english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Dotychczasowe biuletyny:

Biuletyny - rok 2016
Biuletyny - rok 2015
Biuletyny - rok 2014
Biuletyny - rok 2013
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004

Szukaj w Biuletynach:

e-Biuletyn

2007-09-17: Biuletyn DFN 6/2007

Rozpoczynamy 10. Festiwal

Już dziś o godzinie 14 w Auli Lepoldinum na Uniwersytecie Wrocławskim nastąpi uroczysta inauguracja 10 jubileuszowego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Przez 9 kolejnych dni (do 25 września) wrocławskie uczelnie, instytuty, placówki oświatowe badawcze będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy przygotowali ponad 770 imprez (wykładów, pokazów, warsztatów, wycieczek i innych ciekawych form) w niezwykle szerokim spektrum tematycznym. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Wszystkich serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program imprez można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.festiwal.wroc.pl. Jednocześnie przypominamy, że wstęp na imprezy jest bezpłatny, jednak ze względu na fizyczne ograniczenia sal, w wielu wypadkach wymagana jest wcześniejsza rezerwacja (zapisy).

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, do przygotowywania relacji. Podobnie jak w roku ubiegłym, z  przyjemnością będziemy publikowali relacje uczestników na naszej stronie internetowej. Chcemy by stanowili Państwo ambitne i  wymagające audytorium dla naszych wykładowców. Istnieje możliwość podzielenia się informacjami oraz opiniami o imprezie, na której Państwo byli, za pomocą formularza opinii na stronie internetowej danej imprezy. Oceńcie nas - uczyńcie by Festiwal był jeszcze lepszy.

Poniżej spis festiwalowych pasaży odbywających sięwe Wrocławiu.

I. Wiądące imprezy środowiskowe

 1. Wykłady, dyskusje panelowe i spotkania naukowo-artystyczne
 2. Dzień Noblisty
 3. II Europejski Festiwal Nauki WONDERS na X Jubileuszowym DFN
 4. Pasaże środowiskowe
  Park wiedzy
  Poznaj siebie, to przetrwasz
  W kręgu innowacji
  Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławskim Parku Technologicznym

II. Pasaże uczelni i instytutów PAN

 1. Nauki humanistyczne
  Literatura, teatr, historia
  Język już nie obcy
  Człowiek, edukacja, kultura
  MultiCentrum
  Uniwersytet Trzeciego Wieku na Dolnośląskim Festiwalu Nauki
  W kręgu sumienia i godności człowieka
 2. W kręgu sztuki
  Oblicza piękna - w świecie architektury i konstrukcji
  Sztuki plastyczne na co dzień
  W świecie aktora
  Wokół muzyki
 3. Nauki społeczne. Ekonomia. Prawo. Wojsko
  Polska w Europie i świecie
  Społeczeństwo, jego prawa, pieniądz i polityka
  Wojsko - możliwości i nowe wyzwania
  Człowiek czy biznes?
  W świecie biznesu
  Różnorodność edukacji. Edukacja dla różnorodności.
 4. Medycyna i zdrowie
  Pasaż nauk biomedycznych
  Nowoczesna diagnostyka i terapia, czyli cuda współczesnej medycyny
  Nowotwór – terror XXI wieku
  Ratowanie życia – łatwiejsze niż myślisz!
  Nowoczesna medycyna na poziomie komórkowym w nefrologii i transplantologii
  Na tropie odporności organizmu
  Anatomia - wczoraj, dziś i jutro
 5. Biologia i ochrona środowiska
  Nauka spod znaku 'bio'
  Pasjonujący mikroświat
  Biotechnologia - piękna czy bestia?
  Zwierzęta wśród czy obok nas?
  Człowiek i zwierzę
  Człowiek a fauna i flora
  Tajemnice żywności
  Czyste i bogate środowisko
  Nasze środowisko, kształtowanie i jego skutki
 6. Chemia
  Chemia dla wszystkich
  Tygiel chemiczny
 7. Nauki o Ziemi
  Bogactwo wnętrza Ziemi
  Nasza planeta Ziemia
 8. Matematyka. Fizyka. Astronomia
  Łamanie głowy, czyli burza w mózgu
  Nauki ścisłe - moja pasja
  Fizyka i chemia dla wszystkich
  Cząstki i planety w ruchu i przestrzeni (fizyka)
  Cząstki i planety w ruchu i przestrzeni (astronomia)
 9. Technika
  W świecie 'info'
  Transport i komunikacja, czyli w mechanicznym świecie
  Człowiek i technika
 10. Nauka, sport, rekreacja
  Ruch – sposób na zdrowie i wieczną młodość
  Kultura czasu wolnego
  Imprezy towarzyszące

 Serdecznie zapraszamy.

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: