wersja polskojęzyczna (rozszerzona) polski

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Events Schedule

detail information about event

title Feminist political philosophy
lecturer dr Tomasz Scheffler (prawnik, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
category Hot topic
organiser University of Wrocław
place Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, s. 2D
capacity: 190
venue 2017-09-26: 12:00 - 13:00
form of a presentation lecture
the age of participants any age

Lokalizacja na mapie:


print information about event print information about event

      Member of European Science Events Association       *                         Find us: