english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Konkursy

II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FESTIWAL W OBIEKTYWIE”

Organizatorzy XIX DFN zapraszają do zaprezentowania swojej przygody z Festiwalem.
Co Was szczególnie zainteresowało? Co wywarło na Was największe wrażenie? Które festiwalowe zajęcia najbardziej zapadły Wam w pamięć?

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy biorą aktywny udział w imprezach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Jak?

Zdjęcie wykonane w dowolnej technice, opisane imieniem i nazwiskiem autora, zapisane 
w postaci pliku .jpg, należy dostarczyć jedną z poniższych metod do Organizatora.
Do fotografii należy dołączyć skan formularza konkursowego (www.festiwal.wroc.pl – Konkursy) podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) wraz z telefonem kontaktowym, a także nazwą zajęć, w jakich brał udział uczestnik konkursu.

Do kiedy?

Prace na konkurs fotograficzny można dostarczyć do 18 listopada 2016 r.:

– pocztą elektroniczną na adres: festiwal@uni.wroc.pl,
– na płycie CD pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląski Festiwal Nauki, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; (decyduje data stempla pocztowego),
– na dowolnym nośniku (płyta CD, pendrive) osobiście do biura DFN: ul. Świdnicka 10, 50-068 Wrocław, tel. 71 343 37 02.

Rozstrzygnięcie konkursu przez specjalnie powołane jury nastąpi pod koniec marca 2017 roku. Nazwiska laureatów i ich prace będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu Nauki: www.festiwal.wroc.pl. Zwycięskie fotografie zostaną dodatkowo zamieszczone w gazetce
XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika (opiekuna prawnego), że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i powielanie prac do różnych publikacji bez zgody ich autora (opiekuna prawnego). Jednocześnie rodzic (opiekun prawny) czy pełnoletni autor wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych autora (imienia, nazwiska, wieku, szkoły) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: