Program imprez

szczegółowe informacje o imprezie

tytuł W poszukiwaniu dawnej Odry - centrum miasta
prowadzący dr hab. Jurand Wojewoda (geolog, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, UWr)
kategoria Wrocławski Kalejdoskop Środowiskowy
organizator Uniwersytet Wrocławski
miejsce Wrocław : zbiórka przed wejściem do Wydziału Architektury PWr, ul. B. Prusa 53-55
terminy imprezy 2013-09-22: 09:00
forma imprezy wycieczka
wiek uczestników liceum dorośli
zapisy 15-18.09 jurand.wojewoda@ing.uni.wroc.pl
Wycieczka/spacer po centrum Wrocławia. Prezentacja zachowanych i widocznych pozostałości po historycznym planie Wrocławia w kontekście historii przemian hydrograficznych centrum miasta. Początek spaceru godz. 9.00 przed Wydziałem Architektury (ul. B. Prusa). Koniec spaceru ul. Mazowiecka. Przedstawione zostaną najważniejsze elementy koryta i nabrzeży Odry w obrębie miasta, ich obecny stan i zmiany funkcjonalne na przestrzeni dziejów. Zaprezentowane zostaną przykłady zastosowań płytkich metod geofizycznych w rozpoznaniu podłoża geologicznego dla celów archeologicznych. Omówiona będzie budowa i pozycja geologiczna Wrocławia i jej znaczenie dla procesów hydrologicznych.