wersja polskojęzyczna (rozszerzona) polski

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Events Schedule XVIII LSSF (2015 Year)

category:         Meeting with history

the number of found events:  13
Bibliobiznes games , show , competition
mgr Wojciech Sierżęga (bibliotekarz, Wydział Filologiczny, UWr)
2015-09-18: 10:00 - 15:00
2015-09-19: 10:00 - 15:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, pl. Uniwersytecki 9/13, biblioteka
capacity: 21
!!! admissions !!!
more ...
From clay tablets to tablet computers. The exhibition organized in the 90. birth anniversary of Professor Kazimiera Maleczyńska exhibition
dr Anna Łach, mgr Karina Nabiałczyk, dr Renata Piotrowska, dr Ewa Repucho, mgr Wojciech Sierżęga (pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Filologiczny, UWr)
2015-09-18: 10:00 - 15:00
2015-09-19: 10:00 - 15:00
2015-09-20: 10:00 - 15:00
2015-09-21: 10:00 - 15:00
2015-09-22: 10:00 - 15:00
2015-09-23: 10:00 - 15:00
the age of participants: any age
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, pl. Uniwersytecki 9/13,
capacity: 50
!!! admissions !!!
more ...
Miles Christianus and unworthy heathen or how wanted Piast dukes to be seen and how did they be seen during Middle Ages? show
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (historyk, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, UWr)
2015-09-18: 14:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ul. Szewska 49, Audytorium
capacity: 120
more ...
Mysteries of the Wrocław Fortress - Tour of the Infantry Fort nr 6 Polanowice excursion , show
Stanisław Kolouszek (Prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego)
Małgorzata Jaraczewska, wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Historyków Wojskowości UWr
2015-09-19: 11:00 - 12:00
2015-09-19: 12:00 - 13:00
2015-09-19: 13:00 - 14:00
2015-09-19: 14:00 - 15:00
the age of participants: primary school high school secondary school adult
Wrocław : Zespół Fortu Piechoty nr 6 "Polanowice" we Wrocławiu, ul. Polanowicka,
capacity: 20
!!! admissions !!!
more ...
Major discoveries in history of Microbiology lecture , competition
dr Katarzyna Guz-Regner (mikrobiolog, Wydział Nauk Biologicznych, UWr)
mgr Wojciech Regner (historyk)
2015-09-21: 09:00 - 10:30
2015-09-21: 11:00 - 12:30
the age of participants: primary school high school secondary school
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, ul. Przybyszewskiego 63/77, s. 170
capacity: 30
!!! admissions !!!
more ...
"Light of imagination". The last painting by Rembrandt performance
dr Anna Sokołowska (Uniwersytet Trzeciego Wieku, UWr)
mgr Kamil Błaszczyński
2015-09-21: 11:00
the age of participants: any age
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ul. Dawida 1, aula UTW
capacity: 80
!!! admissions !!!
more ...
Confectioners and baristas old Wrocław show
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, dr Grzegorz Sobel (historyk, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, UWr)
2015-09-21: 15:00
the age of participants: any age
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ul. Szewska 49, Audytorium
capacity: 120
more ...
Do the Chinese visited the ancient Romans? show , lecture
dr Stefania Skowron-Markowska (etnolog, antropolog kulturowy, Instytut Konfucjusza, UWr)
Katarzyna Michalewicz
2015-09-21: 16:00
the age of participants: secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Konfucjusza, ul. Ks. Witolda 47,
capacity: 25
!!! admissions !!!
more ...
Prehistoric inventions workshop , lecture
dr inż. Beata Miazga, dr Bernadeta Kufel-Diakowska (chemik, konserwator zabytków; archeolog, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, UWr)
studenci archeologii
2015-09-22: 08:30 - 16:00
2015-09-23: 08:30 - 16:00
the age of participants: any age
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, ul. Koszarowa 3, bud. 28
capacity: 35
!!! admissions !!!
more ...
Polish rock music in the ’80: message, functioning, struggle with the censorship lecture
dr Marcin Dyś (współpracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel w Zespole Szkół Samorządowych w Łagiewnikach)
2015-09-22: 11:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ul. Szewska 49, Audytorium
capacity: 75
!!! admissions !!!
more ...
Wroclaw traces of Professor Kazimerz Idaszewski (on the 70th anniversary of the first lecture) excursion
mgr Renata Wałdowska-Zając (przewodnik miejski po Wrocławiu, Koło Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK)
2015-09-22: 11:00
the age of participants: adult
Wrocław : Skwer prof. Idaszewskiego, między budynkami D1 i D2 PWr
more ...
The situation of historical building in Lower Silesia after 1989. lecture
dr Adriana Merta-Staszczak (historyk, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, PWr)
2015-09-22: 13:30 - 14:30
the age of participants: adult
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, s. 1.27
more ...
Legal life in Warsaw in light "Chronicle" Bolesława Prusa lecture
prof. dr hab. Józef Koredczuk (prawnik, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
2015-09-23: 11:00 - 12:00
the age of participants: secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, s. 2D
capacity: 190
more ...

PRINT print

      Member of European Science Events Association       *                         Find us: