english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Dotychczasowe biuletyny:

Biuletyny - rok 2016
Biuletyny - rok 2015
Biuletyny - rok 2014
Biuletyny - rok 2013
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004

Szukaj w Biuletynach:

e-Biuletyn

2014-11-04: Biuletyn DFN 5/2014

Podziękowania

Wrocław, 4 listopada 2014

 

Szanowni Państwo!

Dolnośląski Festiwal Nauk tworzony wspólnie przez 11 wrocławskich uczelni wyższych, 2 instytuty PAN oraz 100 współorganizatorów obchodził w tym roku siedemnaste urodziny. Gościliśmy, poza Wrocławiem, w 10 miastach Dolnego Śląska: w Legnicy, Zgorzelcu, Głogowie, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowie, Lubinie oraz w Ząbkowicach Śląskich.

Festiwal to przedsięwzięcie, które łączy wszystkie dziedziny nauki, staje się także okazją do spotkań Dolnoślązaków ze środowiskami akademickimi i zwiedzenia – na co dzień niedostępnych – sal wykładowych, laboratoriów i pracowni. Wśród rekordowej liczby 1595 działań festiwalowych każdy zapewne znalazł coś dla siebie. Zorganizowano imprezy skierowane do  najmłodszych, do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, ale także do studentów i osób starszych. Elementem wiążącym wszystkie pokolenia są niewątpliwie stałe punkty na festiwalowej mapie, takie jak: pierwszy tradycyjny wykład Profesora Miodka, Pielgrzymka po Dzielnicy Czterech Wyznań, Debata Oksfordzka czy Park Wiedzy – interesujący, rodzinny spacer z nauką w tle. Nie zabrakło również nowości, np. z okazji 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino przygotowano jej rekonstrukcję na zboczach Małej Sobótki we Wrocławiu, a przypadający na rok 2014 Rok Oskara Kolberga uczczono koncertem finałowym pt. "Oskar Kolberg i bracia Czesi – badania nad folklorem a fenomen czeskiej kompozytorskiej szkoły narodowej".

Rzeczą niemożliwą byłoby zorganizowanie i zrealizowanie tak wielkiego i pięknego przedsięwzięcia bez ogromnego zaangażowania ze strony organizatorów, współorganizatorów, sponsorów, setek pracowników naukowych i technicznych, doktorantów, studentów i wolontariuszy. Chciałbym serdecznie Im wszystkim podziękować, a zwłaszcza: organizatorom z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie – Filii we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN.

Niezwykle istotny był także udział współorganizatorów. Dziękuję przedstawicielom: Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania, Wyższej Szkoły Humanistycznej, Ośrodka Alliance Française Stowarzyszenie Wrocław, Instytutu Austriackiego we Wrocławiu,  Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Wrocławskiego Teatru Lalek,  Teatru Muzycznego Capitol, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału Dolnośląskiego, Instytutu Nauk Geologicznych PAN – Ośrodka Badawczego we Wrocławiu, Polskiej Akademii Nauk Zakładu Antropologii we Wrocławiu, Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – Sektor 3, Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dra hab. Tadeusza Drobisza we Wrocławiu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A., CTAdventure Sp. z o.o., Ośrodka Pamięć i Przyszłość oraz pani Marcie Idkowiak z firmy PEZMI Poradnictwo Edukacyjno-Zawodowe i panu Bożydarowi Milewskiemu z Invention Group.

Podziękowania kieruję również do duchownych Rzymsko-Katolickiego Kościoła p.w. Św. Antoniego parafii Św. Mikołaja, Katedry Prawosławnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Synagogi pod Białym Bocianem, Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła Opatrzności Bożej. 

Dziękuję koordynatorom uczelnianym: prof. Piotrowi Dudzińskiemu, prof. Adamowi Pawłowskiemu, prof. Ryszardowi Polechońskiemu, dr Agnieszce Orkusz, drowi Zygmuntowi Domagale, prof. Jerzemu Zawadzkiemu, dr Oldze Ksenicz, drowi Markowi Sienkiewiczowi, płk. prof. Januszowi Szelce, ppłk. drowi inż. Krzysztofowi Jamroziakowi, ks. drowi Grzegorzowi Sokołowskiemu, drowi hab. Tomaszowi A. Zaleskiemu, prof. Egbertowi Piaseckiemu, prof. Ewie Giedrojć. Na ich barkach spoczywał główny ciężar organizacyjny. Dziękuję za poświęcenie, obowiązkowość i kreatywność.

Serdeczne podziękowania kieruję do Honorowych Członków Rady Programowej: prof. Aleksandry Kubicz, prof. Kazimiery A. Wilk, prof. Adama Jezierskiego, jak również mojego zastępcy prof. Tadeusza Dobosza. Zawsze służą oni swoją radą i doświadczeniem.

Dziękuję osobom pracującym przy organizacji regionalnej edycji Festiwalu: dziękuję Pani prof. Jadwidze Sołoducho (Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Regionu) oraz dr inż. Joannie Cabaj, a także koordynatorom w regionie: drowi Maciejowi Pawłowskiemu (Jelenia Góra), Panu Januszowi Matuszewskiemu (Legnica), Pani Iwonie Rychlik (Wałbrzych), dr Barbarze Mianowskiej (Ząbkowice Śląskie), dr Małgorzacie Żochowskiej (Bystrzyca Kłodzka), Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu (Zgorzelec), Pani Urszuli Ziębie (Głogów), Pani Jadwidze Horanin (Dzierżoniów) oraz Pani dyr. Małgorzacie Życzkowskiej-Czesak (Lubin).

Dziękuję dyrektorom, gronom pedagogicznym oraz uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację Interaktywnych Pokazów w Szkołach – na czele z Pełnomocnikiem Koordynatora ds. Interaktywnych Pokazów w Szkołach, Panią dr Ireną Maliszewską – za pasję, za trud i  zaangażowanie.

Dziękuję Pani mgr Barbarze Cader-Sroce – pełnomocnikowi Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej – za jej entuzjazm i pracę, aby Festiwal był widziany i doceniany również poza granicami Dolnego Śląska i Polski.

Dziękuję osobom zatrudnionym w Biurze Festiwalu: kierownikowi – Pani mgr Jolancie Jackowskiej, Pani Bogumile Okręglickiej, Pani Joannie Gattner-Bilskiej, Pani Marcie Budziarek oraz Panu mgr. Piotrowi Krysiakowi. Dzięki ich ogromnej pracy, zaangażowaniu, inwencji, poświęceniu Festiwal funkcjonuje i rozwija się.

Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, których tak licznie spotykam podczas przygotowania Festiwalu i w czasie jego trwania. Bez Państwa pomocy, zrozumienia i przyjaźni Festiwal nie mógłby dojść do skutku.

Dziękuję instytucjom, które finansowo wsparły Festiwal: patronowi głównemu –  Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotującemu – Gminie Wrocław, mecenasowi –  Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, darczyńcy – Fundacji Polska Miedź, sponsorom – firmie KGHM Polska Miedź S.A., PGNiG SA, partnerom – Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz TAURON Dystrybucja S.A., a także sponsorom wspierającym: Bankowi Zachodniemu WBK, MPWiK S.A. we Wrocławiu, firmie Stan-Mit-Serwis, Drukarni ARGI, Hotelowi & Restauracji Dwór Polski, Miesięcznikom „Delta” oraz „Chemik”.

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli przedstawiciele najwyższych urzędów, uświetniając swym autorytetem to wyjątkowe przedsięwzięcie. Dziękuję Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewodzie Dolnośląskiemu, Prezydentowi Wrocławia, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu.

Dziękuję także tym, którzy tegoroczną edycję DFN objęli patronatem medialnym: – Telewizji Polskiej S.A. Oddział Wrocław, Polskiemu Radiu Wrocław, „Gazecie Wrocławskiej”, Akademickiemu Radio LUZ, a także portalom internetowym: NaukawPolsce.pap.pl, dlaStudenta.pl.

Dziękuję wszystkim uczestnikom oraz sympatykom Festiwalu. To Państwa obecność i zainteresowanie inspirują nas i pokazują, że nasza praca jest potrzebna.

 

Jeszcze raz dziękuję serdecznie i pozdrawiam –

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr

Środowiskowy Koordynator
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

 

 

 

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: