english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Esperanto - język bez granic

W tym roku mija 130 lat od wydania „Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny” – książki Ludwika Zamenhofa, prezentującej nowy, sztuczny język – esperanto. Jego nazwa pochodzi od pseudonimu autora, pod którym opublikował swój podręcznik – „Doktoro Esperanto”, czyli Doktor Mający Nadzieję. Można przypuszczać, że jego nadzieje spełniły się, ponieważ dzięki niemu wytworzyła się na świecie piękna wspólnota ludzi mówiąca w esperanto, której liczbę szacuje się (w zależności od opanowania języka) od 100 tysięcy do 2 milionów.

Z okazji rocznicy Dolnośląski Festiwal Nauki przygotował dla Państwa aż pięć ciekawych wydarzeń, które, mam nadzieję, zachęcą do nauki języka esperanto.

OD MAŁEGO PODRĘCZNIKA DO OGÓLNOŚWIATOWEGO RUCHU

To wykład, dzięki któremu dowiedzą się Państwo jaki cel przyświecał Ludwikowi Zamenhofowi przy tworzeniu niezwykłego, wciąż żywego i zdobywającego coraz więcej miłośników międzynarodowego języka esperanto. Obejmie on prezentację zasad gramatycznych oraz kilka słów o ruchu esperanckim, Esperancji i esperanckich symbolach. Prowadząca – Małgorzata J. Komarnicka – spróbuje przekonać słuchaczy, że ów język jest łatwym do nauczenia i przynoszącym wymierne korzyści. Prelekcja zostanie okraszona piosenkami i recytacją wierszy w języku esperanto.

ESPERANTO – POEZJA I LITERATURA"

Polska literatura jest znana na świecie w dużej mierze dzięki przekładom na język esperanto. Czy wiedzieliście Państwo, że tłumaczenie Antoniego Grabowskiego „Pana Tadeusza” na ów język zostało okrzyknięte arcydziełem? A „Marta” Orzeszkowej z esperanto została przetłumaczona na język japoński i od lat dwudziestych ubiegłego wieku jest w Japonii lekturą szkolną? Oprócz wymienionych, wiele przekładów zachwyca wiernością i pięknem języka. Ale literatura esperanto to nie tylko tłumaczenia. W tym języku powstaje mnóstwo prozy i poezji. Warto ją poznać! W tym celu zapraszamy na wykład doktor Lidii Ligęzy zaplanowany na 22 września!

ESPERANTO – TANIE PODRÓŻOWANIE

Czas przedstawić korzyści, płynące ze znajomości języka esperanto. Zdecydowanie największą zaletą jest możliwość zwiedzania świata w bardzo niecodzienny sposób. Ludzie mówiący w języku Zamenhofa chętnie goszczą się wzajemnie we wszystkich zakątkach świata. Za możliwość porozmawiania w esperanto, oferują opiekę w obcym miejscu, a często również poznanie kultury i zwyczajów ze źródeł. Umożliwia to serwis społecznościowy Pasporta Servo (Służba Paszportowa). Można więc tanio a nierzadko nawet bezpłatnie zwiedzać świat, planując trasę najbardziej zwariowanej wycieczki.

ESPERANTO W ZIELENI I W SZTUCE

Artystka – Elżbieta Wodała – zaprasza na warsztat tworzenia obrazów z zasuszonych elementów roślin. Uczestnicy poznają nazwy części roślin w języku esperanto. Język roślin – podobnie jak język esperanto – jest językiem międzynarodowym, zrozumiałym niezależnie od miejsca na świecie. Podczas warsztatu uczestnicy będą wykorzystywać niepotrzebne, zwiędłe i suche części roślin, dając im nowe życie.

ZIELONE STROFKI

Chcielibyśmy również serdecznie zaprosić Państwa na wykład Haliny Kuropatnickiej-Salamon – niewidomej poetki, która będzie odczytywać wiersze pisane brajlem w języku esperanto. Poezja będzie fragmentarycznie ilustrowana wersją polską. Spotkanie, które odbędzie się 26 września, uatrakcyjnią wokalne kompozycje wkomponowane w teksty samej poetki.

Esperanto to fantastyczny twór ludzkiego umysłu. Warto przemyśleć, czy nauka tego języka nie powinna być kolejnym celem do osiągnięcia na naszej naukowej drodze!

Bądźcie z nami na bieżąco dzięki stronie na facebooku!

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: