english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Wspomnienia z Festiwalu: Spotkanie na Wydziale Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Biologicznych zaprezentował na tegorocznym festiwalu tematykę obejmującą różnorodne organizmy i problemy biologiczne. Uczestnicy byli zadowoleni szczególnie z zajęć praktycznych, gdzie można było wykonywać doświadczenia, oglądać preparaty pod mikroskopem, przyglądać się żywym okazom zwierząt, oraz eksponatom muzealnym (wypchane i zakonserwowane w różny sposób zwierzęta, okazy zielnikowe) itp.

Zajęcia dotyczące antropologii i biologii człowieka były reprezentowane przez dwa wykłady i warsztat. W tym roku uczestnicy mogli wysłuchać wykładu „Kreskówki po lupą czyli o atrakcyjności biologicznej w filmach animowanych”, który dotyczył atrakcyjności biologicznej rozpatrywanej na podstawie postaci z filmów animowanych. Prelegentka starała się odpowiedzieć między innymi na pytania: Dlaczego pozytywne postacie są przedstawiane jako atrakcyjne? Czy wszystkie księżniczki mają jakieś cechy wspólne? Czy Quasimodo był przerażający? Czy Gaston z Pięknej i Bestii był naprawdę przystojny? Czy możemy mówić o atrakcyjności biologicznej ogrów? Czy myszka Mickey ewoluowała? Dlaczego  rysunek postaci w animacjach współczesnych różni się od tego w starszych bajkach?

Na kolejnym wykładzie „Dlaczego się różnimy? - o rasach (odmianach) gatunku Homo sapiens” wyjaśniono, czy można mówić w przypadku naszego gatunku o rasach, dlaczego występują różnice międzypopulacyjne u człowieka, jakie czynniki środowiska mają wpływ na zmienność cech oraz dlaczego biali ludzie różnią się od siebie bardziej niż pozostałe odmiany.

Warsztaty „Jak działa nasz mózg?” przybliżyły uczestnikom funkcjonowanie mózgu człowieka. Poznali „mapę” ośrodków w nim zawartych, czyli która część mózgu odpowiada za czytanie, pisanie, która za mowę itp., a także co to jest hipokamp i dlaczego jest dla nas ważny. Ćwiczenia i zadania podczas warsztatów ułatwiały zapamiętanie różnych informacji.

Jeden z bloków tematycznych obejmował zagadnienia dotyczące zwierząt kręgowych (Płazy i gady Polski (dwie różne edycje), Mieszkańcy lasu, Ile wąsów sum ma w sumie i czy żaba kumkać umie?) oraz zwierząt bezkręgowych (Bać się czy nie bać kleszczy na Dolnym Śląsku, Karaluchy pod poduchy, Odkryj świat pod swoimi stopami). Uczestnicy (od przedszkolaków po licealistów) z entuzjazmem poznawali różne gatunki zwierząt, szczególną atrakcją była możliwość obserwacji żywych okazów, a chętni mogli nawet wziąć do ręki karaczany lub inne zwierzęta bezkręgowe. Poznać można także było budowę komórek (roślinną, zwierzęcą, bakteryjną), oglądać je w różnego rodzaju mikroskopach (świetlnym, fluorescencyjnym, konfokalnym i elektronowym), rozwikłać tajemnice kolorów roślin. Spore zainteresowanie wzbudziły również zajęcia dotyczące wykorzystania organizmów żywych do oceny stanu środowiska. Uczestnicy mogli nauczyć się oceniać stan środowiska na podstawie występujących w nim organizmów, oraz poznać zasady prowadzenia biotestów.

Jak każdego roku szczególnie duże zainteresowanie było na zajęciach „Mikroskopia elektronowa w biologii i medycynie”. Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat budowy mikroskopów elektronowych i zastosowania tych badań w biologii i medycynie, a następnie w małych (max. 15 osobowych) grupach obserwowali preparaty i pracę mikroskopu elektronowego transmisyjnego i skaningowego. Przedziwny (czasami przypominający kosmiczny krajobraz lub potwory z najstraszniejszych horrorów) widok powiększonych struktur komórkowych lub innych obiektów, budził ogólny zachwyt oraz pobudzał wyobraźnię uczestników, a kontakt z mikroskopią elektronową jest możliwy właśnie podczas tego typu imprez.

Duży blok zajęć pokazowo-warsztatowych lub laboratoryjnych dotyczący mikroorganizmów odbył się w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii. Prowadzili je pracownicy i doktoranci Zakładu Mikrobiologii, Zakładu Fizykochemii Drobnoustrojów, Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii, Zakładu Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska oraz Zakładu Parazytologii. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami pracy mikrobiologów – mikroskopami. Uczniowie stosowali osobiście klasyczny protokół barwienia złożonego (Grama) w celu podziału świata bakterii ze względu na budowę osłon komórkowych, oglądali przygotowane samodzielnie preparaty, a także dyskutowali o swoich obserwacjach. Materiał mikrobiologiczny wykorzystany na zajęciach został głównie wyizolowany ze środowiska.

Uczestnicy warsztatów mieli także okazję obserwować hodowle drobnoustrojów środowiskowych i podziwiać ich bogactwo morfologiczne. Oprócz bakterii można było zobaczyć także różne formy kleszczy: jajo, nimfy, larwę oraz osobniki dorosłe – samca i samicę oraz osobniki opite krwią. Również obserwowano inne pasożyty np. obrzeżki, owsiki, wszy, pchły.

Trzy tematy warsztatów dotyczyły grzybów: drożdży, grzybów żyjących w jaskiniach oraz przedstawiały różnorodność przystosowań ewolucyjnych tej grupy organizmów. Słuchacze mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat negatywnych aspektów związanych z obecnością grzybów w środowisku człowieka, czynników wirulencji i wyrafinowanych strategii ewolucyjnych tych mikroorganizmów.

Ponadto Wydział Nauk Biologicznych przygotował podczas Parku Wiedzy trzy namioty dotyczące owadów, Puszczy Białowieskiej oraz różnorodnych problemów biologicznych pod hasłem „Laboratorium natury”. W miejscach tych licznie gromadzili się uczestnicy gdzie prowadzili dyskusje, obserwowali pokazy doświadczeń oraz oglądali różne preparaty tkanek roślinnych przy pomocy mikroskopu. Mogli również skosztować specjalnie przygotowane, smażone larwy owadów.

Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

dr Józef Krawczyk ~ Koordynator DFN na Wydziale Nauk Biologicznych

 

Designed by Frepik

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: