english version English

Dolno¶l±ski Festiwal Nauki Dolno¶l±ski Festiwal Nauki

Festiwal wspieraj± finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urz±d marszałkowski Województwa Dolno¶l±skiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska MiedĽ

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Zmiany w programie:

Program imprez

kategoria tematyczna:         Prawo i ekonomia

Liczba odnalezionych imprez:   24
Copypasta - czyli na co pozwala i czego zabrania prawo autorskie? wykład
mgr Jędrzej Le¶niewski (prawnik, bibliotekoznawca, UE)
2013-09-20: 12:00 - 12:30
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, Biblioteka Główna, Sala wystawowa Biblioteki Głównej i sala W3
liczba miejsc: 40    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Numerowanie Rzeczypospolitej Polskiej, jako formy ustroju państwa wykład , dyskusja
prof. dr hab. Piotr Jurek (nauczyciel akademicki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
2013-09-23: 10:00 - 11:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 2D im. W. ¦widy
liczba miejsc: 190    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Nawet przedszkolak rozumie rachunkowo¶ć warsztat
dr inż. Zofia Krokosz-Krynke (Wydział Informatyki i Zarz±dzania, PWr)
2013-09-23: 10:00 - 11:00
2013-09-23: 11:30 - 12:30
2013-09-24: 10:00 - 11:00
2013-09-24: 11:30 - 12:30
wiek uczestników: przedszkole szkoła podstawowa
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 2.28
liczba uczestników: 25    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Projekty badawcze na rynku czyli warsztaty biznesowej oceny pomysłów technologicznych warsztat , dyskusja
dr Paweł Wielgus , Patrycja Radek (Z-ca Dyrektora ds. komercjalizacja i zarz±dzania własno¶ci± intelektualn±; Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży, Departament Rozwoju Biznesu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+)
2013-09-23: 10:00
wiek uczestników: doro¶›li
Wrocław : Wrocławskie Centrum Badań EIT+, ul. Stabłowicka 147, sala konferencyjna
liczba uczestników: 16    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Biznes bez ryzyka - symulacyjna gra TREND warsztat
prof. Barbara Gronostajska (Wydział Architektury, PWr)
mgr inż. Adam Orłowski, mgr inż. Maciej Szaynok
2013-09-23: 10:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, sala 2.07
   sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Prawa człowieka a nowe technologie w medycynie z perspektywy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wykład
dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska (prawnik, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
2013-09-23: 11:00 - 12:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 2D im. W. ¦widy
liczba miejsc: 190    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Housomania, czyli jak zarz±dzać personelem i rozwi±zywać problemy, tak jak to robi dr House warsztat
mgr Sebastian Tomczak (doktorant, Wydział Informatyki i Zarz±dzania, PWr)
Anna Olszewska
2013-09-23: 11:00 - 12:30
2013-09-23: 13:00 - 14:30
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 2.27
liczba uczestników: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Jak długo żyjemy. Przeciętne trwanie życia wykład , dyskusja
dr Tadeusz Jurek (ekonomista, statystyk, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
2013-09-23: 12:00 - 13:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 2D im. W. ¦widy
liczba miejsc: 190    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Gra kierownicza "Wespół" gra
dr inż. Alicja Balcerak (Wydział Informatyki i Zarz±dzania, PWr)
mgr Rafał Mi¶ko, mgr Anna Kamińska, mgr Maciej Zaręba
2013-09-24: 09:00 - 11:00
2013-09-24: 11:30 - 13:30
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 2.25
liczba uczestników: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Gra biznesowa SPÓŁKA_U gra
dr inż. Waldemar Rzońca (Wydział Informatyki i Zarz±dzania, PWr)
2013-09-24: 09:15 - 13:15
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 4.41
liczba miejsc: 12    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Ekonomia... to łatwe! warsztat , film
dr Marta Makuch (nauczyciel akademicki, Wydział Nauk Społecznych, UWr)
dr Dorota Drałus
2013-09-24: 09:30 - 11:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3, bud. 2/3, sala 105
liczba uczestników: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Ukraina w koncepcjach politycznych Jerzego Giedroycia wykład
prof. dr hab. Maciej Marszał (pracownik naukowo-dydaktyczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
2013-09-24: 10:00 - 11:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 2D im. W. ¦widy
liczba miejsc: 190    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Prawa konsumenta warsztat
mgr inż. Anna Skowrońska-Szmer (doktorantka, Wydział Informatyki i Zarz±dzania, PWr)
mgr Violetta Cymbała, mgr inż. Małgorzata Fiałkowska
2013-09-24: 10:00
2013-09-24: 11:00
2013-09-24: 12:00
2013-09-24: 13:00
2013-09-24: 14:00
wiek uczestników: przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 4.47
liczba uczestników: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Obszary morskie w ¶wietle prawa międzynarodowego wykład , dyskusja
dr Adrian Szumski (adiunkt, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski)
2013-09-24: 10:30 - 11:15
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, ul. Koszarowa 3, sala 201
liczba miejsc: 80    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Biznes po akademicku gra
mgr Sebastian Tomczak (doktorant, Wydział Informatyki i Zarz±dzania, PWr)
Anna Olszewska
2013-09-24: 11:00 - 12:30
2013-09-24: 13:00 - 14:30
wiek uczestników: bez ograniczeń
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5, sala 2.27
liczba uczestników: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
W poszukiwaniu tożsamo¶ci we współczesnym ¶wiecie wykład
dr Wioletta Jedlecka, dr Joanna Helios (adiunkt, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, UWr)
2013-09-24: 12:00 - 13:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 2D im. W. ¦widy
liczba miejsc: 190    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Historyczne podstawy europejskiej kultury prawnej wykład
prof. dr hab. Rafał Wojciechowski (pracownik naukowo-dydaktyczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
2013-09-24: 13:00 - 14:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 2D im. W. ¦widy
liczba miejsc: 190    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Public relations w instytucjach administracji publicznej wykład
dr Marcin Flieger (adiunkt, Wydział Zarz±dzania, WSOWL)
2013-09-24: 13:00 - 13:40
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk L±dowych, ul. Czajkowskiego 109, bud. 113, s. 018
liczba miejsc: 100    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Przestępstwo publicznego propagowania totalitarnego ustroju państwa w polskim prawie karnym wykład
dr Tomasz Scheffler (pracownik naukowo-dydaktyczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
2013-09-25: 09:00 - 10:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 2D im. W. ¦widy
liczba miejsc: 190    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Kodeksy korporacyjne wykład
dr Teresa Marcinów (pracownik naukowy, Studium Nauk Humanistycznych, PWr)
2013-09-25: 09:00 - 10:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, sala 0.38
liczba uczestników: 60
więcej
Bitwa na słowa - pokaz mów końcowych adwokata i prokuratora pokaz
Agnieszka Musiał (studentka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr, członek ELSA Wrocław)
2013-09-25: 10:00 - 11:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 2D im. W. ¦widy
liczba miejsc: 190    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
"Mowa" ciała wykład
dr Teresa Marcinów (pracownik naukowy, Studium Nauk Humanistycznych, PWr)
2013-09-25: 10:15 - 11:15
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, sala 0.38
więcej
Walka z nazewnictwem polskim na ¦l±sku w latach 1933-1939 wykład , dyskusja
dr Marek Podkowski (prawnik, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
2013-09-25: 11:00 - 12:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 2D im. W. ¦widy
liczba miejsc: 190    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Małżeństwo z muzułmaninem. Co warto wiedzieć przed wykład
dr hab. Mirosław Sadowski (pracownik naukowo-dydaktyczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr)
2013-09-25: 12:00 - 13:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 2D im. W. ¦widy
liczba miejsc: 190    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej

DRUKUJ drukuj

Aplikacja na iOS'a
Aplikacja - program imprez (urz±dzenia z systemem iOS).
Aplikację przygotowali studenci z Koła Naukowego iLabs przy Politechnice Wrocławskiej.

Aplikację przygotowali studenci z Koła Naukowego iLabs przy Politechnice Wrocławskiej.

Aplikacja na Android'a
Aplikacja - program imprez (urz±dzenia z systemem Android).
Aplikację przygotowała firma nomtek.

Aplikację przygotowała firma Nomtek.

B±dĽ poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

ZnajdĽ nas: