english version English

Dolno¶l±ski Festiwal Nauki Dolno¶l±ski Festiwal Nauki

Festiwal wspieraj± finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urz±d marszałkowski Województwa Dolno¶l±skiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska MiedĽ

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Zmiany w programie:

Program imprez

kategoria tematyczna:         Język obcy już nie obcy

Liczba odnalezionych imprez:   32
A escena warsztat
mgr Urszula Sokolnicka (lektorka języka hiszpańskiego, Studium Języków Obcych, UE)
2013-09-20: 09:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Drukarska 24a, Studium Języków Obcych, bud. S, sala 12
liczba uczestników: 15    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Zagraj z nami - język francuski poprzez zabawę warsztat
Joanna Wróbel (nauczyciel romanista)
Maria Demkowicz
2013-09-20: 11:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Alliance Francaise, Rynek 58, III piętro, sala 1
liczba uczestników: 15    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Czy Polakowi trudno jest nauczyć się języka chińskiego? wykład , warsztat
dr Adam Gołębiowski (adiunkt, Wydział Filologiczny, UWr)
studenci z Językoznawczego Koła Naukowego Germanistów
2013-09-21: 11:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, pl. Biskupa Nankiera 15, sala 205
liczba uczestników: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Warsztaty językowe o ochronie ¶rodowiska w oparciu o film BBC Planet Earth "Shallow Seas" warsztat , film , dyskusja
mgr Kinga Piotrowska (wykładowca języka angielskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-23: 09:00 - 10:00
2013-09-23: 10:30 - 11:30
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 106
liczba miejsc: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Lustiges lernen, czyli niemiecki na wesoło warsztat
mgr Joanna Röhr (Dyrektorka Instytutu Austriackiego)
lektorzy Instytutu Austriackiego
2013-09-23: 09:00 - 10:00
2013-09-23: 10:30 - 11:30
2013-09-23: 12:00 - 13:00
2013-09-23: 13:30 - 14:30
2013-09-24: 09:00 - 10:00
2013-09-24: 10:30 - 11:30
2013-09-24: 12:00 - 13:00
2013-09-24: 13:30 - 14:30
2013-09-25: 09:00 - 10:00
2013-09-25: 10:30 - 11:30
2013-09-25: 12:00 - 13:00
2013-09-25: 13:30 - 14:30
wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Instytut Austriacki, ul. Ofiar O¶więcimskich 19
liczba uczestników: 20    sala nieprzystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Z niemieck± piosenk± na ty warsztat
mgr Joanna Grusiecka-Domagała (germanistka, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-23: 09:30 - 10:30
2013-09-23: 10:45 - 11:45
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 412
liczba miejsc: 18    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Musikalisch-kulinarische Reise durch deutschsprachige Laender warsztat
mgr Anna Bloch (starszy wykladowca jezyka niemieckiego)
2013-09-23: 09:30 - 10:30
2013-09-23: 10:45 - 11:45
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 416
liczba uczestników: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Dolce vita in Italia warsztat
mgr Justyna Mroczka (lektor j. francuskiego i włoskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-23: 10:00 - 11:00
wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 408
liczba miejsc: 18    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Podróż do ¶wiata ciszy. Krótki kurs daktylografii i języka migowego warsztat
dr Iwona Jagoszewska (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski)
2013-09-23: 10:00 - 12:00
wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1
liczba uczestników: 30    sala nieprzystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Tradycje rosyjskie wykład
mgr Teresa Trochimczuk (wykładowca języka rosyjskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-23: 10:00 - 11:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 205
liczba uczestników: 18    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Fiesta y siesta. ¦więta i zwyczaje hiszpańskie warsztat
mgr Aleksandra Cach (filolog hiszpański, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-23: 10:00 - 11:00
wiek uczestników: gimnazjum
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 411
liczba uczestników: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Zjednoczone Królestwo - Monarchia, Królowa i Rodzina Królewska warsztat
mgr Magdalena Staroniewicz (wykładowca języka angielskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-23: 10:00 - 11:00
2013-09-23: 11:30 - 12:30
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 312
liczba uczestników: 18    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Warsztaty kaligrafii chińskiej warsztat
dr Stefania Skowron-Markowska (etnolog, antropolog kulturowy, KUL, Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim)
wolontariusze chińscy
2013-09-23: 10:00 - 11:30
2013-09-23: 12:00 - 13:30
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Konfucjusza, ul. Ks. Witolda 47
liczba miejsc: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Oblicza naszego miasta gra
dr Jan Pacholski (adiunkt, Wydział Filologiczny, UWr)
studenci IFG
2013-09-23: 11:00
wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, pl. Nankiera 15
liczba uczestników: 80
!!! ZAPISY !!!
więcej
Zagraj z nami - język francuski poprzez zabawę warsztat
Elżbieta Pilecka (nauczyciel romanista)
Halina Sudoł-Sadowska
2013-09-23: 11:00
wiek uczestników: gimnazjum
Wrocław : Alliance Francaise, Rynek 58, III piętro, sala 1
liczba uczestników: 15    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Wycieczka po bretońsku warsztat
mgr Justyna Mroczka (lektor j. francuskiego i włoskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-23: 11:30 - 12:30
wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 408
liczba miejsc: 18    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Olimpijskie ciekawostki wykład , konkurs
mgr Zuzanna Wiszniowska (starszy wykładowca języka angielskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-23: 11:30 - 12:30
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 308
liczba miejsc: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Quiz technologiczno-kulturowy konkurs
mgr Magdalena Kondro (lektor języka angielskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-24: 09:00 - 09:45
2013-09-24: 10:00 - 10:45
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 112
liczba uczestników: 26    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
"Zarys historii i kultury Polski"- w języku angielskim wykład
mgr Halina Ostańkowicz-Bazan (polonistka, SJO PWr)
2013-09-24: 09:00 - 10:00
2013-09-24: 11:00 - 12:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 201
liczba uczestników: 20
!!! ZAPISY !!!
więcej
Silniki spalinowe dla opornych warsztat
mgr Mariusz Bednarski (starszy wykładowca języka angielskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-24: 09:00 - 10:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 209
liczba uczestników: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Czego nie powie Japończyk: zrozumienie języka japońskiego w globalnej perspektywie wykład
dr Toyotaka Ota (starszy wykładowca języka japońskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-24: 09:30 - 11:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 408
liczba uczestników: 18    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Zombies w popkulturze wykład
mgr Łukasz Mally (lektor języka angielskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-24: 09:30 - 10:30
2013-09-24: 10:45 - 11:45
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 308
liczba uczestników: 18    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Amerykański slang warsztat
mgr Marta Hamryszak-Sierpowska (lektor języka angielskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-24: 09:30 - 10:30
2013-09-24: 11:00 - 12:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 106
liczba miejsc: 18    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Angielska wersja Biblii wykład
mgr Waldemar Ładacki (starszy wykładowca języka angielskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-24: 10:00 - 11:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 312
liczba miejsc: 18    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Mechanika nie taka straszna jak j± maluj± warsztat
mgr Anna Dudek-Kajewska (starszy wykładowca języka angielskiego)
2013-09-24: 10:00 - 11:00
2013-09-24: 11:15 - 12:15
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 314
liczba uczestników: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
IX Maraton językoznawczy 2013 konkurs
prof. dr hab. Marek KuĽniak, dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska, mgr Wojciech Witkowski (Wydział Filologiczny, UWr)
doktoranci w Instytucie Filologii Angielskiej
2013-09-24: 10:00
wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej, ul. KuĽnicza 22, sala 207, 208, 308
liczba miejsc: 110    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Transport kolejowy dla opornych warsztat
mgr Mariusz Bednarski (starszy wykładowca języka angielskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-24: 10:15 - 11:15
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 209
liczba uczestników: 20    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Niezwykła Szmaragdowa Wyspa wykład , konkurs
mgr Joanna Leszkiewicz (starszy wykładowca języka angielskiego, Studium Języków Obcych, PWr)
2013-09-24: 11:00 - 12:00
2013-09-24: 12:15 - 13:15
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Politechnika Wrocławska, bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8, sala 112
liczba uczestników: 30    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Zagraj z nami - język francuski poprzez zabawę warsztat
Małgorzata Bazan (nauczyciel romanista)
Joanna Wróbel
2013-09-24: 11:00
wiek uczestników: szkoła podstawowa
Wrocław : Alliance Francaise, Rynek 58, III piętro, sala 1
liczba uczestników: 15    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Pismo linearne B, czyli jak można pisać nie używaj±c alfabetu warsztat
Małgorzata Zadka (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski)
2013-09-24: 11:00
wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna doro¶›li
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, ul. Komuny Paryskiej 21, czytelnia
liczba uczestników: 40    sala nieprzystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej
Lekcja łaciny po łacinie warsztat
dr Katarzyna Ochman (adiunkt, Wydział Filologiczny, UWr)
dr Adam Poznański, mgr Ałła Brzozowska, mgr Antoine Haaker
2013-09-24: 16:00 - 17:30
wiek uczestników: bez ograniczeń
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, ul. Komuny Paryskiej 21, czytelnia
liczba uczestników: 40    sala nieprzystosowana dla niepeł‚nosprawnych
!!! ZAPISY !!!
więcej
Osobliwo¶ci języka reklamy wykład
prof. Bożena Rozwadowska (wykładowca, Wydział Filologiczny, UWr)
2013-09-25: 12:00
wiek uczestników: bez ograniczeń
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej, ul. KuĽnicza 22, sala 208
liczba uczestników: 120    sala przystosowana dla niepeł‚nosprawnych
więcej

DRUKUJ drukuj

Aplikacja na iOS'a
Aplikacja - program imprez (urz±dzenia z systemem iOS).
Aplikację przygotowali studenci z Koła Naukowego iLabs przy Politechnice Wrocławskiej.

Aplikację przygotowali studenci z Koła Naukowego iLabs przy Politechnice Wrocławskiej.

Aplikacja na Android'a
Aplikacja - program imprez (urz±dzenia z systemem Android).
Aplikację przygotowała firma nomtek.

Aplikację przygotowała firma Nomtek.

B±dĽ poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

ZnajdĽ nas: