english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Uniwersytet w szkole

Chcą Państwo wzbogacić i urozmaicić zajęcia dydaktyczne w Waszej szkole?
Dolnośląski Festiwal Nauki zachęca do korzystania z oferty dydaktycznej pod nazwą

Uniwersytet w Szkole

Celem projektu jest udostępnienie szkołom wybranych pozycji z programu imprez Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Zajęcia realizowane są w szkołach od listopada do czerwca na zamówienie nauczyciela. W naszej ofercie są wykłady, prelekcje, warsztaty, dyskusje i inne. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, doktorantów lub studenckie koła naukowe. Lista proponowanych zajęć i ich opis oraz regulamin projektu umieszczone są na stronie internetowej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki: www.festiwal.wroc.pl w zakładce Uniwersytet w Szkole.

Zamówienia przyjmuje mgr Piotr Krysiak z Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (uws@festiwal.wroc.pl, tel. 713433702)

Zapraszamy!

Lista propozycji dydaktycznych

W ramach projektu realizowane są spotkania z trzech kolejnych edycji Festiwalu. Spotkania prezentowane podczas XX DFN 2017   Spotkania lat ubiegłych: Spotkania prezentowane podczas XIX DFN 2016 Spotkania prezentowane podczas XVIII DFN 2015 Spotkania prezentowane podczas XVII DFN 2014 więcej

Regulamin i założenia projektu „Uniwersytet w szkole”

§ 1 Informacje ogólne. Celem projektu „Uniwersytet w szkole” jest udostępnienie placówkom oświatowym (zwanych dalej Beneficjentem projektu) wybranych pozycji edukacyjnych realizowanych podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN) poza czasem jego trwania. Zadaniami projektu „Uniwersytet w szkole” są: ­    wzbogacenie treści programowych realizowanych w szkołach w oparciu o kadrę naukowo-dydaktyczną wrocławskich uczelni ­    popularyzacja, upowszechnienie i propagowanie nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw w sposó [...] więcej

O projekcie

W roku szkolnym 2012/13 Dolnośląski Festiwal Nauki (DFN) uruchamia pilotażowy program pod nazwą "Uniwersytet w szkole". Celem projektu jest wykorzystanie potencjału dydaktycznego i naukowego wrocławskich uczelni do wzbogacenia i urozmaicenia dydaktyki. Szkołom udostępniane będą wybrane propozycje zrealizowane w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Będą one przeprowadzane poza okresem Festiwalu Nauki (to znaczy od listopada do czerwca) na terenie szkół, które zamówią realizację przedsięwzięcia dydaktycznego. W naszej ofercie są wykłady, seminaria, dyskusje, w wyjątkowych wypadkach [...] więcej

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: