english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Dotychczasowe biuletyny:

Biuletyny - rok 2016
Biuletyny - rok 2015
Biuletyny - rok 2014
Biuletyny - rok 2013
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004

Szukaj w Biuletynach:

e-Biuletyn

2015-10-30: Biuletyn DFN 6/2015

Podziękowania

Wrocław, dnia 30 października 2015

 

Szanowni Państwo!

Już od osiemnastu lat Dolnośląski Festiwal Nauki jest nieodłącznym elementem wrocławskiego kalendarza prestiżowych wydarzeń naukowych i kulturalnych. Każdego roku organizatorzy starają się, by Festiwal docierał do coraz większego grona odbiorców. W każdej edycji tego ogromnego popularnonaukowego przedsięwzięcia oferujemy Dolnoślązakom  bogaty i  różnorodny program wykładów, warsztatów, laboratoriów, dyskusji, wycieczek, pokazów, wystaw, konkursów, spektakli. Idee Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pragniemy upowszechniać nie tylko we Wrocławiu, ale również w miastach regionu. Tegoroczny Festiwal odbył się również w Legnicy, Zgorzelcu, Głogowie, Jeleniej Górze, Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Ząbkowicach Śląskich, Lubinie, Ziębicach. Stawiamy na różnorodność i otwartość. Dolnośląski Festiwal Nauki nie zna ograniczeń – ani tematycznych, ani wiekowych. Festiwalowe imprezy kierujemy do dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów, całych rodzin oraz seniorów.  Blisko 1 500 wydarzeń zorganizowanych w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odwiedziło ponad sto tysięcy osób. To imponujący wynik!

Przygotowanie tak wielkiego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez pomocy, wsparcia i zaangażowania organizatorów oraz współorganizatorów, setek, a nawet tysięcy ludzi, którzy poświęcając swój czas, zdolności, dzieląc się zapałem i fascynacjami, brali udział w tworzeniu  pięknego i urozmaiconego programu osiemnastej edycji Festiwalu.

Serdecznie dziękuję organizatorom z: Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie – Filii we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN.

W organizację włączyły się także inne ośrodki naukowe, szkoły niepubliczne, organizacje i instytucje o charakterze artystycznym i kulturalnym, również przedstawiciele firm i przedsiębiorstw. Serdecznie dziękuję przedstawicielom: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału Dolnośląskiego, Instytutu Nauk Geologicznych PAN – Ośrodka Badawczego we Wrocławiu, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Ośrodka Alliance Française Stowarzyszenie Wrocław, Instytutu Austriackiego we Wrocławiu, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Wrocławskiego Parku Technologicznego, Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK, PEZMI Poradnictwo Edukacyjno-Zawodowe Marta Idkowiak, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, TAURON Dystrybucja S.A., Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Humanitarium, Vinci Fit Art., Fundacji ABDOMED, Całodobowej Pomocy Medycznej, Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu, Pracowni Karkonoskiej, Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław.

Gorące podziękowania i wyrazy szacunku składam również duchownym Rzymsko-Katolickiego Kościoła p.w. Św. Antoniego parafii Św. Mikołaja, Katedry Prawosławnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Synagogi pod Białym Bocianem, Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła Opatrzności Bożej.

Wszystkim koordynatorom uczelnianym pragnę podziękować za poświęcony czas, wsparcie, sumienność oraz aktywną postawę. Dziękuję: prof. Piotrowi Dudzińskiemu, prof. Adamowi Pawłowskiemu, prof. Ryszardowi Polechońskiemu, dr Agnieszce Orkusz, dr. Zygmuntowi Domagale, prof. Jerzemu Zawadzkiemu, dr Oldze Ksenicz, dr. Markowi Sienkiewiczowi, płk. prof. Januszowi Szelce, mjr. dr. inż. Piotrowi Sasce, ks. dr. Grzegorzowi Sokołowskiemu, dr. hab. Tomaszowi A. Zaleskiemu, prof. Egbertowi Piaseckiemu, prof. Ewie Giedrojć.

Wyrazy uznania i wdzięczności kieruję do Honorowych Członków Rady Programowej: prof. Aleksandry Kubicz, prof. Kazimiery A. Wilk, prof. Adama Jezierskiego, którzy służą zawsze radą i wspierają przy każdym etapie powstawania Festiwalu.

Szczególne podziękowania należą się mojemu zastępcy prof. Tadeuszowi Doboszowi za życzliwe słowa w trudnych sytuacjach, aktywne uczestnictwo, oddanie oraz cierpliwość w tworzeniu Festiwalu.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, dzięki którym Festiwal mógł z powodzeniem odbyć się w regionie. Ich ogromna praca i zaangażowanie przyczyniają się do rozsławienia szczytnej idei Festiwalu poza Wrocławiem. Serdecznie dziękuję zatem: Pani prof. Jadwidze Sołoducho (Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Regionu) oraz dr inż. Joannie Cabaj, a także koordynatorom w regionie: dr. Maciejowi Pawłowskiemu (Jelenia Góra), Panu Januszowi Matuszewskiemu (Legnica), Pani Iwonie Rychlik (Wałbrzych), dr Barbarze Mianowskiej (Ząbkowice Śląskie), dr Małgorzacie Żochowskiej (Bystrzyca Kłodzka), Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu (Zgorzelec), Pani Urszuli Ziębie (Głogów), Pani Jadwidze Horanin (Dzierżoniów), Pani Małgorzacie Życzkowskiej-Czesak (Lubin) oraz Pani mgr Barbarze Cader-Sroce – pełnomocnikowi Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej – za jej zapał i oddanie, aby Festiwal dostrzegano oraz doceniano również poza granicami Dolnego Śląska i Polski. Dziękuję również wszystkim ośrodkom naukowym oraz kulturalnym, szkołom, przedstawicielom firm i przedsiębiorstw (pełna lista współorganizatorów – link), które angażują się w realizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w regionie. Dzięki Waszemu wsparciu oraz chęciom nasz Festiwal nabiera rozpędu i może odbywać się w wielu innych miastach.

Dziękuję dyrektorom, gronom pedagogicznym oraz uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Interaktywnych Pokazów w Szkołach – na czele z Pełnomocnikiem Koordynatora ds. Interaktywnych Pokazów w Szkołach, Panią dr Ireną Maliszewską – za pasję, trud i  poświęcenie.

W tworzenie Festiwalu Nauki włączają się nie tylko wykładowcy wrocławskich uczelni wyższych z tytułami naukowymi, ale również liczne zastępy doktorantów i studentów, którzy wspomagają swoich nauczycieli podczas imprez. Serdecznie dziękuję i składam wyrazy uznania wszystkim, którzy angażują się w realizację Festiwalu.

Festiwal Nauki nie mógłby odbyć się bez pokładów finansowego wsparcia. Serdecznie dziękuję: patronowi głównemu – Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotującemu – Gminie Wrocław, mecenasowi – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, darczyńcy – Fundacji Polska Miedź oraz Nadleśnictwu Świdnica, sponsorom – firmie KGHM Polska Miedź S.A., PGNiG SA, partnerom – MPK Wrocław oraz TAURON Dystrybucja S.A., a także sponsorom wspierającym: Bankowi Zachodniemu WBK, MPWiK S.A. we Wrocławiu, firmie Stan-Mit-Serwis, Hotelowi & Restauracji Dwór Polski, Miesięcznikom „Delta” oraz „Chemik”. Dzięki Państwa pomocy możliwe było zorganizowanie naukowego i kulturalnego przedsięwzięcia o tak szerokim zasięgu.

Tradycyjnie patronat honorowy nad Festiwalem obejmują przedstawiciele najwyższych urzędów, uświetniając swym autorytetem to wyjątkowe przedsięwzięcie. Dziękuję zatem: Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydentowi Wrocławia, Wojewodzie Dolnośląskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu.

Dziękuję także tym, którzy tegoroczną edycję DFN objęli patronatem medialnym: Gazecie Wyborczej, Telewizji Polskiej SA Oddział we Wrocławiu, rozgłośniom Polskie Radio Wrocław i Radio Luz, a także portalom internetowym: NaukawPolsce.pap.pl, DlaStudenta.pl. Poprzez rzetelną pracę dziennikarską, którą Państwo wykonują, idea Festiwalu z powodzeniem jest rozpowszechniana zarówno przez tradycyjne, jak i nowoczesne środki przekazu, dzięki czemu dociera do szerokiego grona odbiorców.

Gorąco dziękuję pracownikom Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – Pani mgr Jolancie Jackowskiej, Pani Bogumile Okręglickiej, Pani Joannie Gattner-Bilskiej, Pani Agacie Dobosz oraz Panu mgr. Piotrowi Krysiakowi. Dzięki Ich oddaniu, sumiennej pracy, kreatywności i cierpliwości Festiwal sprawnie przebiega i z roku na rok rozwija się.

Chciałbym podziękować również wszystkim wolontariuszom – uczniom szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy włączyli się w przygotowania Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, brali udział w pracach w Biurze i towarzyszyli nam na Parku Wiedzy.

Na koniec pragnę gorąco podziękować wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w tegorocznej XVIII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. To wielkie przedsięwzięcie jest realizowane z myślą o Was i dla Was. Wasza obecność, zainteresowanie, słowa otuchy i nierzadko podziwu są dla nas najpiękniejszą motywacją, by przygotowywać kolejne edycje Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Festiwal będzie trwał tak długo, jak długo będziecie z nami.

Wszystkim jeszcze raz ogromnie dziękuję i składam wyrazy szacunku.

 

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Środowiskowy Koordynator
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: