english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Dotychczasowe biuletyny:

Biuletyny - rok 2016
Biuletyny - rok 2015
Biuletyny - rok 2014
Biuletyny - rok 2013
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004

Szukaj w Biuletynach:

e-Biuletyn

2007-05-09: Biuletyn DFN 1/2007

PROGRAM RAMOWY X Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Nie bój się wiedzy – odkrywaj otaczający świat

Wiodące imprezy środowiskowe obejmą: Dzień Noblisty (prof. Robert F. Curl, Rice University, Houston, TX, USA, Nagroda Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie fullerenów w 1996 roku, wykład: The Problems in Living with Technology (Problemy w życiu z technologią)), dyskusje panelowe z udziałem znakomitości naukowych i artystycznych Wrocławia i kraju (np. Studium Generale na DFN, O współczesnej chirurgii mózgu; Nanotechnologia: możliwości i zagrożenia, Religia a nauka, Nauka a fantastyka, Astrologia a historia, Kariery wrocławian), kawiarnie naukowe, projekty artystyczne (np. wieczór naukowców i artystów, recital organowy Piotra Rojka, występy chórów uczelni wrocławskich), naukowe sesje środowiskowe pt.: Pasaż filmowy i Pasaż innowacji. Wykład inaugurujący Festiwal wygłosi fizyk, specjalista od nadprzewodnictwa i historii fizyki – Georges Waysand z Uniwersytetu Denisa Diderota w Paryżu pt. Physics in difficult times: early days of superconductivity in Wrocław (Fizyka w trudnych czasach: początki nadprzewodnictwa we Wrocławiu).

Pasaże naukowe poszczególnych uczelni, instytutów PAN

Uniwersytet Wrocławski: zagadnienia z nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, np.: Pasaż filologiczny i historyczny; Bezpieczne społeczeństwo, jego prawa, pieniądz i polityka, Polska w Europie - Polska w świecie. Wybrane aspekty integracji i dezintegracji społecznej, Cząstki i planety w ruchu i przestrzeni; Tygiel chemiczny; Nasza Planeta Ziemia, Nauka spod znaku „BIO”, Pasaż matematyczno – informatyczny, Uniwersytet Trzeciego Wieku gościem X DFN, Pasaż MultiCentrum.

Politechnika Wrocławska: problemy z nauk ścisłych i technicznych, a także inżynierskich i technologicznych, np: Oblicza piękna, czyli w świecie architektury i budownictwa, Chemia dla wszystkich, Kalejdoskop matematyczno-fizyczny, czyli nauki ścisłe - moja pasja, Człowiek i technika, Inżynieria ochrony środowiska, W mechanicznym świecie, W świecie INFO, Nauka i technika w służbie zdrowia człowieka czyli pasaż nauk biomedycznych, Język już nie obcy, Bogactwo wnętrza ziemi.

Akademia Ekonomiczna: pasaż W świecie biznesu.

Uniwersytet Przyrodniczy: zagadnienia z nauk rolnych, biotechnologii i ochrony flory i fauny, np.: - Ochrona i architektura środowiska; Człowiek a fauna i flora; Tajemnice zdrowej żywności, Organizmy żywe i ich tajemnice.

Akademia Medyczna: najnowsze zagadnienia z nauk medycznych dotyczące nauki wokół „człowieka w zdrowiu i chorobie” np: Nowoczesna diagnostyka i terapia, czyli o cudach współczesnej medycyny; Nowotwór – terror XXI wieku, Ratowanie życia - łatwiejsze niż myślisz; Nowoczesna medycyna na poziomie komórkowym w nefrologii i medycynie transplantacyjnej.

Akademia Muzyczna: dorobek artystyczny wrocławskiego środowiska muzycznego, pedagogów muzycznych, zagadnienia z zakresu przeszłości muzycznej Wrocławia i Dolnego Śląska, możliwości terapeutycznych zastosowań muzyki np.: Rola muzyki w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowani.

Akademia Sztuk Pięknych: obrazowanie technologii artystycznych np.: Pasaż sztuk plastycznych.

Akademia Wychowania Fizycznego: problemy z zakresu „psychika – ciało – sport”, np.: Ruch jako sposób na zdrowie i wieczną młodość.

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna: zagadnienia dotyczące zawodu aktora, np. W świecie aktora.

Papieski Wydział Teologiczny: W kręgu sumienia i godności człowieka.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych: o naszym bezpieczeństwie i sprawności żołnierzy, np.: Wojsko – możliwości i nowe wyzwania.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN: Na tropie odporności organizmu.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN: zagadnienia współczesnej fizyki w niskich temperaturach oraz np.: Fizyka ciała stałego dla każdego). W ramach tego cyklu - gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jak słuchając w jonosferze infradźwięków można przewidywać trzęsienia Ziemi, będzie miał okazje na wykładzie prof. Georgesa Waysanda z Uniwersytetu w Paryżu i Nicei (w języku angielskim).

Z okazji jubileuszu X DFN Politechnika Wrocławska ogłasza konkurs na prezentację multimedialną pt. Nauka i Tecjnika, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego.

Interaktywne pokazy DFN w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

Pokazy z fizyki i astronomii, chemii, ekologii i biologii, a także prezentacje humanistyczno - artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, na terenie wybranych szkół jako wspólny projekt DFN i Wydziału Edukacji UM Wrocławia. Przedstawiciele studenckich kół naukowych, młodzi doktorzy, doktoranci lub asystenci będą prowadzili pokazy, pozwalające widzom uczestniczyć w demonstracji zjawisk naukowych, angażujące widzów do wspólnej nauki i zabawy.

Park wiedzy i happening artystyczny

Dla rodzin z dziećmi organizujemy grupę imprez z zabawkami naukowymi kształcącymi umiejętności i wiedzę z zakresu fizyki, elektroniki i techniki – wyjaśniające budowę i działanie ogniw paliwowych i sposobów pozyskiwania energii słonecznej, a z klocków lego zostaną zbudowane i zaprogramowane roboty. Młodzi naukowcy zaprezentują swoje wynalazki: mówiącego robota i urządzenia do pomiaru przepływu impulsów nerwowych w mięśniach. Dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym proponujemy prelekcje, konkursy i zabawy na temat racjonalnego odżywiania, a dla wszystkich młodszych uczestników Festiwalu - zabawę edukacyjną tłumaczącą pojęcia ceny, sprzedaży, podaży i popytu oraz pokaz lalkarski w wykonaniu studentów PWST. „Parkowi wiedzy” towarzyszy happening artystyczny, czyli wypał pieca ceramicznego

Edycja europejska

W 2007 roku Dolnośląski Festiwal Nauki jako jedyny festiwal nauki z Polski weźmie udział w kolejnym, II Europejskim Festiwalu Nauki WONDERS 2007. W tym roku już 31 partnerów z 24 krajów będzie uczestniczyć w projekcie Karuzela Nauki – projekcie polegającym na wymianie pomiędzy miastami europejskimi najlepszych prezentacji festiwalowych realizowanych w tych miastach podczas lokalnych festiwali nauki, tygodni czy dni nauki. W ramach Karuzeli Nauki DFN przyjmie w tym roku grupę z Technopolis, Flemish Science Centre, Mechelen w Belgii, a przedstawiciele DFN (K.Wachowicz (SKN „Przybysz”, UWr), a także S.Winiarski i S.Jaroszczuk (Katedra Biomechaniki AWF) pojadą do Perugii we Włoszech, gdzie zostaną przyjęci przez Associacion Gurdulù ONLUS. W ramach WONDERS 2007 zorganizowana zostanie także naukowa gra „Decide” dotycząca najnowszych odkryć naukowych i pojawiających się wraz z nimi problemów etycznych. Tegoroczne WONDERS odbywa się pod hasłem Look Closer. Hasło wybrano nawiązując do trzechsetnej rocznicy urodzin Karola Linneusza – szwedzkiego przyrodnika, twórcy podstaw klasyfikacji organizmów żywych, który swoją klasyfikację opracował dzięki dogłębnemu zbadaniu struktury świata roślin i zwierząt.

Październikowa regionalna edycja

Legnica (4 - 5 października 2007 - Intelektualny charakter Legnicy),
Wałbrzych (11 - 12 października 2007 - Wałbrzyskie intelektualne wyzwania),
Ząbkowice Śląskie (11 - 12 października 2007 - Krajobrazy kulturowe Ziemi Ząbkowickiej),
Jelenia Góra (18 - 19 października 2007 - Jeleniogórskie uroki).

Sesje wyjazdowe obejmą wybrane prezentacje z w/w edycji stacjonarnej, głównie z zakresu nauk ścisłych, medycznych, ekonomicznych humanistycznych.

Program lokalny w/w miasta Regionu obejmie osobliwości i osobistości Regionu, w promocji osiągnięć tych ośrodków regionalnych udział weźmie lokalna kadra akademicka, nauczyciele, pracownicy muzeów i placówek kulturalnych. Tegoroczny regionalny program festiwalu będzie przede wszystkim podkreślał specyfikę walorów Regionu, jego wielokulturowy charakter. W Legnicy obiekty sakralne, obronne, rezydencjonalne, w Jeleniej Górze - walory lecznicze uzdrowiska Cieplice, w Wałbrzychu - Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, w Ząbkowicach Śląskich krajobraz forteczny w Srebrnej Górze, podziemne krajobrazy nieczynnych kopalni i wyrobisk w Złotym Stoku.

 

--
prof. dr hab. Kazimiera A. Wilk
Koordynator Środowiskowy
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

 

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: