english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Wspomnienia z Festiwalu: Spotkanie na Wydziale Biotechnologii

W tym roku Wydział Biotechnologii w ramach edycji stacjonarnej DFN przygotował 5 imprez. Dwa wydarzenia zostały przeprowadzone po raz pierwszy, bez zastosowania praktycznie żadnej reklamy poza umieszczeniem informacji w programie Festiwalu, mimo to cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Imprezy organizowane po raz kolejny przyciągnęły bardzo wielu zainteresowanych uczniów, co świadczy, że na trwałe zapisały się w kalendarzu imprez festiwalowych. Wydaje się, że trafiają one w oczekiwania uczestników i będą powtórzone podczas następnej edycji Festiwalu.

Od laika do genetyka, czyli co potrafi współczesna biotechnologia

Wydarzenie, które od kilku lat organizowane jest przez studentów Koła Naukowego Biotechnologów „Przybysz”. Zajęcia cieszą się niezmiennym powodzeniem. Podczas tegorocznych warsztatów, tak jak w latach poprzednich, uczniowie mogli obserwować, a także wykonywać proste doświadczenia: izolowali DNA z cebuli oraz banana, wykrywali skrobię w bananie, rozdzielali barwniki z flamastrów, a także barwniki chloroplastów z liści pietruszki za pomocą chromatografii cienkowarstwowej, sprawdzali odczyn roztworu optymalny dla działania katalazy z ziemniaka, porównywali zawartość witaminy C w różnych sokach i owocach. Uczniowie podczas warsztatów brali udział w układaniu przestrzennego modelu DNA, a także dowiadywali się, na czym polegają przeprowadzane doświadczenia i jakie zasady kierują światem biotechnologii. Wydarzenie to było świetną okazją do zaprezentowania tego, czym zajmują się młodzi polscy naukowcy oraz zainteresowania polskiej młodzieży biotechnologią.

Muszka owocowa – ulubienica genetyków

Kolejne wydarzenie festiwalowe, które z racji dużego powodzenia, jest corocznie powtarzane. Zajęcia są skierowane głównie do uczniów szkół podstawowych, aczkolwiek w tym roku brała w nich udział również grupa licealistów. Zajęcia rozpoczynają się wykładem, na którym uczniowie poznają bliżej muszkę owocową, jej sposób bytowania i rozmnażania. Następnie omówiona jest historia muszki w nauce, a w szczególności w genetyce. Wyjaśniane jest pojęcie materiału genetycznego i pokazywane są zmiany, które do niego można wprowadzać w celu uzyskania różnych skutków fenotypowych. Przedstawiana jest także rola badań nad muszką owocową w kontekście wiedzy m.in. o genomie człowieka. Po wykładzie na sali laboratoryjnej uczniowie mają okazję zobaczyć zmodyfikowane osobniki, zapoznać się z ich cechami charakterystycznymi oraz oglądać owady przy użyciu mikroskopów.

Czy słaba płeć naprawdę jest słaba? – rozważania z punktu widzenia genetyki

Wykład o znaczeniu chromosomu X. Kobietę od mężczyzny można rozróżnić nie tylko na podstawie wyglądu, ale również, badając ich materiał genetyczny, który w komórce występuje w postaci chromosomów. Dzieje się tak dlatego, że jedna para z chromosomów odpowiada za to, jakiej płci będzie dany osobnik. Genetycy nazywają je więc chromosomami płci. Kobiety mają dwa takie same chromosomy płci, a mężczyźni dwa różne. Ma to swoje konsekwencje w możliwościach przekazywania przez rodziców dzieciom pewnych defektów, jak również w ujawnianiu się schorzeń warunkowanych tymi defektami. Choroby, takie jak hemofilia czy daltonizm, rzadko spotykane u kobiet, u mężczyzn zdarzają się znacznie częściej. Na wykładzie poruszano m.in. kwestie, czy są to jedyne konsekwencje tej odmienności.

Orientacja na naukę. Bio-chemiczny bieg sprawnościowy

Biochemiczny bieg na orientację prowadzony był po raz pierwszy w historii Festiwalu, miał miejsce na terenie Kampusu Grunwaldzkiego, a jego organizatorami były Wydział Biotechnologii i Wydział Chemii. Bieg przebiegał pod hasłem „Apokalipsa zombie” i był grą opartą o fabułę wybuchu epidemii wirusa zombie we Wrocławiu. Podczas biegu uczestnicy zbierali punkty za wykonanie zadań w punktach kontrolnych (m. in. dopasowywanie taksonów mikrobiologicznych do chorób jakie powodują – wskazówki były dodatkowo szyfrowane, ustalanie powodów epidemii – rozmowa z naukowcami, którzy ulegli amnezji, sprawdzian manualno-teoretyczny ze znajomości procesów replikacji i transkrypcji DNA, schematy reakcji w chemii organicznej, reakcje barwne chemii nieorganicznej). Dodatkowe punkty można było otrzymać za poprawne rozwiązanie zadań obliczeniowych, które ukryte były w postaci współrzędnych GPS. Bieg sprawdzał znajomość zaawansowanej wiedzy z biologii i chemii, a także doskonalił umiejętność pracy zespołowej oraz pracy pod presją czasu.

Jeden z dwudziestu (konkurs wiedzy dla gimnazjalistów)

Konkurs również był prowadzony po raz pierwszy w historii Festiwalu. Sprawdzał wiadomości z zakresu gimnazjalnej podstawy programowej biologii i chemii, a w części finałowej znacznie poza nią wykraczał. Uczestnicy wybierali kategorię pytania, a następnie w określonym czasie zobowiązani byli udzielić odpowiedzi. Każdy uczestnik miał do wykorzystania trzy szanse na popełnienie błędu. W konkursie, oprócz wiedzy, premiowano kreatywność oraz zdolność łączenia informacji z zakresu różnych przedmiotów szkolnych (np. interdyscyplinarne pytania finałowe pogrupowane były w kategorie: „W kuchni, „W łazience”, „Twoje ciało” i „W parku i ogrodzie”).

Wszystkim realizatorom wymienionych przedsięwzięć oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne edycje za rok!

 

dr Maria Stasiuk ~ Koordynator DFN na Wydziale Biotechnologii

 

Designed by Freepik

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: