english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Ośrodek  Pamięć i Przyszłość

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

DFN na świecie

Kształtowanie przyszłości

Kształtowanie przyszłości                                                                     Kształtowanie przyszłości 29-30 maja br. w Leuven (Belgia), odbyła się kolejna, doroczna konferencja Eusea. Zabytkowe wnętrza słynnego Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego (KU Leuven) gościły około 80 uczestników z całej Europy, Egiptu, Korei i Rosji. Konferencja odbyła się pod hasłem Beyond HORIZONs – Framing the Future(Poza horyzontem – kształtowanie przyszłości). Jednym z ważniejszych wyników konferen [...] więcej

Dolnośląski Festiwal Nauki w Chinach

Dolnośląski Festiwal Nauki w Chinach Dolnośląski Festiwal Nauki w Chinach VI Pekiński Festiwal Nauki (VI PFN) odbył się dniach 17-23 września 2016 r. Wszystkie wydarzenia festiwalowe realizowane były w dwóch lokalizacjach w Pekinie: na terenie Pekińskiego Parku Olimpijskiego i w Chińskim Muzeum Nauki i Techniki. Tematami przewodnimi Festiwalu były przestrzeń kosmiczna i lotnictwo. Poza tym odbywały się pokazy dotyczące zdrowia, nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Komitet organizacyjny VI PFN zaprosił do udziału w Festiwalu kilkadziesiąt osób z siedmiu krajów świata, reprezentujących lokalne festiwale nauki. Z Polski zaproszono dwie osoby z Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, dr Annę [...] więcej

Pekiński Międzynarodowy Festiwal Nauki III Konferencja Okrągłego Stołu

Pekiński Międzynarodowy Festiwal Nauki III Konferencja Okrągłego Stołu Pekiński Międzynarodowy Festiwal Nauki III Konferencja Okrągłego Stołu W dniach 20-25 września 2015 r. odbyła się w Pekinie piąta edycja Pekińskiego Festiwalu Nauki współorganizowanego i sponsorowanego przez Pekińskie Stowarzyszenie ds. Nauki i Technologii (Beijing Association for Science and Technology – BAST). Głównym celem BAST jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń na polu popularyzacji nauki oraz podniesienie wiedzy społeczeństwa na tematy naukowe. Festiwalowi towarzyszyła zorganizowana 20 września br. III Konferencja Okrągłego Stołu Pekińskiego Międzynarodowego Festiwalu Nauki (Beijing International Science Fest [...] więcej

Program Ramowy Unii Europejskiej "Horyzont 2020"

Program Ramowy Unii Europejskiej  Horyzont 2020 Horyzont 2020(H2020) to największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji. Jednym ze szczegółowych celów H2020 są działania w programie Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society), którego głównym zadaniem jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem i rozwijanie innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa. Należy dążyć do tego, aby nauka stawała się coraz bardziej atrakcyjna, a zainteresowanie społeczne jej sprawami umożliwiało dalsze działania badawcze i innowacyjne. W ramach projektu naukowcy, obywatele, politycy, przedstawiciele bizne [...] więcej

Deklaracja PLACES

Deklaracja PLACES Deklaracja PLACES Opracowanie koncepcji Europejskiego Miasta Kultury Naukowej było najważniejszym celem Projektu PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science - platforma współpracy lokalnych władz i popularyzatorów nauki). Dzięki niemal czteroletniej współpracy (projekt trwa od 1.06.2010 do 31.05.2014) i wspólnemu wysiłkowi sześćdziesięciu siedmiu europejskich miast z dwudziestu dziewięciu krajów stworzono Deklarację PLACES, która  formułuje warunki, jakie powinno spełniać, bądź do spełnienia których powinno dążyćEuropejskie Miasto Kultury Naukowej.    Deklaracja zos [...] więcej

Finałowa konferencja PLACES w Bremie

Finałowa konferencja PLACES w Bremie Finałowa konferencja PLACES w Bremie w dniach 10-12 marca 2014 w Bremie odbyła się czwarta, finałowa konferencja projektu PLACES, podsumowująca czteroletni okres realizacji projektu, a zatytułowana PLACES of Scientific Culture (Miejsca kultury naukowej). W realizacji PLACES brało udział sześćdziesiąt siedem miast i dziesięć regionów z dwudziestu dziewięciu, głównie europejskich krajów. Konferencja była jednak otwarta dla wszystkich zainteresowanych jej tematyką, dlatego w Bremie spotkało się w sumie prawie trzystu reprezentantów ze stu pięćdziesięciu miast z trzydziestu ośmiu krajów.   (Podpisywanie deklaracji [...] więcej

Trzynasta konferencja Eusea

Trzynasta konferencja Eusea Eusea (European Science Events Association) założona w 2001 r. gromadzi obecnie prawie 100 członków. Kolejna – już trzynasta – konferencja organizacji odbyła się w dniach 21–23 maja 2013 r. w Bloomfield Science Museum w Jerozolimie (Izrael). więcej

Konsultacje społeczne PLACES

Konsultacje społeczne PLACES W dniu 25 września, podczas XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbyły się, przewidziane w projekcie PLACES, konsultacje z mieszkańcami Wrocławia i Regionu na temat propozycji do Lokalnego Planu Działania. Propozycje te dotyczyły edukacji, komercjalizacji wiedzy i popularyzacji nauki.  więcej

Wyniki ankiety internetowej projektu PLACES

Wyniki ankiety internetowej projektu PLACES Przez pięć i pół miesiąca, od 5 kwietnia do 23 września 2012 r., wrocławianie, Dolnoślązacy, a także mieszkańcy spoza województwa dolnośląskiego,  mogli wypełniać ankietę internetową zatytułowaną „Projekt PLACES – konsultacje społeczne”. W tym okresie ankietę wypełniło 340 respondentów. więcej

Nowe możliwości

Nowe możliwości   Nowe możliwości 51 delegatów z 23 krajów oraz 10 prelegentów wzięło udział w dorocznej konferencji Eusea, która w tym roku odbyła się w dniach 9 – 11 lipca w Dublinie w Irlandii. Dwa główne nurty konferencji obejmowały:  (1) Wystąpienia ekspertów z administracji europejskiej, a także przedstawicieli nauki i przemysłu. (2) Interaktywne spotkania uczestników umożliwiające wymianę doświadczeń, dyskusje oraz nawiązanie współpracy.   Jedno z dwóch przewodnich wystąpień konferencji miało tytuł: „Nauka o komunikacji nauki”. Brian Trench, były wykładowca na Uniwersytecie [...] więcej

Konsultacje z wrocławianami - ankieta

Konsultacje z wrocławianami - ankieta  Konsultacje z wrocławianami - ankieta PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science – Platforma współpracy lokalnych władz i popularyzatorów nauki) to czteroletni projekt (1.06.2010 – 31.05.2014), w którym Wrocław, wraz z sześćdziesięcioma ośmioma innymi miastami z całej Europy, bierze udział z tytułu przynależności Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN) do europejskiej organizacji Eusea. Projekt znacznie wykracza poza obszar działania DFN, dlatego konieczne było stworzenie Wrocławskiego Partnerstwa Miejskiego (WPM), w prace którego poza DFN zaangażowane są różne podmioty z obszaru nauki, komuni [...] więcej

PLACES NOWY PROJEKT EUROPEJSKI DLA WROCŁAWIA

PLACES NOWY PROJEKT EUROPEJSKI DLA WROCŁAWIA - NOWY PROJEKT EUROPEJSKI DLA WROCŁAWIA     Places (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science)  to czteroletni (1.06.2010 – 31.05.2014) projekt realizowany w ramach 7 PR. Jego głównym celem jest wypracowanie i rozwinięcie koncepcji Europejskiego Miasta Kultury Naukowej. W projekcie bierze udział 69 miast będących siedzibą centrów nauki, muzeów czy festiwali nauki oraz 10 regionów niemal z całej Europy. Głównymi partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum projektu PLACES są trzy duże organizacje europejskie: Ecsite (European Network of Science Centres and Museums - europejska [...] więcej

"Science Days" - Dni Nauki w Rust w Niemczech

W dniach 13-15.10.2011r. przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, jako reprezentanci Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, uczestniczyli w festiwalu „Science Days” w Rust, w Niemczech. Pracownicy Katedry Biomechaniki, dr Agnieszka Szpala, dr Adam Siemieński i Sebastian Jaroszczuk, zostali zaproszeni przez Prof. Joachima Lercha z Uniwersytetu we Freiburgu do wzięcia udziału w festiwalu nauki „Science Days”, który odbywał się na terenie Europa Park w miejscowości Rust. „Science Days” jest olbrzymim przedsięwzięciem nie tylko naukowym, ale także organizacyjnym. Festiwal ten już od 11 lat cieszy się w Niemczech ogrom [...] więcej

Zmiany w Eusea u progu nowego dziesięciolecia

W ciągu 10 lat istnienia Eusea (dawny akronim to EUSCEA) rozrosła się  do dużej organizacji liczącej obecnie ponad 100 członków w 37 krajach. Ten niezwykły i pozytywny rozwój niesie ze sobą nowe wyzwania w zakresie funkcjonowania stowarzyszenia. Aby sprostać tym wyzwaniom Komitet Wykonawczy Eusea od kilkunastu miesięcy pracował nad propozycją koniecznych zmian w statucie organizacji oraz nad strategią jej działania.  Wśród kilkunastu proponowanych w statucie zmian kilka jest poważnych.   Reguły starego statutu były dość sztywne. Gdy podczas Walnego Zgromadzenia Eusea na sali obrad nie było kworum, zgromadzenie należało zamknąć i ponownie otwo [...] więcej

EUSCEA ma już 10 lat

  Wrocław, dnia 13 czerwca 2011 r. EUSCEA ma już 10 lat Idea powołania do życia europejskiej organizacji zrzeszającej wydarzenia naukowe takie, jak festiwale nauki, tygodnie nauki czy dni nauki, zrodziła się 10 lat temu. 4 kwietnia 2001 roku w Gothenburgu, sześć osób z sześciu krajów Europy założyło  European Science Events Association (EUSCEA) – Europejskie Stowarzyszenie Wydarzeń Naukowych. Byli to:  JoachimLerch (Niemcy, pierwszy przewodniczący EUSCEA), Magdalena Fikus (Polska), Annika Lotzman-Dahl (pierwsza wiceprzewodnicząca EUSCEA ), Peter Rebernik (Austria, Sekretarz Generalny), Janneke Voltman (Holandia) i Mikkel Bohm (Dania, d [...] więcej

PROJEKT 2WAYS NA XIII DFN

Pięćdziesięcioro pięcioro uczniów z jedenastu liceów wrocławskich brało udział w realizowanym podczas XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki europejskim projekcie 2WAYS. Dolnośląski Festiwal Nauki jako jedyny z Polski znalazł się w gronie 30 organizacji z 17 krajów biorących udział w 2WAYS. Projekt dotyczył zagadnień z zakresu nauk biologicznych, a jego najważniejszym elementem były obrady Uczniowskiego Parlamentu Naukowego (UPN). Podczas UPN uczniowie dyskutowali na trudne i kontrowersyjne tematy, takie jak wykorzystywanie zarodkowych komórek macierzystych, wykorzystywanie wyników testów genetycznych, genetyczne uwarunkowanie zachow [...] więcej

Ankieta 2Ways

Ankieta 2Ways Na stronie www.surveymonkey.com/s/festiwalnauki  znajdą Państwo zaproszenie do wypełnienia ankiety 2WAYS. Jest to polska wersja ankiety stworzonej przez europejskich koordynatorów 2WAYS dla wszystkich 30 Partnerów z 17 krajów biorących udział w projekcie. Ankietę można także wypełnić klikając na "Wypełnij ankietę 2WAYS" na stronie DFN www.festiwal.wroc.pl. Większość pytań w ankiecie jest natury ogólnej i ma na celu m.in. zorientowanie się, jakie znaczenie dla społeczeństwa oraz w życiu codziennym poszczególnych ludzi w danym kraju ma nauka i technologia oraz ich postęp. Zachęcamy więc Państwa do wypełnienia ankiety już teraz, je [...] więcej

DFN na arenie europejskiej. 2WAYS - nowy projekt dla członków EUSCEA

DFN na arenie europejskiej.  2WAYS - nowy projekt dla członków EUSCEA Dolnośląski Festiwal Nauki od lat należy do stowarzyszenia EUSCEA (European Science Events Association), wielkiej europejskiej rodziny lokalnych festiwali nauki. Ta rodzina wciąż się rozrasta! EUSCEA startowało w 2001 roku z 25 organizacjami członkowskimi (w ich gronie już wtedy był DFN jako organizacja współzałożycielska), a obecnie liczy 84 członków z 34 krajów. DFN od początku działa prężnie na arenie europejskiej w ramach projektów organizowanych dla członków EUSCEA, wystarczy wspomnieć zakończone sukcesami projekty WONDERS2006 i WONDERS2007 z ich bardzo ciekawym elementem – Karuzelą Nauki. W 2009 roku zaproponowano członkom stow [...] więcej

Spotkanie koordynatorów Festiwali Nauki

Manchester - 26-31 października 2008   W obecnym roku uczestniczyliśmy w Dolnośląskim Festiwalu Nauki po raz jedenasty. Przywykliśmy już do tej wrześniowej imprezy, stała się ona w pewnym stopniu elementem kolorytu akademickiego Wrocławia. Festiwal dynamicznie rozwija się również poza Wrocławiem pokazując, że skłonność do poświęcania uwagi rzeczom niezwykłym, pytaniom trudnym, zjawiskom zaskakującym nie jest domeną miejsca, ale ludzi – ludzi zainteresowanych, o otwartych i twórczych umysłach, dociekliwych. Dotyczy to zarówno najmłodszych mieszkańców Dolnego Śląska, jak i tych nieco bardziej doświadczonych. Jako organizatorzy Festiwalu z radości [...] więcej

Logo DFN w Europie

Logo DFN w Europie „Poster_of_Logos” - plakat zbudowany ze znaków graficznych, będących symbolami organizowanych przez członków EUSCEA festiwali nauki, tygodni nauki oraz dni nauki. Plakat promuje EUSCEA i jej członków oraz przypomina główne cele tej organizacji, jakimi są przybliżanie nauki społeczeństwom poszczególnych krajów oraz współpraca i wymiana idei pomiędzy krajami.  pobierz dokument więcej

Plakat plakatów

Plakat plakatów W roku bieżącym EUSCEA zrzeszająca 69 członków z 33 krajów (stan na 3 października 2008) zdecydowała się wypuścić tzw. „Poster of posters”, czyli w wolnym tłumaczeniu „Plakat plakatów”. Znalazł się na nim m.in. plakat promujący XI edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Ideą EUSCEA jest chęć pokazania zainteresowanym jak wyglądają pomysły w innych krajach oraz promowanie samej organizacji na arenie światowej, podkreślenia wspólnych dla wszystkich członków celów – przybliżania nauki, techniki i sztuki społeczeństwom poszczególnych krajów a także współpracę i wymianę idei pomiędzy krajami zrzeszo [...] więcej

I Seminarium EUSCEA i VIII Konferencji EUSCEA

I Seminarium EUSCEA i VIII Konferencji EUSCEA Dolnośląski Festiwal Nauki od 2001 roku jest członkiem European Science Events Association (EUSCEA), zrzeszającego obecnie 72 organizacje z 32 krajów. W tym roku, w pięknym zamku w Liblicach pod Pragą, będącym siedzibą Czeskiej Akademii Nauk, w dn. 24 kwietnia odbyło się I Seminarium EUSCEA , a w dniach 25 – 27 kwietnia, w tym samym miejscu, odbyła się VIII doroczna Konferencja EUSCEA. Dolnośląski Festiwal Nauki reprezentowała niżej podpisana Pełnomocnik Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej. Podczas Seminarium, w którym wzięło udział 21 uczestników, odbyło się siedem sesji poświęconych następującej tematyce: 1) Europejskie festiwale nauki &nda [...] więcej

DFN na Finale WONDERS 2007

DFN na Finale WONDERS 2007 W stolicy Portugalii, Lizbonie, w dniach 24 i 25 listopada br. odbyło się uroczyste zakończenie II Europejskiego Festiwalu Nauki WONDERS 2007. Wzięło w nim udział 143 uczestników z 24 krajów. Najważniejszym celem uroczystości było wyłonienie i nagrodzenie najlepszej spośród 31 prezentacji festiwalowych, którymi to uczestnicy „Karuzeli Nauki” – najważniejszego projektu WONDERS 2007 – wymieniali się w ciągu całego roku w ramach II Europejskiego Festiwalu Nauki. 24 listopada, od rana do późnego popołudnia, w „Pawilonie Wiedzy” lizbońskiego Centrum Nauki „Ciencia Viva”, w sumie 123 osoby realizowały 31 po [...] więcej

DFN w Genui

DFN w Genui Oprócz udziału w projekcie WONDERS i "Karuzeli Nauki", zaangażowanie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w struktury EUSCEA, a także kontakty nawiązane w zeszłym roku, zaowocowały specjalnym zaproszeniem do wzięcia udziału w Festiwalu Nauki w Genui (Festival della Scienza, Genova). To właśnie z tego festiwalu, w ramach "Karuzeli Nauki", gościliśmy grupy w zeszłym roku, a ponownie mieliśmy okazję utrwalić naszą współpracę na podsumowaniu programu w Helsinkach. Włoski festiwal aktywnie szukając dodatkowych atrakcji do swojego programu, zaprosił do wzięcia udziału Michała Surmę, członka Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów "Przybysz" Un [...] więcej

Goście DFN - TECHNOPOLIS

Goście DFN - TECHNOPOLIS W ramach „Karuzeli Nauki”, jednego z głównych projektów II Europejskiego Festiwalu Nauki WONDERS 2007, do Wrocławia przybyła ze swym tajemniczym pokazem naukowym Joke Cant, przedstawicielka Centrum Nauki Technopolis z belgijskiego Mechelen. Joke zrealizowała swój pokaz czterokrotnie: 18 i 19 września o godz. 10:00 i 11:15. Widzowie dowiedzieli się wreszcie, że zapowiadany na plakatach „wielki wybuch” polega na gwałtownym zapaleniu się par metanolu i wybuchowym wyrzuceniu korka z plastikowej butli, że frytkami można strzelać w widownię, a płonące banknoty, zamoczone wcześniej w wodnym roztworze metanolu wcale się nie spalą, gdyż woda absor [...] więcej

DFN w Perugii (WONDERS 2007)

DFN w Perugii (WONDERS 2007) Po raz drugi Dolnośląski Festiwal Nauki zaistniał na forum międzynarodowym. W tym roku uczestniczył bowiem w II Europejskim Festiwalu Nauki WONDERS 2007 – projekcie realizowanym przez EUSCEA, EUSJA i EUN pod troskliwymi skrzydłami Unii Europejskiej. W ramach „Karuzeli Nauki”, czyli wymiany pomiędzy europejskim ośrodkami popularyzującymi naukę i technikę ich najlepszych propozycji festiwalowych, dwa pokazy DFN zaprezentowane zostały na Festiwalu Nauki w przepięknie położonym mieście włoskiej Umbrii  - w Perugii. 8 i 9 września br. o godz. 16:00 w mrocznych murach zabytkowego Rocca Paolina swój pokaz pt. „Tajemnica działania enzymów” rea [...] więcej

II Europejski Festiwal Nauki

II Europejski Festiwal Nauki W dniach 5–6 lutego 2007 r. roku w siedzibie „Wissenschaft im Dialog” w Berlinie odbyło się spotkanie inaugurujące II Europejski Festiwal Nauki WONDERS 2007 (Welcome to Observations, News & Demonstrations of European Research & Science). WONDERS wykorzystuje siłę i doświadczenie EUSCEA (Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali Nauki), współpracuje z EUN (Europejską Siecią Szkół) i EUSJA (Europejskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy Naukowych). W spotkaniu w Berlinie wzięły udział 43 osoby z 24 krajów. Dolnośląski Festiwal Nauki reprezentowały prof. Kazimiera A. Wilk (Koordynator Środowiskowy DFN) i mgr Barbara Cader-Sroka (Pełnomocnik Koordyna [...] więcej

Katalońskie Dni Nauki - Barcelona 2006

Katalońskie Dni Nauki - Barcelona 2006 W  listopadzie br. odbywały się w Barcelonie Katalońskie Dni Nauki. W ramach tego festiwalu, w porozumieniu z Fundacją Katalońską na Rzecz Rozwoju i Innowacji oraz Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centrum Nauki Kopernik z Warszawy przygotowały promocję nauki polskiej pod hasłem "Polska - naukowe odkrycie". W tzw. Dniach Polskich odbyły się także pokazy naukowe wytypowane spośród polskich uczelni biorących udział  Dolnośląskim Festiwalu Nauki z Wrocławia, Bałtyckim Festiwalu Nauki z Gdańska i Warszawskim Festiwalu Nauki. Udział przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego w Katalońskim Festiwalu Nauki [...] więcej

WONDERS - finał

WONDERS - finał W Centrum Nauki w Vantaa (koło Helsinek, Finlandia) odbyło się   zakończenie programu Wonders 2006 i finałowe pokazy 14 z ponad 60 grup, uczestników w karuzeli naukowej. Dolnośląski Festiwal Nauki reprezentował Michał Surma (Koło Biotechnologów "Przybysz" Uniwersytetu Wrocławskiego). Pokaz Michała dotyczył ekstrakcji DNA z pomidora. Pokaz finałowy był zrealizowany na bardzo wysokim poziomie i został bardzo dobrze przyjęty przez odbiorców.  Michał omówił właściwości tej najważniejszej cząsteczki życia, a następnie wspólnie z młodzieżą fińską zrealizował eksperyment w sposób interaktywny. Michał był jednym z faworyt&oacut [...] więcej

DFN uczestnikiem I Europejskiego Festiwalu Nauki

W tym roku DFN wpisuje się w ramy europejskie, uczestniczy bowiem w I Europejskim Festiwalu Nauki w ramach projektu WONDERS (Welcome to Observations, News&Demonstrations of European Research & Science). Jest to międzynarodowy projekt w całości finansowany przez Komisję Europejską. W swoim założeniu ma on umocnić pozycję nauki w wymiarze europejskim, przełamać granice, ma stymulować Europejczyków do podjęcia dialogu między nauką a społeczeństwem. Powstał na bazie odbywających się corocznie w całej Europie różnego rodzaju przedsięwzięć promujących naukę (festiwale, dni, tygodnie nauki). Projekt WONDERS składa się z kilku części: Karuzela Nauki Kawiarnie Naukowe [...] więcej

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: