wersja polskojęzyczna (rozszerzona) polski

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festival financially supported by:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Gmina Wrocław

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Events Schedule XV LSSF (2012 Year)

category:         Chemistry As a Key To Nature

the number of found events:  17
How useful can be chemical broccoli? lecture
prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (chemik, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-21: 09:00 - 10:00
the age of participants: primary school high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
Mimicking nature in nanoscale lecture
inż. Agata Leśniewska (studentka, Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Bio-Top", Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-21: 13:00 - 14:00
the age of participants: secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
Energy from water - a chance to overcome the Crisis? lecture
mgr inż. Piotr J. Bardziński (inżynier materiałowy, doktorant, Wydział Mechaniczny PWr)
2012-09-21: 13:00 - 15:00
the age of participants: secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, Budynek 2, ul. Borowska 211 A,
more ...
Chemical variety lecture
Maciej Rolewicz (student, Koło Naukowe Studentów "Allin", Wydział Chemiczny PWr)
Damian Włodarczyk
2012-09-24: 09:00 - 10:00
2012-09-26: 09:00 - 10:00
the age of participants: high school secondary school
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
Great abilities of tiny chemistry, the thing about nanocars, nanoswitches and nanocomputers lecture
dr Piotr Młynarz (chemik, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-24: 09:00 - 10:00
the age of participants: primary school high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, Budynek 2, ul. Borowska 211 A,
more ...
The chemistry of struggle for survival lecture
prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski (chemik, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-24: 10:00 - 11:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
Molecular Lego blocks. How become a crystal engineer? lecture
mgr inż. Michał Białek, mgr inż. Piotr Garczarek (doktoranci, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-24: 11:00 - 12:00
the age of participants: secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
A frog has come to the doctor... a few words about drying lecture
dr inż. Michał Araszkiewicz (chemik, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-24: 12:00 - 13:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
What urine, saliva and blood tell us - metabolomics as a chemical diagnostics in medicine lecture
dr Piotr Młynarz (chemik, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-24: 14:00 - 15:00
the age of participants: primary school high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
Ubiquitous symmetry lecture
prof. dr hab. inż. Roman Gancarz (chemik, Wydział Chemiczny, PWr)
2012-09-25: 09:00 - 10:00
the age of participants: secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
Clock and proteins - why we have to sleep show
dr Beata Greb-Markiewicz (biotechnologia, biologia molekularna, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-25: 10:00 - 11:00
the age of participants: secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
On the trail of the mysterious microbes lecture
mgr inż. Małgorzata Labuda (chemik, doktorantka, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-25: 11:00 - 12:00
the age of participants: primary school high school secondary school
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
How the nature inspires the man - how the man discovers the nature - a few words about fluorescent proteins lecture
mgr inż. Łukasz Wolański (chemik, doktorant, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-25: 12:00 - 13:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
Hair - record of your life history lecture
mgr inż. Paulina Wołowiec (chemik, doktorantka, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-25: 14:00 - 15:00
the age of participants: primary school high school secondary school
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
Symmetry versus beauty, in search of harmony lecture
mgr inż. Teresa Kurc, mgr inż. Magdalena Wilk (chemik, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-26: 10:00 - 11:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
What happens when people visit the "natural doctor"? lecture
mgr inż. Łukasz Tuhy (chemik, doktorant, Wydział Chemiczny PWr)
2012-09-26: 12:00 - 13:00
the age of participants: high school secondary school adult
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...
Metabolic weighing scale - how the mass of chemical substances can diagnose the disease. lecture , discussion
mgr inż. Stanisław Deja (biotechnolog, doktorant, Uniwersytet Opolski)
2012-09-26: 13:00 - 14:00
the age of participants: any age
Wrocław : Uniwersytet Medyczny, ul. Grunwaldzka 2,
more ...

PRINT print

      Member of European Science Events Association       *                         Find us: