english version English

Dolno¶l±ski Festiwal Nauki Dolno¶l±ski Festiwal Nauki

Festiwal wspieraj± finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urz±d marszałkowski Województwa Dolno¶l±skiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska MiedĽ

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Program imprez

kategoria tematyczna:         Problematyka społeczna

Liczba odnalezionych imprez:   41
Warsztaty my¶lenia twórczego warsztat
dr Beata Bajcar (psycholog, Wydział Informatyki i Zarzadzania, PWr)
2013-09-20: 09:00 - 11:00
2013-09-20: 11:00 - 13:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 2.28
liczba uczestników: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
A to Wrocław wła¶nie wycieczka
Koleta Hamerska, mgr Andrzej Zwierzyński, Michał Rak (Koło Naukowe SAECULA)
dr Adam Czmuchowski, opiekun naukowy Koła
2013-09-20: 09:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Dworzec Główny PKP, ul. Piłsudskiego 105, przed wej¶ciem głównym na dworzec
więcej
Jak Cię widz±, tak Cię pisz± - czyli skuteczna autoprezentacja podczas spotkania z pracodawc± warsztat
mgr Karolina Urbańska ( doradca zawodowy, Biuro Karier i Promocji Zawodowej, UE)
2013-09-20: 10:00 - 12:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, bud. E, sala 104
liczba uczestników: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Kim jestem? Dok±d zmierzam? warsztat
mgr Kamil Radomski (trener)
2013-09-20: 10:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Ostrowskiego 30b, s. 119
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
WARSZTATY PUBLIC RELATIONS: Reklama, czyli budowanie wizerunku na billboardach warsztat
dr Michał Grech (SWPS, UWr)
2013-09-20: 10:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Ostrowskiego 30b, s. 125
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Innowacyjne my¶lenie o systemie podróżowania w miastach: Megametro wykład
dr inż. Maciej Kruszyna (Wydział Budownictwa L±dowego i Wodnego, PWr)
2013-09-20: 11:00 - 12:00
wiek uczestników: bez ograniczeń
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, sala 1.27
liczba miejsc: 150    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu miejscem realizacji prawa do edukacji i nauki wycieczka , pokaz
mgr Joanna Kasprzyk-Machata (bibliotekarz, Biblioteka Główna, UE)
mgr Marzena Zgorzelska
2013-09-20: 11:00 - 12:00
2013-09-23: 13:00 - 14:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, Biblioteka Główna, bud. U (wej¶cie od ul. Wielkiej)
   sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Trening kreatywnego my¶lenia warsztat
mgr Maria Szecówka-Nowak (psycholog, Wydział Nauk Pedagogicznych, DSW)
2013-09-20: 11:00 - 13:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Dolno¶l±ska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, sala 106
liczba uczestników: 20
!!! ZAPISY !!!
więcej
Wespół w zespół - budowanie zespołu marzeń warsztat
Anna ¦lusarczyk (doktorantka, Wydział Informatyki i Zarz±dzania, PWr)
Magdalena ¦lusarczyk, Marta ¦lusarczyk
2013-09-23: 09:00 - 10:30
2013-09-23: 10:30 - 12:00
2013-09-23: 12:30 - 14:00
wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 2.25
liczba uczestników: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Czy konflikt jest zły? warsztat
dr Anna Borkowska (psycholog, Wydział Informatyki i Zarzadzania, PWr)
2013-09-23: 10:00 - 11:30
2013-09-24: 10:00 - 11:30
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 2.26
liczba uczestników: 28    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Konwergencja czy dywergencja poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu życia na Dolnym ¦l±sku w latach 2004-2011 wykład
dr Maciej Popławski (adiunkt, Wydział Zarz±dzania, WSOWL)
2013-09-23: 11:00 - 11:40
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk L±dowych, ul. Czajkowskiego 109, bud. 113, s. 018
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Unia dla Malucha gra
Roksana Tomaszewska (konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław)
2013-09-23: 11:00 - 14:00
wiek uczestników: przedszkole szkoła podstawowa
Wrocław : Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz±dowych - Sektor 3, ul. Legnica 65, sala konferencyjna
liczba miejsc: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Procedura uruchamiania własnej działalno¶ci gospodarczej - teoria i praktyka wykład
Przemysław Słobodzian (student, Wydział Zarz±dzania, WSOWL)
2013-09-23: 12:00 - 12:40
wiek uczestników: doro¶›li
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk L±dowych, ul. Czajkowskiego 109, bud. 113, s. 018
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Jak człowiek z robotem. Etyka i roboty społeczne wykład
dr Monika Małek (wykładowca filozofii i etyki, Studium Nauk Humanistycznych, PWr)
2013-09-23: 12:30 - 13:30
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, sala 0.31
więcej
Ocena ryzyka w ubezpieczeniach życiowych wykład
prof. dr hab. Stanisława Ostasiewicz (Wydział Zarz±dzania, WSOWL)
2013-09-23: 12:50 - 13:40
wiek uczestników: bez ograniczeń
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk L±dowych, ul. Czajkowskiego 109, bud. 113, s. 018
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Rodzina chińska - tradycja i nowoczesno¶ć wykład
dr Stefania Skowron-Markowska (etnolog, antropolog kulturowy, KUL, Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim)
2013-09-23: 15:30 - 16:30
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Konfucjusza, ul. Ks. Witolda 47
liczba miejsc: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Polacy w pracy: zachowania obywatelskie i kontrproduktywne wykład
dr Dorota Kanafa-Chmielewska (psycholog, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski)
2013-09-23: 17:00 - 18:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. Dawida 1, sala 22
liczba uczestników: 80
więcej
Techniki doskonalenia jako¶ci, czyli czego mogliby¶my się nauczyć od Japończyków? warsztat
dr inż. Anna Dobrowolska, dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka (Wydział Informatyki i Zarz±dzania, PWr)
2013-09-24: 09:00 - 11:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 2.27
liczba uczestników: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Nie ma chemii, czyli jak skutecznie rozwi±zywać sytuacje konfliktowe w zespole warsztat
Anna ¦lusarczyk (doktorantka, Wydział Informatyki i Zarz±dzania, PWr)
Magdalena ¦lusarczyk, Marta ¦lusarczyk
2013-09-24: 09:00 - 10:30
2013-09-24: 10:30 - 12:00
2013-09-24: 12:30 - 14:00
wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 448
liczba uczestników: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Symulacja zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) wykład , happening , dyskusja
dr Maria Gmerek (adiunkt, Wydział Nauk Społecznych, UWr)
2013-09-24: 09:00 - 11:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, sala 103
liczba uczestników: 14
!!! ZAPISY !!!
więcej
Czy uniwersytet jest miejscem dla kobiet? wykład , dyskusja
dr Joanna Trajman (adiunkt, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski)
2013-09-24: 09:45 - 10:30
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, ul. Koszarowa 3, sala 201
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Interdyscyplinarny charakter polityki społecznej na przykładzie organizacji zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wycieczka
mgr Dawid Ko¶ciewicz (młodszy bibliotekarz, Biblioteka Główna, UE)
2013-09-24: 10:00 - 10:30
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, bud. W, sala 110, Czytelnia Europejska
liczba uczestników: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Wzory społeczne w grupach dyspozycyjnych wykład
prof. dr hab. Jan Maciejewski (socjolog, Wydział Nauk Społecznych, UWr)
2013-09-24: 10:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, s. 42a
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Mowa ciała w wyst±pieniach publicznych warsztat , wykład
mgr Magdalena Marian (asystent w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie, WSOWL)
2013-09-24: 10:00 - 11:30
wiek uczestników: szkoła podstawowa
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk L±dowych, ul. Czajkowskiego 109, bud. 113, s. 022
liczba miejsc: 100    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Zaplanuj z nami swoj± przyszło¶ć w Unii Europejskiej: UE we Wrocławiu <-> Unia Europejska wykład , warsztat , wycieczka
mgr inż. Anna Popłońska (Archiwum, UE)
mgr Elżbieta Grzelak, mgr Joanna Kustow
2013-09-24: 10:00 - 12:00
2013-09-25: 10:00 - 12:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, bud. K, wej¶cie B
liczba miejsc: 20
!!! ZAPISY !!!
więcej
Fun Unia warsztat
Roksana Tomaszewska (konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław)
2013-09-24: 11:00 - 14:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz±dowych - Sektor 3, ul. Legnica 65, sala konferencyjna
liczba miejsc: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Czy stworzymy globaln± wioskę? wykład , dyskusja
dr Jan Wadowski (filozof, Studium Nauk Humanistycznych, PWr)
dr Tomasz Wójcik
2013-09-24: 11:15 - 12:15
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, sala 0.31
więcej
Rozwój zrównoważony - mit czy rzeczywisto¶ć wykład
dr Andrzej Postawa (Studium Nauk Humanistycznych, PWr)
2013-09-24: 11:30 - 12:30
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, sala 0.38
więcej
Centrum Dokumentacji Europejskiej w służbie edukacji wycieczka
mgr Julianna Czyż (bibliotekarz, Biblioteka Główna, UE)
2013-09-24: 12:30 - 13:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, bud. W, sala 110, Czytelnia Europejska
liczba miejsc: 40    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Bazy naukowe jako ważne narzędzie w pracy naukowej wykład
mgr Anita KuĽnik (młodszy bibliotekarz, Biblioteka Główna, WSOWL)
2013-09-24: 14:00 - 14:40
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk L±dowych, ul. Czajkowskiego 109, bud. 113, s. 018
liczba miejsc: 100    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Osobowo¶ć dziejotwórcza wykład
dr Mieczysław Cenin (psycholog, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, UWr)
2013-09-24: 18:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny, ul. Szewska 49, sala 104
liczba miejsc: 70    sala nieprzystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez propagowanie koncepcji "safetyculture" w społeczeństwie obywatelskim wykład
prof. dr hab. Jan Maciejewski (socjolog, Wydział Nauk Społecznych, UWr)
2013-09-25: 09:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, s. 42a
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Przenikanie ról społecznych w grupach przemytniczych na przykładzie i ich funkcjonowania na pograniczu wschodnim wykład
mgr Aneta Uss-Lik (socjolog, Wydział Nauk Społecznych, UWr)
2013-09-25: 10:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, s. 42a
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Ryzyko, kryzys i zagrożenia - szanse i wyzwania w obliczu niebezpieczeństwa wykład
dr Małgorzata Stochmal (socjolog, Wydział Nauk Społecznych, UWr)
2013-09-25: 10:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, s. 42a
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Nauki techniczne czy humanistyka? Perspektywa psychologiczna wykład
dr hab. Alicja Kalus (psycholog, Studium Nauk Humanistycznych, PWr)
2013-09-25: 10:00 - 11:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. C-7, pl. Grunwaldzki 11, sala 103
liczba miejsc: 100    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Seks, kłamstwa i przemoc w negocjacjach wykład , warsztat , dyskusja
dr Andrzej Dybczyński (nauczyciel akademicki, Wydział Nauk Społecznych, UWr)
2013-09-25: 10:00 - 11:30
wiek uczestników: doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, sala 105
liczba uczestników: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Od dyskryminacji do ludobójstwa wykład , film
dr Agnieszka Florczak (adiunkt, Wydział Nauk Społecznych, UWr)
dr Arkadiusz Domagała
2013-09-25: 10:00 - 12:30
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, sala 119
liczba uczestników: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Wakacje nad morzem, a może ferie w górach? - słów kilka o ryzyku na zagranicznych wyjazdach turystycznych warsztat , pokaz
mgr inż. Joanna Iwko (doktorantka, Wydział Zarzadzania Informatyki i Finansów, UE)
2013-09-25: 10:30 - 11:30
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, bud. E, sala 102
liczba uczestników: 20
!!! ZAPISY !!!
więcej
Biblioteka otwarta - Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pokaz
mgr Marta Bednarek (młodszy bibliotekarz, Biblioteka Główna, UE)
mgr Małgorzata Gulcz
2013-09-25: 11:00 - 12:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, bud. W, sala W3
liczba uczestników: 40    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Twoja Unia Europejska dyskusja
Roksana Tomaszewska (konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław)
2013-09-25: 16:00 - 18:00
wiek uczestników: doro¶›li
Wrocław : Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz±dowych - Sektor 3, ul. Legnica 65, sala konferencyjna
liczba miejsc: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
O psychologicznych uwarunkowaniach długowieczno¶ci - czego możemy nauczyć się od stulatków o długim, zdrowym i szczę¶liwym życiu wykład , pokaz , dyskusja
dr Tomasz Fr±ckowiak (psycholog, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski)
2013-09-25: 16:30 - 18:00
wiek uczestników: doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, ul. Dawida 1, sala 27
liczba uczestników: 70    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej

DRUKUJ drukuj

Aplikacja na iOS'a
Aplikacja - program imprez (urz±dzenia z systemem iOS).
Aplikację przygotowali studenci z Koła Naukowego iLabs przy Politechnice Wrocławskiej.

Aplikację przygotowali studenci z Koła Naukowego iLabs przy Politechnice Wrocławskiej.

Aplikacja na Android'a
Aplikacja - program imprez (urz±dzenia z systemem Android).
Aplikację przygotowała firma nomtek.

Aplikację przygotowała firma Nomtek.

B±dĽ poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

ZnajdĽ nas: