english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Gmina Wrocław

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Konkursy

X EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO "FESTIWAL OCZAMI DZIECI"

X EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „FESTIWAL OCZAMI DZIECI”

Organizatorzy XXI DFN zachęcają, by najmłodsi uczestnicy zaprezentowali swoją przygodę z Festiwalem. Co szczególnie ich zainteresowało? Które festiwalowe zajęcia najbardziej zapadły im w pamięć?

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów klas zerowych i klas I–III szkół podstawowych, którzy biorą aktywny udział w imprezach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych (przedszkole, kl. 0-1, kl. 2-3) w związku z powyższym prosimy o dokładne podpisanie zgłoszonych prac (imię i nazwisko, placówka, kategoria wiekowa, numer kontaktowy opiekuna).

Jak?

Forma plastyczna jest dowolna – mile widziane są rysunki, wyklejanki i wycinanki.
Na odwrocie pracy muszą się znaleźć: imię i nazwisko dziecka, wiek, podpis rodzica (opiekuna prawnego) wraz z telefonem kontaktowym, a także nazwa zajęć, w jakich uczestniczyło dziecko.

Do kiedy?

Prace na konkurs plastyczny można dostarczyć do 16 listopada 2018 r:

–    pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląski Festiwal Nauki, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; (decyduje data stempla pocztowego),

–    osobiście do biura DFN: ul. Świdnicka 10, 50-068 Wrocław, tel. 71 343 37 02.

Rozstrzygnięcie konkursu przez specjalnie powołane jury nastąpi do końca grudnia 2018 roku. Nazwiska laureatów i ich dzieła będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu Nauki: www.festiwal.wroc.pl. Zwycięska praca zostanie dodatkowo zamieszczona w gazetce XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i powielanie prac do różnych publikacji bez zgody ich autorów (opiekunów prawnych). Jednocześnie rodzic (opiekun prawny) czy pełnoletni autor wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych autora (imienia, nazwiska, wieku, szkoły) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

DRUKUJ drukuj

Member of European Science Events Association       * Znajdź nas: