english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Gmina Wrocław

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Program imprez XXI DFN

Przypominamy: Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki nie prowadzi zapisów na imprezy!

Szukaj w Programie:

szukane słowo
organizator
pasaż
tytuł‚
prowadzą…cy
miasto
termin
forma imprezy
wiek uczestników
program dla rodzin      
szukaj

Pominięcie jednej z kategorii wyszukiwania powoduje przeszukiwanie bazy danych bez uwzględnienia ograniczenia wynikającego z tej kategorii. Zostawienie wszystkich pól pustych spowoduje wyświetlenie wszystkich imprez.

PUNKTY INFORMACYJNE

Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Uniwersytet Wrocławski

pl. Solny 12, 50-061 Wrocł‚aw, tel. 71 343 37 02, tel./fax 71 323 08 29
e-mail: biuro@festiwal.wroc.pl, festiwal@uni.wroc.pl

Politechnika Wrocławska. Sekcja Organizacji Imprez Naukowych

ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław
e-mail: konferencje@pwr.edu.pl, aleksandra.szafran@pwr.edu.pl, kornel.kotecki@pwr.edu.pl

PUNKTY, W KTÓRYCH DOSTĘPNY JEST PROGRAM:

Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS

Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. 71 342 22 91; WWW: www.dcik.pl, e-mail: dcik@okis.pl

InfoCentrum na Ostrowie Tumskim

pl. Katedralny 1, 50-329 Wrocław, tel. 511 087 085, e-mail: info@centrum.wroclaw.pl

Mediateka

Plac Teatralny 5, 50-051 Wrocł‚aw, tel. 71 347 12 68, 71 347 12 82

Organizatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki informują, że przebieg Festiwalu będzie dokumentowany fotograficznie i filmowo w celu wykorzystania ujęć do celów reklamowych i propagandowych. Udział w imprezie jest wyrażeniem zgody na ewentualne wykorzystanie wizerunku utrwalonych osób w wymienionym zakresie.

Pobierz program
Stan programu na 1 lipca 2018, a wszelkie zmiany są umieszczone w zakładce uwaga zmiany!!!
Member of European Science Events Association       * Znajdź nas: