english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Podziękowania za wkład w organizację XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2016

Szanowni Państwo!

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki przeszedł do historii. Tak jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zrealizowano ponad 1 500 wydarzeń, wśród których każdy znalazł coś dla siebie. Poza Wrocławiem, gościliśmy w wielu miastach Dolnego Śląska, wśród których były Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów, Bystrzyca Kłodzka, Głogów, Lubin, Zgorzelec, Bolesławiec, pozwalając uczestnikom Festiwalu poznać koloryt i wyjątkowość naszego regionu.

Festiwal to przedsięwzięcie, które łączy wszystkie dziedziny nauki, staje się także okazją do spotkań Dolnoślązaków ze środowiskami akademickim, a także zwiedzenia – na co dzień niedostępnych – sal wykładowych, laboratoriów i pracowni. W ramach DFN zorganizowano imprezy skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, ale także do studentów i osób starszych. Elementem wiążącym wszystkie pokolenia są stałe punkty na festiwalowej mapie, takie jak Park Wiedzy będący rodzinnym spacerem z nauką w tle, tradycyjny wykład Profesora Miodka, Debata Oksfordzka czy Pielgrzymka po Dzielnicy Czterech Wyznań. Nie zabrakło również nowości, np. panel „Ziarna wiedzy dla seniora” czy wystawa wpisana w obchody Światowej Stolicy Książki we Wrocławiu "Aranżacje bibliotek śląskich".

Rzeczą niemożliwą byłoby zorganizowanie i zrealizowanie tak wielkiego i pięknego przedsięwzięcia bez ogromnego zaangażowania ze strony organizatorów, współorganizatorów, sponsorów, setek pracowników naukowych i technicznych, doktorantów, studentów i wolontariuszy. Chciałbym serdecznie Im wszystkim podziękować, a zwłaszcza: organizatorom z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie – Filii we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN.

Niezwykle istotny był także udział współorganizatorów. Dziękuję przedstawicielom: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału Dolnośląskiego, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Ośrodka Alliance Francaise Stowarzyszenia Wrocław, Instytutu Austriackiego we Wrocławiu, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, PEZMI Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego Marty Idkowiak, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Humanitarium, Vinci Fit Art, Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu, Pracowni Karkonoskich, Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej, Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej, Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, EUROIMMUN Polska Sp. z o.o., Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wyższej Szkoły Humanistycznej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 we Wrocławiu, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Tikkun Olam, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Oddziału Wrocław, Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., Fundacji Pro Mathematica, "Poltegor Instytut" Instytutu Górnictwa Odkrywkowego, Kina Nowe Horyzonty, FOR YOU Bogusławy Przybylskiej, Fundacji HASCO-LEK, Fundacji Edukacja dla Przyszłości, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Podziękowania kieruję również do duchownych Rzymsko-Katolickiego Kościoła p.w. Św. Antoniego parafii Św. Mikołaja, Katedry Prawosławnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Synagogi pod Białym Bocianem, Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła Opatrzności Bożej oraz Wrocławsko-Gdańskiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. 

Dziękuję koordynatorom uczelnianym: prof. Piotrowi Dudzińskiemu, prof. Adamowi Pawłowskiemu, prof. Ryszardowi Polechońskiemu, dr Agnieszce Orkusz, dr. Zygmuntowi Domagale, prof. Jerzemu Zawadzkiemu, dr Oldze Ksenicz, dr. Markowi Sienkiewiczowi, płk. prof. Januszowi Szelce, mjr. dr. inż. Piotrowi Sasce, ks. prof. Sławomirowi Stasiakowi, dr. hab. Tomaszowi A. Zaleskiemu, prof. Egbertowi Piaseckiemu, prof. Ewie Giedrojć. Na ich barkach spoczywał główny ciężar organizacyjny. Dziękuję za poświęcenie, obowiązkowość i kreatywność.

Serdeczne podziękowania kieruję do Honorowych Członków Rady Programowej:
prof. Aleksandry Kubicz, prof. Kazimiery A. Wilk, JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adama Jezierskiego, jak również mojego zastępcy prof. Tadeusza Dobosza. Zawsze służą oni swoją radą i ogromnym doświadczeniem.

Dziękuję osobom pracującym przy organizacji regionalnej edycji Festiwalu: dziękuję Pani prof. Jadwidze Sołoducho (Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Regionu) oraz dr inż. Joannie Cabaj, a także koordynatorom w regionie: dr. Maciejowi Pawłowskiemu (Jelenia Góra), Panu Januszowi Matuszewskiemu (Legnica), Pani Iwonie Rychlik (Wałbrzych), dr Barbarze Mianowskiej (Ząbkowice Śląskie), dr Małgorzacie Żochowskiej (Bystrzyca Kłodzka), Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu (Zgorzelec), Pani Urszuli Ziębie (Głogów), Pani Jadwidze Horanin (Dzierżoniów) oraz Pani dyr. Małgorzacie Życzkowskiej-Czesak (Lubin).

Dziękuję dyrektorom, gronom pedagogicznym oraz uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Interaktywnych Pokazów w Szkołach – na czele z Pełnomocnikiem Koordynatora ds. Interaktywnych Pokazów w Szkołach, Panią dr Ireną Maliszewską – za pasję, za trud i zaangażowanie oraz umiejętność rozwiązywania piętrzących się przed nią problemów.

Dziękuję Pani mgr Barbarze Cader-Sroce – Pełnomocnikowi Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej – za jej entuzjazm i pracę, aby Festiwal był widziany i doceniany również poza granicami Dolnego Śląska, Polski i Europy.

Dziękuję osobom zatrudnionym w Biurze Festiwalu: kierownikowi – Pani mgr Jolancie Jackowskiej, Pani Bogumile Okręglickiej, Pani Joannie Gattner-Bilskiej, Pani Agacie Dobosz, Panu Łukaszowi Dorszowi oraz Panu mgr. Piotrowi Krysiakowi. Dzięki ich ogromnej pracy, zaangażowaniu, inwencji, poświęceniu Festiwal funkcjonuje i rozwija się.

Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, których tak licznie spotykam podczas przygotowania Festiwalu i w czasie jego trwania. Bez Państwa pomocy, zrozumienia i przyjaźni Festiwal nie mógłby dojść do skutku.

Dziękuję instytucjom, które finansowo wsparły Festiwal: patronowi Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotującemu – Gminie Wrocław, mecenasowi – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, darczyńcy – Fundacji KGHM Polska Miedź, sponsorowi – firmie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, a także sponsorom wspierającym: Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, firmie Stan-Mit-Serwis, Hotelowi & Restauracji Dwór Polski, Miesięcznikom „Delta” oraz „Chemik”.

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli przedstawiciele najwyższych urzędów, uświetniając swym autorytetem to wyjątkowe przedsięwzięcie. Dziękuję Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, i Opola, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewodzie Dolnośląskiemu, Prezydentowi Wrocławia, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu.

Dziękuję także tym, którzy tegoroczną edycję DFN objęli patronatem medialnym: – Telewizji Polskiej S.A. Oddział Wrocław, Polskiemu Radiu Wrocław, „Gazecie Wrocławskiej”, Akademickiemu Radio LUZ, a także portalom internetowym: NaukawPolsce.pap.pl, dlaStudenta.pl i czasopismu naukowemu Rynek-Społeczeństwo-Kultura.

Dziękuję wszystkim uczestnikom oraz sympatykom Festiwalu. To Państwa obecność i zainteresowanie inspirują nas i pokazują, że nasza praca jest potrzebna, a inwestycja w naukę jest najlepszą z możliwych.

 

Jeszcze raz dziękuję serdecznie i pozdrawiam –

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Środowiskowy Koordynator
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: