english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Gmina Wrocław

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Fundacja Health & Life dla DFN!

W ramach XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbył się koncert i konferencja: ,,Wiem, co jem, wiem, co piję, wiem, gdzie odpoczywam...wiem, czym jeżdżę". Organizatorami tych wydarzeń była fundacja Health & Life, natomiast patronat honorowy objął Główny Inspektor Sanitarny.

23 września w koncercie ,,Pieśni patriotyczne na 100-lecie Niepodległości" wzięło udział ok. 100 osób, głównie byli to seniorzy z Wrocławia, dla których fundacja przygotowała 75 śpiewników. Podczas tego muzycznego spotkania na scenie wystąpili soliści: Aleksandra Kołkowska i Józef Kuźma oraz gościnnie Chór Kameralny Wratislavia pod dyrekcją Romualda Trembickiego. Całość koncertu poprowadził Pan Dyrektor Artur Chorzępa.

 Koncert, Chór Kameralny Wratislavia

W konferencji w dniu 24 września wzięło udział ok. 90 osób, 86 uczniów i 5 nauczycieli. Tak wysoka frekwencja świadczy o tym, że Dolnośląski Festiwal Nauki cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży, ale i nie tylko. Health & Life przygotowało również imprezy dla seniorów: „Aktywne starzenie się”; „Emerytura i co dalej?”; „Senior wartościowy pracownik” to tytuły wydarzeń, które odbyły się dla osób w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia. Tematy tych imprez były przygotowane przez instytucje współpracujące z fundacją tj. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy.

Uczniowie na wykładach 24.09.2018, XXI DFN

Serdecznie dziękujemy fundacji Health & Life oraz wszystkim współorganizatorom i instytucjom, które wspierają Dolnośląski Festiwal Nauki.

Tekst: Witold Zarówny, Daria Dominiak

DRUKUJ drukuj

Member of European Science Events Association       * Znajdź nas: