english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Wspomnienia z Festiwalu: Spotkanie na Wydziale Filologicznym

Podczas tegorocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Filologicznym zorganizowano rekordową dotąd liczbę imprez – 21! Dzięki temu wzrasta również ilość osób, które odwiedzają humanistów, by poznawać zawiłości nie tylko języka ojczystego, ale także tych obcych, często egzotycznych.  

Wśród zorganizowanych imprez warto wymienić XIII Maraton Językoznawczy. Zadaniem uczestników Maratonu było rozwiązanie zadań konkursowych w możliwie jak najkrótszym czasie. Corocznie nowy zestaw pięciu zadań konkursowych opracowują pracownicy naukowi i doktoranci. Zadania nie są ograniczone do jednego języka. Są one oparte na materiale językowym pochodzącym zarówno z języków współczesnych, jak i wymarłych. Uczestnicy konkursu mogą więc zostać skonfrontowani z zagadnieniami leksyki języka angielskiego, składni języka polskiego, a także morfologii języka szwedzkiego czy staroangielskiego. Maraton Językoznawczy sprawdza nie tylko wiedzę językową uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale też zdolność analitycznego i abstrakcyjnego myślenia. Specyfika i zakres tematyczny zadań konkursowych w Maratonie pokazują także, że zajmowanie się językiem to badanie i opisywanie intrygujących zjawisk, z którymi użytkownicy języka obcują na co dzień, ale nie zawsze zdają sobie sprawę z ich istnienia.

Podczas każdej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki dużym zainteresowaniem cieszą się zawsze warsztaty językowe. W tym roku odbyły się zajęcia z języka niemieckiego, francuskiego, łacińskiego czy hebrajskiego. W ramach warsztatów Język niemiecki w filmie uczniowie obejrzeli niemiecki film krótkometrażowy „Schwarzfahrer” w reżyserii Pepe Danquarta, który dał okazję do refleksji nad problemami społecznymi i interkulturowymi w życiu codziennym. Nie zabrakło również gry w scrabble po francusku, wirtualnej wycieczki po Londynie, lekcji chińskiej kaligrafii i opowieści o Szkocji – krainie legend i tradycji.

Zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe chętnie przybywały na wykłady. Prelekcja Łacińskie inskrypcje nagrobne pozwoliła zapoznać się z tajnikami łacińskiej epigrafiki funeralnej i uzyskać odpowiedzi na pytania: komu stawiano nagrobki, jak okazać szacunek zmarłym członkom rodziny, czym różniły się imiona Rzymian i cudzoziemców, jak rozróżnić obywatela od wyzwoleńca i czy można postawić nagrobek samemu sobie.

Wykład Magia Bollywood'u – dialogi, taniec i gesty wprowadził słuchaczy w specyfikę kultury Indii, której ambasadorem w świecie stało się kino Bollywood. Dialogi filmowe w języku hindi stanowiły przyczynek do zapoznania uczestników warsztatów z pismem dewanagari, była równieżmożliwośćkaligrafii w tym piśmie. Z kolei omówienie języka wybranych gestów i układów tanecznych posłużyły ukazaniu powiązań kina indyjskiego z teatrem starożytnych Indii i klasycznym tańcem bharatanatyam. Zajęcia pomogły zrozumieć nie tylko idiomatykę indyjskiego kina, ale i złożoność kultury Indii , będącej mozaiką języków i wyznań.

Wiele osób przyciągnął wykład Naprawdę "Dziki Zachód"? Powojenny Wrocław w literaturze. Prelegentka przybliżyła odbiorcom obraz powojennego Wrocławia, który przez osiedlających się w nim pionierów został nazwany polskim „Dzikim Zachodem”. Miasto, zniszczone po trzymiesięcznym oblężeniu w ponad 70% i bardzo niespokojne z powodu ciągłych migracji ludności, było w pierwszych miesiącach po kapitulacji miejscem wyjątkowo niebezpiecznym, tyleż ze względu na grożące zawaleniem pozostałości zabudowań, co grasujące w rozwalonych domach bandy szabrowników, gotowe zabić za „brak współpracy”. Wszystkie te okoliczności uczyniły z Wrocławia idealną scenerię dla powieści nurtu sensacyjno-kryminalnego.

Wydarzenia zorganizowane na Wydziale Filologicznym pokazują, że humanistyka to nauka wszechstronna, która – pomimo szybko zmieniającego się dookoła świata – pomaga i pozwala na zrozumienie człowieka.

Dziękujemy wszystkim organizatorom oraz uczestnikom i zapraszamy za rok!

 

 

 

Designed by Freepik

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: