english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Uniwersytet w szkole

O projekcie

W roku szkolnym 2012/13 Dolnośląski Festiwal Nauki (DFN) uruchamia pilotażowy program pod nazwą "Uniwersytet w szkole". Celem projektu jest wykorzystanie potencjału dydaktycznego i naukowego wrocławskich uczelni do wzbogacenia i urozmaicenia dydaktyki. Szkołom udostępniane będą wybrane propozycje zrealizowane w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Będą one przeprowadzane poza okresem Festiwalu Nauki (to znaczy od listopada do czerwca) na terenie szkół, które zamówią realizację przedsięwzięcia dydaktycznego. W naszej ofercie są wykłady, seminaria, dyskusje, w wyjątkowych wypadkach pokazy. Wszystkie propozycje prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz studentów, którzy otrzymali zezwolenie opiekuna naukowego. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje wpiszą się w program dydaktyczny realizowany w Państwa szkołach.

Realizacja przedsięwzięcia jest odpłatna. Szkoły zawierają z prowadzącym umowę-zlecenie. Dla szkół zlokalizowanych na terenie Wrocławia sugerowana umowna cena brutto 45 minutowego wystąpienia wynosi 120 zł. W cenie tej zawiera się honorarium i koszty przeprowadzenia spotkania. W sytuacji, kiedy koszty materiałów lub pomocy dydaktycznych są wyższe, szkoła uzgadnia z prowadzącym wysokość zobowiązania finansowego. Jeżeli przedsięwzięcie realizowane jest poza Wrocławiem kwota umowna pokrywa również koszty dojazdu.

Koordynatorem projektu z ramienia Festiwalu jest pan mgr Piotr Krysiak (uws@festiwal.wroc.pl, tel. 713433702). Szkoły zainteresowane zamówieniem oferty proszone są o kontakt z koordynatorem. Koordynator, po sprawdzeniu dostępności oferty, kontaktuje szkołę z wykonawcą. Konkretny termin i ostateczna kwota umowy-zlecenia ustalana jest w bezpośrednich kontaktach Prowadzącego ze Szkołą.

Regulamin projektu „Uniwersytet w szkole” znajduje się na stronie internetowej DFN  www.festiwal.wroc.pl

K.Orzechowski
/Środowiskowy Koordynator DFN/

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: