english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Wspomnienia z Festiwalu: Spotkanie na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska

Tegoroczna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska obejmowała szereg imprez, wśród których były zarówno wykłady, jak i warsztaty czy wystawy oraz wycieczki. Imprezy odbyły się w ramach bloków tematycznych: Weekend z geologią, Piękno Ziemi i Środowisko.

Tradycyjnie wśród wydarzeń festiwalowych znalazły się również prelekcje i wystawy zorganizowane przez pracowników Muzeum Geologicznego oraz Muzeum Mineralogicznego. Poza udostępnieniem dla zwiedzających wystaw stałych obu jednostek, w Muzeum Geologicznym odbyły się warsztaty „Co wiemy o karbonie”, w ramach którego uczestnicy po wysłuchaniu krótkiej prezentacji multimedialnej, dotyczącej okresu karbońskiego, pod opieką prowadzącego odszukiwali omawiane wcześniej próbki skał i skamieniałości związane z tym okresem w historii Ziemi.

Interesujący wykład „Bursztyn i jego tajemnice” zapoznał słuchaczy z pochodzeniem bursztynu, miejscami jego występowania na całym świecie w pokładach z różnych epok geologicznych, a także ukazał zróżnicowanie odmian jantaru. Zaprezentowano również bogactwo świata zwierząt i roślin zmarłych przed dziesiątkami milionów lat, a perfekcyjnie zachowanych w bursztynie. Ukazano zastosowania bursztynu przez człowieka, zwłaszcza wspaniałe dzieła sztuki bursztynniczej o ogólnoświatowej renomie, np. słynną Bursztynową Komnatę. Po wykładzie została zaprezentowana wystawa bursztynu z prywatnych zbiorów prelegenta, przedstawiająca główne typy bursztynu z różnych miejsc na świecie, o odmiennych kolorach, przezroczystości, składzie i wieku.

Jak co roku, w organizację imprez zaangażowali się studenci geologii zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Geologów. Przygotowali oni warsztaty: „Trylobit – zrób to sam”, „W krainie wulkanów” oraz „Cookie mining – ciasteczkowa kopalnia”.

W trakcie warsztatu „Trylobit – zrób to sam” uczestnicy wykonywali gipsowe odlewy skamieniałości. Oryginalne skamieniałości, które wcześniej posłużyły do wykonania form, uczniowie mogli podziwiać w Muzeum Geologicznym.

Podczas zajęć „W krainie wulkanów” młodzi adepci wulkanologii lepili wulkaniczne stożki z masy solnej, z których następnie dzięki prostym reakcjom chemicznym wywoływano efektowny „wybuch” zbudowanego wulkanu.

Na warsztatach „Cookie mining – ciasteczkowa kopalnia” zaprezentowano mechanizm wydobywania kopalin i kruszców, procesu wzbogacania, a także związane z nimi problemy zanieczyszczania środowiska. Każdy z ochotników w 30 minut miał za zadanie wydobyć przy pomocy sprzętu górniczego (wykałaczka i spinacz) z otrzymanych ciasteczek kawałki czekolady (cennej kopaliny). Wydobyta „ruda” była następnie oczyszczana i ważona.

Niektóre z imprez wykraczały poza ścisłe ramy Nauk o Ziemi. Dwie z nich dotyczyły szerszych zagadnień, związanych z naukami planetarnymi. Podczas warsztatu „Jak tworzyć marsjańskie mapy?” uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę o mapach. Dowiedzieli się również jakie warunki panują na Marsie i co można znaleźć na powierzchni Czerwonej Planety oraz oglądali dane obrazowe z marsjańskich misji kosmicznych, co pozwoliło im na zrozumienie ważnej roli, jaką w badaniach planetologicznych odgrywa rozdzielczość zdjęć. Każdy z uczestników wykonał trzy proste mapy powierzchni Marsa, bazując na zdjęciach instrumentów HRSC misji Mars Express oraz CTX i HiRISE misji Mars Reconnaissance Orbiter.

W kolejnej imprezie planetologicznej – wykładzie „Woda na marsie” zaprezentowano rolę wody w kształtowaniu powierzchni Czerwonej Planety. Przedstawiono dowody naukowe na to, że kiedyś występowały tam rzeki, jeziora, lodowce, a nawet ocean. Wyjaśniono również dlaczego i w jaki sposób Mars zmienił się w suchą pustynię jaką jest teraz. Nawiązując do popularnego filmu „Marsjanin” wyjaśniono, że nadal można jednak znaleźć wodę na Czerwonej Planecie – w formie lodu. W związku z tym pokazano marsjańskie czapy lodowe, lodowce gruzowe oraz występowanie wieloletniej zmarzliny.

Łącznie podczas tegorocznej wrocławskiej edycji Festiwalu Nauki przez wszystkie imprezy przewinęło się blisko dwa tysiące osób. Dziękujemy organizatorom za trud włożony w pracę i zaangażowanie oraz wszystkim uczestnikom, którzy brali udział w imprezach!

 

dr Wojciech Bartz ~ Koordynator DFN na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska

 

 

 

 

Designed by Freepik

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: