420
capacity: 12
!!! admissions !!!
more ...
Molecular scissors laboratory
mgr Mateusz Berezowski (doktorant, biolog, WNB, UWr)
mgr Katarzyna Mizio, mgr Seweryn Mucha, mgr Tomasz B±kowski
2017-09-22: 13:30 - 15:30
the age of participants: high school secondary school
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, ul. Kanonia 6/8, s. 420
capacity: 12
!!! admissions !!!
more ...
Molecular modeling - see the invisivble show
Ewa Białek, Międzywydziałowe Koło Naukowe BANG (Wydział Chemiczny, PWr)
członkowie MKN BANG
2017-09-25: 09:00 - 14:00
2017-09-26: 09:00 - 14:00
2017-09-27: 09:00 - 14:00
the age of participants: any age
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, parter
more ...
Isolation of genetic material from saliva samples laboratory , workshop
mgr inż. Anna Więch, mgr inż. Krzysztof Wycisk (chemicy, Wydział Chemiczny, PWr)
2017-09-25: 09:00 - 10:30
2017-09-26: 09:00 - 10:30
2017-09-27: 09:00 - 10:30
the age of participants: high school secondary school
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. F-4, ul. Gdańska 7/9, s. B2
capacity: 35
!!! admissions !!!
more ...
Current Biotechnology lecture
Daniel Krowarsch (Wydział Biotechnologii, UWr)
2017-09-25: 10:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14a, s. 1.03
capacity: 140
more ...
Using white gloves - how to solve mysteries of microcosm? workshop , laboratory , discussion
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów "Przybysz" (Paulina Mi¶kowiec-koordynator warsztatów) (Wydział Biotechnologii, UWr)
2017-09-25: 12:00 - 13:00
2017-09-25: 13:30 - 14:30
2017-09-25: 15:00 - 16:00
2017-09-26: 12:00 - 13:00
2017-09-26: 13:30 - 14:30
2017-09-26: 15:00 - 16:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14a, s. laboratoryjna
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
The Molecular Yoga. How to fold a protein in 102 ways? workshop , competition , games
dr inż. Bogumił Konopka (fizyk, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, PWr)
Jakub Wojciechowski, Michał Andruszkiewicz, Grzegorz Rorbach
2017-09-26: 10:00 - 11:30
2017-09-26: 11:45 - 13:15
2017-09-26: 13:30 - 15:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, s. 249, 250
capacity: 32
!!! admissions !!!
more ...
Biotechnology at home - Kitchen DNA isolation workshop
mgr Przemysław Leszczyński (biotechnolog, Wydział Lekarski, UMW)
dr Marta Kicia, mgr Żaneta Kopacz, mgr Magdalena Sokulska, dr Maria Wesołowska, dr Dorota Tichaczek-Goska, dr hab. Dorota Wojnicz
2017-09-26: 10:30 - 11:30
the age of participants: high school secondary school
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Mikulicza-Radeckiego 9, II p., s. ćwiczeń
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
Implants and artificial organs – how to replace the defective elements of the human body? show , discussion
dr inż. Marta Kozuń (Wydział Mechaniczny, PWr)
mgr inż. Magdalena Wojtków
2017-09-27: 11:00 - 14:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-5, ul. Łukasiewicza 7/9, laboratorium L6.1
capacity: 15
!!! admissions !!!
more ...

PRINT print

      Member of European Science Events Association       *                         Find us: