english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Dotychczasowe biuletyny:

Biuletyny - rok 2016
Biuletyny - rok 2015
Biuletyny - rok 2014
Biuletyny - rok 2013
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004

Szukaj w Biuletynach:

e-Biuletyn

2010-07-05: Biuletyn DFN 3/2010

Europejski projekt 2WAYS na XIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki od lat aktywnie działa w Europejskim Stowarzyszeniu Festiwali Nauki, EUSCEA, liczącym obecnie 89 członków z 34 krajów. Prof. Aleksandra Kubicz z Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadziła Dolnośląski Festiwal do struktur europejskich i zainicjowała udział DFN w pierwszych projektach zagranicznych, a prof. Kazimiera A. Wilk z Politechniki Wrocławskiej kontynuowała jej dzieło realizując kolejne projekty przygotowane dla członków EUSCEA.

Podczas najbliższej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki ramach w najnowszego projektu dla członków EUSCEA o nazwie 2WAYS odbędą się dwie imprezy. Będą to obrady Uczniowskiego Parlamentu Naukowego oraz prezentacja połączona ze scenkami teatralnymi zatytułowana „Oswoić alergię”. Projekt 2WAYS dotyczy zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych, a jego głównym celem jest rozwijanie dwustronnej komunikacji pomiędzy naukowcami, a społeczeństwem. Dolnośląski Festiwal Nauki jest jednym z 30 partnerów z 17 krajów biorących udział w projekcie, a Wrocław jest jedynym polskim miastem realizującym 2WAYS. 

Uczniowski Parlament Naukowy

17 i 18 września 2010 r. podczas XIII DFN odbędą się obrady Uczniowskiego Parlamentu Naukowego – pierwsze przedsięwzięcie realizowane w ramach 2WAYS. Honorowy patronat nad obradami Parlamentu zgodził się objąć Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, pan dr Jacek Ossowski. Do udziału w obradach Parlamentu zaproszono uczniów z ostatnich klas wrocławskich liceów zainteresowanych nauką i chętnych do poznawania nowych dla nich dziedzin, lubiących dyskutować i umiejących śmiało wygłaszać swoje opinie, interesujących się funkcjonowaniem struktur parlamentarnych i procesem tworzenia prawa w demokratycznym państwie. W obradach wezmą udział uczniowie z następujących wrocławskich liceów: IILO, IIILO, IVLO, VLO, VIILO, IXLO, XILO, XIILO, XIVLO i XVIILO. Młodzi delegaci dyskutować będą często kontrowersyjne zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, omawiać będą zarówno wspaniałe możliwości jak i zagrożenia wynikające z postępu tych nauk.


Na zdjęciu: Zgromadzenie Ogólne Parlamentu

17 września br. uczniowie pracować będą w czterech 15-osobowych komitetach pod kierunkiem przewodniczących rekrutujących się z EYP Poland, czyli Polskiego Oddziału Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Podczas obrad Parlamentu wykorzystana będzie metodologia zaproponowana przez EYP Poland. Każdy komitet dyskutować będzie na jeden z czterech poniższych tematów:

  1. Wykorzystywanie zarodkowych komórek macierzystych: błogosławieństwo czy przekleństwo? Jakie są szanse i zagrożenia wynikającej z tej technologii?
    Do jakiego stopnia zarodkowe komórki macierzyste powinny być wykorzystywane?
  2. Wykorzystywanie wyników testów genetycznych: jakie to ma konsekwencje dla społeczeństwa? Testy genetyczne mogą prowadzić do lepszego leczenia chorób, ale kto powinien zdobywać ich wyniki? Czy towarzystwa ubezpieczeniowe albo pracodawcy powinni mieć do nich dostęp? Jak można uniknąć nadużyć? Jak mogą być tworzone regulacje prawne, by zapewnić prywatność wyników testów genetycznych?
  3. Kiedy geny wywołują agresywne zachowanie? Badania mózgu doprowadziły do odkrycia, że to geny kontrolują w naszym mózgu procesy mogące prowadzić do agresywnego zachowania. Jakie taka wiedza ma konsekwencje dla orzecznictwa sądowego? Jak powinno się traktować ludzi, u których zidentyfikowano gen czyniący ich potencjalnymi brutalnymi kryminalistami?
  4. Spersonalizowana medycyna: więcej diagnoz z pomocą analizy DNA? Nowe metody diagnostyki pozwalają u ludzi we wczesnym stadium życia określić, że są oni obarczeni wysokim ryzykiem wystąpienia u nich w przyszłości poważnej choroby. Czy takie wczesne diagnozowanie ludzi powinno być obowiązkowe dla wszystkich? Jakie są zagrożenia i szanse dla zdrowia psychicznego jednostki? Jakie ogólne regulacje są potrzebne?


Na zdjęciu: Praca w komitecie  

17 września każdy komitet odbędzie także dwugodzinne spotkanie z ekspertem -specjalistą z dziedziny będącej przedmiotem obrad danego komitetu. Podczas spotkania z ekspertem uczniowie będą mieli możliwość wyjaśnienia wątpliwości, zadania ekspertowi pytań i podyskutowania z nim. Ekspertami zgodzili się zostać pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Wydziału Biotechnologii UWr będą to: prof. dr hab. Stanisław Cebrat, kierownik Zakładu Genomiki, dr Dorota Nowak z Zakładu Patologii Komórki, dr Janusz Piechota z Zakładu Biologii Molekularnej Komórki i dr Zdzisław Wróblewski z Zakładu Biotechnologii Białek, zaś z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych ekspertem będzie dr Gabriela Orłowska-Matuszewska. Koordynatorzy 2WAYS przy współpracy z ekspertami przygotowali dla uczniów materiały informacyjne pozwalające im przygotować się merytorycznie do dyskusji w Parlamencie.

Pod koniec pierwszego dnia obrad parlamentarzyści formułować będą rezolucje, będące rezultatem ich prac w komitetach oraz spotkań z ekspertami, a zawierające stanowisko członków danego komitetu na dyskutowany temat.

18 września 2010 r. odbędzie się otwarte Zgromadzenie Ogólne Parlamentu, podczas którego rezolucje będą dyskutowane i głosowane. Po zakończeniu Zgromadzenia Ogólnego specjalnie powołane jury wskaże dwójkę młodych parlamentarzystów, którzy reprezentować będą Wrocław w Europejskim Uczniowskim Parlamencie Naukowym (EUPN). Obrady EUPN odbędą się na początku grudnia br. w Brukseli z udziałem reprezentantów z wszystkich krajów realizujących Projekt 2WAYS.

Oswoić alergię

20 września gościom festiwalowym pokazana zostanie prezentacja „Oswoić alergię” będąca kolejnym elementem projektu 2WAYS. Prezentacja zawiera elementy wykładu, pokazu i zajęć interaktywnych, a wzbogacona jest scenkami teatralnymi. Powstała na bazie wyników badań naukowych dotyczących problemu alergii prowadzonych w Polsce i w Szwecji w ramach takich projektów naukowych jak ALEGRO, BAMSE, GABRIEL. W jej przygotowaniu od strony naukowej uczestniczą polscy naukowcy z I Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, dr Hanna Danielewicz i prof. dr hab. Andrzej Boznański i szwedzki naukowiec, prof. Magnus Wickman z Karolinska Institutet ze Sztokholmu. Dzięki współpracy z panią adiunkt Ewą Giedrojć z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu i jej studentów przygotowane zostaną dekoracje i odegrane będą scenki teatralne stanowiące integralną część prezentacji. Całość prezentacji powstała przy współpracy przedstawicieli Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i szwedzkiej organizacji Vetenskap & Allmänhet (Społeczeństwo & Nauka). „Oswoić alergię” pokazana zostanie zarówno we Wrocławiu, podczas XIII DFN, jak i w Sztokholmie podczas tamtejszego Festiwalu Nauki.

Więcej informacji na temat Projektu 2WAYS można znaleźć na stronie www.euscea.org  w zakładce: Projekt 2WAYS, albo na stronie Projektu: www.twoways.eu

Szczegóły dotyczące w/w imprez znajdują się na stronie www.festiwal.wroc.pl w programie XIII DFN.

Barbara Cader-Sroka
Kierownik Projektu 2WAYS
z ramienia DFN

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: