english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Wspomnienia z Festiwalu: Spotkanie na Papieskim Wydziale Teologicznym

Przedstawiamy kolejną porcję wspomnień z XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tym razem opowiemy Wam o tym, co działo się na Papieskim Wydziale Teologicznym. Odbyło się tam 6 imprez:

Człowiek sformatowany

Celem wykładu było ukazanie, w jaki sposób współczesna inżynieria społeczna, rozumiana jako zbiór socjotechnik, zmierza do stworzenia nowego modelu człowieka. Przez dekonstrukcję tożsamości osoby ludzkiej, ingerencję w sferę wartości oraz tworzenia pozorów relacji z innymi w wirtualnej rzeczywistości, dokonuje się formatowanie człowieka. Obywatel zostaje zastąpiony konsumentem, a korporacje zyskują realny wpływ na wizję społeczeństwa. Sprzyja temu kompresja czasu i przestrzeni, która uczyniła ze świata jeden wielki hipermarket, kryzys idei, zastępowanych przez ideologie, globalne zarządzanie i wpływy lobbies oraz manipulacja pozytywnie brzmiącymi pojęciami. Efektem formatowania jest jednostka pozbawiona tożsamości, oderwana od tradycji, bezrefleksyjnie przyjmująca wszelkie nowości, a przede wszystkim stale gotowa na nowe formatowanie.

Koha – system biblioteczny o szerokich horyzontach

„Koha” to po nowozelandzku „dar”. Jest to pierwszy zintegrowany system biblioteczny z grupy Open Source, z powodzeniem stosowany w Polsce od 2010 roku, w szczególności przez biblioteki kościelne. Od 2014 roku w oparciu o Koha działa centralny katalog bibliotek Federacji FIDES. Pokazano jego możliwości od strony czytelnika i od „kuchni”, czyli technologię katalogowania i współpracy z katalogiem centralnym NUKAT.          

Ziarna prawdy czy niszczące chwasty? Kościół wobec islamu

Teologia katolicka mówiła o „praeparatio evangelica” lub ziarnach prawdy w innych wierzeniach religijnych, czyli spoglądała na inne religie, jako na miejsce przygotowania do przyjęcia orędzia zbawienia. Kryzys społeczny związany z napływem uchodźców do Europy zmusza do postawienia pytania o ziarna wiedzy w islamie. Prelegenci starali się sprostać postawionemu problemowi odwołując się do nauczania dwóch współczesnych papieży: Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Zagadnienie ziaren prawdy w islamie domaga się pogłębionej teologicznej refleksji zwłaszcza w świetle obecnej sytuacji geopolitycznej.

„Śmierć – skandal czy najdoskonalsze wypełnienie życia?” Nieuleczalna choroba, cierpienie i śmierć człowieka w odsłonie filozoficznej i egzystencjalnej

Pomimo istnienia sporego już dorobku w postaci interdyscyplinarnych badań naukowych poświęconych rozmaitym aspektom choroby, cierpienia, umierania oraz śmierci okazuje się, że wciąż te badania bywają w jakimiś zakresie niekompletne. Nasuwa się w związku z tym poważna wątpliwość, czy możliwe jest także – w pełni rzeczowe i obiektywne – mówienie o skomplikowanym „świecie choroby”, o ludzkim cierpieniu oraz umieraniu, a także o samej śmierci człowieka? W gruncie rzeczy bowiem niewiele jest również badań o tematyce etycznej, odważnie podejmujących moralną analizę skomplikowanych ludzkich postaw, a także reakcji człowieka na głęboko traumatyczne sytuacje, które wpisują się w nasze życie. Wygłoszony wykład miał zatem za zadanie wypełnić pustkę w tej dziedzinie badan, aby „pytając o człowieka” i ukazując kruchość ludzkiego bytu, w którą wpisują się takie stany jak: cierpienie, ból, choroby, a także śmierć – próbować także odpowiedzieć na pytanie: Jak rozumieć człowieka, który choruje, cierpi i umiera? Wykład był również ukrytą „podpowiedzią” jak samemu kiedyś zachować się, kiedy przyjdzie nam stanąć wobec tzw. „sytuacji granicznych”.

Teologia ikony

Warsztat został wprowadzony wyjaśnieniem teologicznych treści zawartych w ikonach i wprowadził w technikę powstawania ikon. Następnie pod kierownictwem prowadzących uczestnicy podjęli próbę pisania ikon, co zostało uwieńczone prezentacją osiągniętych efektów.

Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas, jednocześnie zapraszamy na kolejną edycję za rok.

 

Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT ~ Koordynator DFN na PWT  

 

 

 

Designed by Freepik

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: