english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Jubileusz X-lecia DFN

Album 10 lat DFN 1997-2007

Album 10 lat DFN 1997-2007 "Przekazuję w Państwa ręce publikację, dokumentującą dorobek 10 lat Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Imprezy, która trwale wpisała się nie tylko w naukowy pejzaż Wrocławia i Dolnego Śląska, ale również stała się tradycyjnym spotkaniem wszystkich pokoleń ze środowiskiem naukowym. Skutecznie realizowała swój podstawowy cel – promowanie osiągnięć nauki i prezentowanie z bliska warsztatu pracy naukowców. Przez minione 10 lat tysiące ludzi poświęcało sporo własnego czasu i energii, by realizować i przybliżać społeczeństwu ciekawe pomysły, odkrywające „tajemnice” naukowców z zaciszy laboratoriów, archiwów, pracown [...] więcej

Historia DFN na Uczelniach i w Instytutach PAN

Historia DFN na Uczelniach i w Instytutach PAN Wiele jest we Wrocławiu festiwali, ale taki tylko jeden. (…) Wydawało się, że będzie jedynie weekendową atrakcją, a tymczasem rozwinął skrzydła. Dzisiaj Festiwal Nauki to największa impreza popularyzująca wiedzę na Dolnym Śląsku. Organizowana nie tylko we Wrocławiu, ale również w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich. Laureat wielu prestiżowych nagród, członek European Science Events Association, europejskiego stowarzyszenia skupiającego organizatorów festiwali nauki. Każdego roku przyciąga tłumy: nie tylko dzieci i młodzież, ale również staruszków. Rezerwują czas we wrześniu, przyjeżdżają autobusami z wielu dolnoś [...] więcej

Edycja jubileuszowa, czyli Dziesiąty Festiwal

Edycja jubileuszowa, czyli Dziesiąty Festiwal Wrocławska wrześniowa edycja (17 – 25 września 2007) Wiodące imprezy środowiskowe Wykład inauguracyjny X Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pt. Nowe horyzonty dla wrocławian, wygłosi prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Uroczystość uświetni koncert muzyki elektroakustycznej (w programie utwory Jagody Szmytki, flet – Elżbieta Wileńska, saksofon – Tomasz Pruchnicki). Tradycyjnie prof. Jan Miodek opowie o tajnikach języka polskiego (Fleksja polska – tradycja a współczesność), a studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie i Wydziałów Zamiejscowych we Wrocławiu przygotują, stosowną do tematyki, aranżację artystyczną. Nie [...] więcej

Akcenty europejskie

Akcenty europejskie EUSCEA Od grudnia 2000 roku Festiwal jest członkiem europejskiego stowarzyszenia European Science Events Association (EUSCEA). W ramach tego stowarzyszenia DFN uczestniczy w wymianie doświadczeń i wykładowców, prowadzi działalność integracyjną w zakresie popularyzowania nauki w krajach Unii Europejskiej i służy doświadczeniem organizacyjnym dla nowych członków UE. W czerwcu 2002 roku podczas festiwalu austriackiego w Wiedniu odbyła się prezentacja prof. Ryszarda Poprawskiego i mgr Wojciecha Poprawskiego z Politechniki Wrocławskiej pt. Kilka eksperymentów z kawałkiem drutu. Rok później odbyła się we Wrocławiu II Konferencja EUSCEA zorganizowana przez prof. [...] więcej

Akcenty wrocławskie

Akcenty wrocławskie DFN promuje osiągnięcia naukowe, ale dzięki zaangażowaniu całego środowiska akademickiego – promuje także miasto i region. Pokazuje, że na intelektualnej mapie kraju Dolny Śląsk i Wrocław to miejsca bardzo znaczące. Imprezy festiwalowe eksponują wielokulturowość i potencjału regionalny. Warto zwrócić uwagę na tematykę „z kręgu czterech wyznań” (Bogactwo różnorodności – dar jedności. Wędrówka po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku), czy problematykę mniejszości narodowościowej, imprezy organizowane przez Urząd Wojewódzki (np. Trudne tematy polsko – ukraińskie w 2004 roku), a także te, ukazujące wrocławski dobytek kulturalny i regional [...] więcej

10 lat wydarzeń naukowych - Program Festiwalu

10 lat wydarzeń naukowych - Program Festiwalu Tematyka Program DFN każdego roku jest odpowiedzią na najważniejsze cywilizacyjne dylematy współczesnego świata. Oferuje gościom szereg propozycji praktycznie ze wszystkich dziedzin nauki (nauk humanistycznych, prawnych i polityczno-społecznych, nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, medycznych, teologicznych, ochrony środowiska, kultury i sztuki, informatyki i mediów, czy sportu i rekreacji). Program obejmuje tak awangardowe działy nauki, jak biotechnologia, nanotechnologia i nanotechnika. Imprezy traktują także o humanizmie nauki i techniki oraz – co uświadamia dobrze pojęty regionalizm i poczucie wspólnoty – o związkach n [...] więcej

O festiwalu - 10 lat historii

O festiwalu - 10 lat historii Nie bój się wiedzy – odkrywaj otaczający świat. Geneza i znaczenie imprezy Historia imprezy rozpoczęła się w 1998 roku, kiedy prof. Aleksandra Kubicz z Uniwersytetu Wrocławskiego zaszczepiła idee Festiwalu na gruncie wrocławskim. Pierwsza edycja odbyła się we Wrocławiu w dniach 25-27 września jako Festiwal Nauki Środowiska Wrocławskiego, a od 2001 roku impreza funkcjonuje jako Dolnośląski Festiwal Nauki. Od 2003 roku DFN to ośmiodniowy maraton wrocławskiej edycji stacjonarnej, po której w kolejnych tygodniach października następują dwudniowe sesje regionalne w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. Specjalnie dla DFN Wojciech Żdżarski [...] więcej

Historia Festiwalu Nauki w Regionie 1998-2007

Historia Festiwalu Nauki w Regionie 1998-2007 Nauka jest jak niezmierne morze [...], Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Stefan Żeromski W latach 1998 – 2007 Dolnośląski Festiwal w Regionie to sumarycznie 831 imprez przygotowanych przez wrocławskie środowisko akademickie i lokalną kadrę naukową Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Ząbkowic Śląskich. Podczas tych edycji uczestniczyło w imprezach regionalnych do 2006 roku około 69 500 festiwalowych gości. Edycja regionalna Dolnośląskiego Festiwalu Nauki każdego przyciąga coraz większe rzesze młodych ludzi spragnionych kontaktu z nauką i jej osiągnięciami. Co roku też organizatorzy festiwalu dobierają ofertę programową tak, aby zadowolić g [...] więcej

Rekordziści Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (1998-2007)

Rekordziści  Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (1998-2007) Poniżej przedstawiamy listę osób, które w dziesięcioletniej historii Festiwalu ptrzygotowało największą ilość imprez. dr Dorota Tichaczek-Goska Akademia Medyczna 17 dr Dorota Wojnicz Akademia Medyczna 17 dr Agnieszka Cisowska Akademia Medyczna 16 dr inż. Tadeusz Głowacki Politechnika Wrocławska 15 mgr inż. Maria Wesołowska Akademia Medyczna 15 dr Paw [...] więcej

Dziesięć lat minęło

Dziesięć lat minęło "Informowanie społeczeństwa o badaniach naukowych i ich wynikach ma kluczowe znaczenie. Jeśli zachowuje się wiedzę naukową tylko dla nielicznych, osłabia się filozoficzna wrażliwość społeczeństwa doprowadzając do jego duchowego zubożenia." Albert Einstein, Princeton 1948 Dziesięć lat już minęło od pierwszego Festiwalu Nauki we Wrocławiu, który odbył się we wrześniu 1998 roku. Zorganizowanie go było dla mnie jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć. Nikt wtedy nie wiedział, co to jest Festiwal Nauki i komu i czemu ma służyć. Kiedy patrzę na nasze festiwale z perspektywy tych dziesięciu lat muszę przyznać, że nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczała [...] więcej

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: