english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Dotychczasowe biuletyny:

Biuletyny - rok 2013
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004

Szukaj w Biuletynach:

e-Biuletyn

2012-03-27: Biuletyn DFN 2/2012

PLACES - Nowy projekt europejski dla Wrocławia

Places (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science)  to czteroletni (1.06.2010 – 31.05.2014) projekt realizowany w ramach 7 PR. Jego głównym celem jest wypracowanie i rozwinięcie koncepcji Europejskiego Miasta Kultury Naukowej. W projekcie bierze udział 69 miast będących siedzibą centrów nauki, muzeów czy festiwali nauki oraz 10 regionów niemal z całej Europy.

Głównymi partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum projektu PLACES są trzy duże organizacje europejskie:

 • Ecsite (European Network of Science Centres and Museums - europejska sieć centrów nauki i muzeów),
 • Eusea (European Science Events Association - europejskie stowarzyszenie wydarzeń naukowych, w tym festiwali nauki)
 • ERRIN (European Regions Research and Innovation Network – europejska sieć regionów badawczo-innowacyjnych). Kordynatorem projektu jest Antonio Gomes da Costa z Escite.

Dolnośląski Festiwal Nauki jest członkiem Eusea i z tytułu tej przynależności Wrocław bierze udział w PLACES.

Projekt znacznie wykracza poza obszar działania Festiwalu Nauki, dlatego konieczne było stworzenie Wrocławskiego Partnerstwa Miejskiego (WPM), w prace którego zaangażowane będą różne podmioty z obszaru nauki, komunikacji nauki, gospodarki, a w szczególności reprezentowane w nim będzie miasto Wrocław. W skład powstałego WPM wchodzą:

 • Dolnośląski Festiwal Nauki, jako asocjacja wielu uczelni i instytucji;
 • Instytucja Kultury "Wrocław 2016";
 • Politechnika Wrocławska;
 • Telewizja Polska – Oddział Wrocław
 • Uniwersytet Wrocławski;
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+;
 • Wydział Edukacji Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Głównym zadaniem WPM jest stworzenie Lokalnego Planu Działania (LPD) obejmującego ważne dla lokalnej społeczności tematy i obszary zainteresowania wraz ze strategicznym planem konkretnych działań w tym zakresie na następne 5 – 10 lat. W trakcie przygotowań Planu we Wrocławiu zorganizowane zostaną konsultacje społeczne w celu skonfrontowania zamierzeń LPD z oczekiwaniami mieszkańców naszego miasta.

Tworząc LPD należy wzmocnić istniejące we Wrocławiu, dobre praktyki w dziedzinie komunikacji naukowej oraz stworzyć innowacyjne strategie na tym polu, a także wykorzystać zalecenia wypracowane przez innych partnerów PLACES. LPD ma być planem działania, toteż powinien konkretnie formułować podejmowane problemy, powinien zawierać jasno określone cele i wskazywać działania planowane dla osiągnięcia tych celów.

Każdy LPD będzie opublikowany na stronie internetowej PLACES, a także będzie prezentowany i dyskutowany podczas finałowej konferencji projektu w marcu 2014 roku. Lokalne Plany Działania stworzone przez wszystkich realizatorów PLACES przyczynią się do ostatecznego zdefiniowania pojęcia Europejskiego Miasta Kultury Naukowej.

PLACES ustali optymalne praktyki i innowacyjne strategie dotyczące miejsca nauki we współczesnym społeczeństwie, a także wskaże a nawet  zainicjuje, konkretne działania zmierzające do wykorzystania ogromnego potencjału naukowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Powstaną trwałe więzi  pomiędzy władzami Wrocławia i wieloma podmiotami zaangażowanymi w zagadnienia naukowe, kulturalne i społeczne naszego miasta. Umożliwi to realizację w praktyce idei Miasta Kultury Naukowej we Wrocławiu.   

Rezultatem projektu będą też zalecenia dla polityków lokalnych i UE w zakresie zaangażowania przedstawicieli nauki, obywateli i władz w zadanie  popularyzacji nauki w Mieście Kultury Naukowej.

Forum, na którym  wszelkie informacje dotyczące PLACES są i będą umieszczane, gromadzone i wymieniane pomiędzy realizatorami projektu to platforma internetowa: www.openplaces.eu, do odwiedzania której zachęcamy zarówno wszystkich sympatyków Dolnośląskiego Festiwalu Nauki jak i wszystkich sympatyków Wrocławia.

 

Barbara Cader-Sroka

Kierownik projektu PLACES
na Uniwersytecie Wrocławskim

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project       *

Znajdź nas: