english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Dotychczasowe biuletyny:

Biuletyny - rok 2016
Biuletyny - rok 2015
Biuletyny - rok 2014
Biuletyny - rok 2013
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004

Szukaj w Biuletynach:

e-Biuletyn

2014-05-22: Biuletyn DFN 1/2014

Deklaracja PLACES

Opracowanie koncepcji Europejskiego Miasta Kultury Naukowej było najważniejszym celem Projektu PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science - platforma współpracy lokalnych władz i popularyzatorów nauki). Dzięki niemal czteroletniej współpracy (projekt trwa od 1.06.2010 do 31.05.2014) i wspólnemu wysiłkowi sześćdziesięciu siedmiu europejskich miast z dwudziestu dziewięciu krajów stworzono Deklarację PLACES, która  formułuje warunki, jakie Europejskie Miasto Kultury Naukowej powinno spełniać, bądź do spełnienia których powinno dążyć.   

Deklaracja została przygotowana 1 października 2013 r. przez Komitet Wykonawczy PLACES, a następnie rozpowszechniona wśród realizatorów projektu we wszystkich miastach z prośbą o wyrażenie poparcia dla jej treści przez lokalne władze.      

Deklaracja stwierdza, że nauka nie drugorzędnym celem, ale jest podstawą potęgi cywilizacji Europy i świata. Europejskie Miasto Kultury Naukowej aktywnie wspiera rozwój oparty na wiedzy, a także inwestuje w naukę, badania i innowacje, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zapewnia mu gospodarczą konkurencyjność.

Ważną rolą miasta jest jego zdolność do stymulowania myślenia naukowego. W Mieście Kultury Naukowej nauka wspiera procesy demokratyczne poprzez tworzenie polityki opartej na faktach. Miasto udostępnia miejsca oferujące szeroki dostęp do wiedzy naukowej, gdzie możliwa jest interakcja i wymiana informacji. Stała, interdyscyplinarna wymiana między naukowcami, politykami i społeczeństwem tworzy zaufanie do nauki, stanowiąc podstawowy warunek rozwoju. Miasto Kultury Naukowejpromuje obecność nauki w życiu społecznym oraz zachęca społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w nauce.

W nowoczesnych miastach, których władze patrzą w przyszłość, instytucje naukowe angażowane są w tworzenie strategii dla rozwoju społecznego, politycznego, miejskiego i kulturowego. Władze miast rozumieją, że inwestowanie w badania naukowe, edukację i innowacje jest kluczowe dla postępu i rozwoju.

Mimo, że miasta często konkurują ze sobą w walce o zasoby, talenty oraz inwestycje gospodarcze czy kulturalne, to jednak mogą współpracować ze sobą na wiele sposobów. Mogą dzielić się wiedzą, wymieniać pomysłami w sposób, dający korzyści wszystkim współpracującym miastom i regionom. W ten sposób Europejskie Miasto Kultury Naukowej ma swój wkład w realizowanie ideału inteligentnego, trwałego i integracyjnego społeczeństwa europejskiego.

Pełną polską wersję Deklaracji PLACES znajdziesz tutaj.

Władze polskich miast mogą wyrazić poparcie dla treści Deklaracji PLACES poprzez podpisanie  się na ostatniej stronie oryginalnej wersji Deklaracji i odesłanie podpisanego dokumentu na wskazany adres.

Oryginalny tekst Deklaracji znajdziesz tutaj.

Barbara Cader-Sroka
Koordynator PLACES we Wrocławiu

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: