english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Konkursy

IX Edycja konkursu plastycznego "Festiwal Oczami Dzieci"

IX EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „FESTIWAL OCZAMI DZIECI”

Organizatorzy XX DFN zachęcają, by najmłodsi uczestnicy zaprezentowali swoją przygodę z Festiwalem. Co szczególnie ich zainteresowało? Które festiwalowe zajęcia najbardziej zapadły im w pamięć?

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów klas zerowych i klas I–III szkół podstawowych, którzy biorą aktywny udział w imprezach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych (przedszkole, kl. 0-1, kl. 2-3) w związku z powyższym prosimy o dokładne podpisanie zgłoszonych prac (imię i nazwisko, placówka, kategoria wiekowa, numer kontaktowy opiekuna).

Jak?

Forma plastyczna jest dowolna – mile widziane są rysunki, wyklejanki i wycinanki.
Na odwrocie pracy muszą się znaleźć: imię i nazwisko dziecka, wiek, podpis rodzica (opiekuna prawnego) wraz z telefonem kontaktowym, a także nazwa zajęć, w jakich uczestniczyło dziecko.

Do kiedy?

Prace na konkurs plastyczny można dostarczyć do 17 listopada 2017 r:

–    pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląski Festiwal Nauki,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; (decyduje data stempla pocztowego),
–    osobiście do biura DFN: ul. Świdnicka 10, 50-068 Wrocław, tel. 71 343 37 02.

Rozstrzygnięcie konkursu przez specjalnie powołane jury nastąpi do końca stycznia 2018 roku. Nazwiska laureatów i ich dzieła będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu Nauki: www.festiwal.wroc.pl. Zwycięska praca zostanie dodatkowo zamieszczona w gazetce XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

 

Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i powielanie prac do różnych publikacji bez zgody ich autorów (opiekunów prawnych). Jednocześnie rodzic (opiekun prawny) czy pełnoletni autor wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych autora (imienia, nazwiska, wieku, szkoły) zgodnie z obowiązującą Ustawąo Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       *

Znajdź nas: