Program imprez

szczegółowe informacje o imprezie

tytuł Geomorfometria, pomiary geofizyczne i geoarcheologiczne - źródła wiedzy o rzeźbie Wrocławia
prowadzący dr Marek Kasprzak, dr Andrzej Traczyk (geografowie, geomorfolodzy, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, UWr)
kategoria Wrocławski Kalejdoskop Środowiskowy
organizator Uniwersytet Wrocławski
miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, pl. Uniwersytecki 1, III p., hol
terminy imprezy 2013-09-20: 09:00 - 15:00
2013-09-23: 09:00 - 15:00
forma imprezy wystawa
wiek uczestników gimnazjum liceum dorośli
Wystawa ma na celu prezentację studiów nad ukształtowaniem powierzchni terenu na obszarze miasta Wrocławia wykorzystujących tradycyjne i najnowsze źródła danych przestrzennych. Na wielkoformatowych wydrukach przedstawione zostaną wyniki analiz numerycznego modelu wysokości (NMT) powstałego z danych LiDAR, przykładowe profile elektrooporowe prezentujące budowę wgłębną doliny Odry i jej dopływów a także określenie struktury osadów naturalnych i sztucznych w centrum miasta na podstawie badań archeologicznych. Prezentowane plansze będą ilustracją technik przetwarzania różnorodnych danych przestrzennych pomocnych w rekonstrukcji pierwotnej rzeźby terenu na obszarach silnie zurbanizowanych.