english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Wspomnienia z Festiwalu: Spotkanie na Uniwersytecie Przyrodniczym

Imprezy w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbywały się na Uniwersytecie Przyrodniczym w dniach 16-21.09.2016 r., a wśród realizatorów znaleźli się przedstawiciele wszystkich pięciu wydziałów: Biologii i Hodowli Zwierząt, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Żywności oraz Przyrodniczo-Technologicznego.

Ogółem w czasie trwania XIX edycji DFN na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zaplanowano 69 imprez (w tym 47 tytułów, z których wybrane były powtarzane 2-3 krotnie, wszystkie się odbyły), prowadzonych przez ponad 60 pracowników naukowych oraz około 25 asystentów – pracowników technicznych, doktorantów i studentów z kół naukowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy roślin w holu budynku uczelni, zarówno tych rodzimych, jak i egzotycznych. Wystawa Dary ogrodówmiała na celu popularyzację warzyw i roślin zielarskich. Pojawiły się rośliny warzywne, lecznicze i przyprawowe nieznane polskiemu społeczeństwu, mało znane lub takie, z którymi spotykamy się codziennie, o wysokich walorach dietetycznych, leczniczych lub dekoracyjnych. Roślinom towarzyszyły informacje o nazwach gatunkowych oraz o ich wartości biologicznej. W holu można było również spróbować napojów, chleba i innych wyrobów wypieczonych z mąki uzyskanej z kukurydzy i sorgo. Degustacja była częścią prezentacji Ziarna tropików o różnych odmianach sorga, niebieskiej kukurydzy, komosy ryżowej, teffu (Eragrostis) i szarłatu oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym i fermentacyjnym.

Obie wystawy, będące wizytówką Festiwalu, przygotowały dwa zespoły kierowane przez prof. Katarzynę Adamczewska-Sowińską. Oglądało je setki osób wchodzących do budynku.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy w ramach pasażu Tajemnice żywności na Wydziale Nauk o Żywności. Jakie można spotkać kolory w żywności, skąd się biorą i czy wszystkie kolory występujące w produktach są dobre dla zdrowia analizowali uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach warsztatów Kolory Żywności i Kolorowa mikrobiologia. Dzięki zajęciom Twój talerz zdrowia dzieci poznały zasady prawidłowego komponowania posiłków. Warsztat Pij mleko będziesz wielki! przybliżył uczestnikomrolę wapnia zwłaszcza w okresie intensywnego rozwoju, a Nasiona i ziarna smaczne i zdrowe –dotyczyły przemian składników żywności zachodzących podczas obróbki kulinarnej żywności.

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt zaprezentował pokazy: Piękno ptaków amatorskich oraz Małe przeżuwacze – zwierzęta wykorzystywane w hodowli i agroturystyce. Pierwsza impreza, w części pokazowej, przybliżyła słuchaczom bogactwo i różnorodność gatunków oraz ras amatorskich drobiu domowego, które zostały zaprezentowane i omówione pod względem cech pokrojowych i użytkowych rasy amatorskie kur: ozdobne, miniatury i karzełki, kury o anormalnym upierzeniu oraz zniekształconym kośćcu (obiekt doświadczalny Zakładu Hodowli Drobiu). Druga impreza Małe przeżuwacze – zwierzęta wykorzystywane w hodowli i agroturystyce była prezentacją wybranych ras owiec i kóz pod względem cech pokrojowych i użytkowych.

Wystawy zaprezentował również Wydział Medycyny Weterynaryjnej: Ekspozycja Zwierzęta egzotyczne w domu przedstawiała różne gatunki ssaków i gadów utrzymywanych w warunkach terraryjnych. Omówione zostały zasady utrzymania, najczęściej popełniane błędy. Dzieci i młodzież miały okazję uzyskać szczegółowe porady na temat. własnych pupilów. Druga wystawa Życie wewnętrzne zwierząt – nie tylko pasożyty ukazywała najczęściej notowane pasożyty wewnętrzne zwierząt oraz inne organizmy żyjące w niektórych gatunkach zwierząt hodowlanych.

Łącznie w pokazach, wykładach i laboratoriach organizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym uczestniczyło około 900 osób, z czego ponad połowę stanowili uczniowie szkół podstawowych. Najważniejsze jest, aby edukować i zachęcać do nauki dzieci już od najmłodszych lat.  Ich zainteresowanie, radość i zadowolenie po przeprowadzonych zajęciach w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki wskazuje na to, że udało się rozbudzać  ciekawość małych uczniów, a ziarna wiedzy zostały zasiane.

 

 

 

 

Designed by Freepik

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: