Program imprez

szczegółowe informacje o imprezie

tytuł Klimat miasta
prowadzący dr Mariusz Szymanowski (geograf, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, UWr)
kategoria Wrocławski Kalejdoskop Środowiskowy
organizator Uniwersytet Wrocławski
miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Gmach Główny, pl. Uniwersytecki 1, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, sala 336
terminy imprezy 2013-09-20: 10:00 - 11:00
forma imprezy wykład
wiek uczestników gimnazjum liceum dorośli
zapisy 9-13.09 tel. 71 3729497 w. 208
Rozwój miast jest zjawiskiem typowym dla współczesnej cywilizacji. Od początku XIXw. zaludnienie Ziemi wzrosło ponad 5,5-krotnie, podczas gdy liczba ludności mieszkającej w miastach zwiększyła się przeszło 100-krotnie. Obecnie ponad połowa ludności świata żyje w miastach, a proces urbanizacji z roku na rok staje się coraz szybszy. Tak znaczący wzrost urbanizacji wywiera ogromny, często wręcz katastrofalny, wpływ na środowisko. Nadmierny wzrost temperatury powietrza, słabe przewietrzanie, zamglenia i mgły wraz z zanieczyszczeniami formujące smog – taka jest codzienna rzeczywistość mieszkańców wielu miast. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną cechy klimatu miast oraz jego przekształcenia, związane z obecnością i działalnością człowieka. Prezentacja zostanie zilustrowana danymi, zdjęciami i mapami z różnych miast. Szczególna uwaga zostanie poświęcona klimatowi Wrocławia.