english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Wspomnienia z Festiwalu: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

Już po raz dziewiętnasty Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna wzięła udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, włączając się w nurt popularno-naukowego i artystycznego przedsięwzięcia środowiska akademickiego Wrocławia i regionu. Nasza uczelnia zaprezentowała bogaty program, skierowany przede wszystkim do młodych widzów, ale również do dorosłych.                                 

W ramach pasażu tematycznego W o k ó ł  s c e n y zostały przedstawione spektakle i pokazy, które zrealizowano w trakcie  procesu dydaktycznego poprzedniego roku akademickiego.

Największe zainteresowanie wśród publiczności wzbudził muzyczny spektakl Koła Naukowego studentów naszej uczelni  G o d z i n a  W r o ń c a , który powstał w oparciu o fragmenty prozy „Wroniec ” Jacka Dukaja. Autor powieści zaciekawił niespotykanym dotąd w literaturze ujęciem tematu stanu wojennego, jednego z najbardziej traumatycznego doświadczenia Polaków. Rezygnując z tradycyjnej narracji realistycznej i korzystając ze struktury bajki, zbudował opowieść w rodzaju czarnej fantasmagorii narodowej. Pozwoliło to wykreować metaforyczny, przejmujący obraz  okrutnych czasów zniewolenia. Zainspirowani tą niezwykłą propozycją, studenci Wydziału Aktorskiego i Lalkarskiego II, III i IV roku, pod opieką reżyserską dr hab. Jerzego Bielunasa oraz mgr Magdaleny Śniadeckiej-Skrzypek zrealizowali własną wersję teatralną. Przedstawienie oddziałuje na dwóch płaszczyznach: tekstu i muzyki oraz  scenografii – cyklu obrazów – animacji plastycznych zaprojektowanych przez studentów. Wielce poruszające songi opatrzone znakomitą muzyką Mateusza Pospieszlskiego, w doskonałym wykonaniu młodych artystów, zespolone oprawą plastyczną w spójną całość, złożyły się na niepowtarzalną ekspresję przekazu. Licznie zgromadzona widownia odwdzięczyła się twórcom gorącymi brawami.

Dla miłośników literatury przeznaczony został  P o k a z  i n t e r p r e t a c j i  p r o z y Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”, przygotowany przez mgr Katarzynę Strączek ze studentami Wydziału Aktorskiego w toku zajęć dydaktycznych na I roku. Przedstawione fragmenty wybitnej powieści dotyczyły wątków miłości tytułowych bohaterów, które wplatają się w losy innych postaci w atmosferze czarnej magii, gdzie realizm łączy się z fantazją. Dla debiutujących wykonawców, zmierzenie się z formą artystycznej wypowiedzi  opartej niemal wyłącznie na słowie, było dużym wyzwaniem. Efekty ich pracy zostały docenione przez  gości Festiwalu.

Studenci Wydziału Aktorskiego, obecnie IV roku, wystąpili także w porywającym  pokazie tańca charakterystycznego  W e s e l e  b a ł k a ń s k i e, zrealizowanym pod opieką dr hab. Bożeny Klimczak. Inspiracją do podjęcia tego tematu przez twórców, stał się film Emira Kusturicy „Biały kot, czarny kot”, muzyka Gorana Bregovića, interpretacja i teksty Kayah. To wyrażony językiem tańca klimat weselnej zabawy, gdzie obok eksplozji spontanicznych uczuć i emocji pojawia się też nutka zadumy o sile duszy, serca i tęsknoty… Publiczność zachwyciła energia i pasja, z jaką studenci oddali charakter tego wyjątkowego wydarzenia.   

W naszej ofercie programowej nie zabrakło pozycji dla najmłodszych odbiorców. Studenci V roku Wydziału Lalkarskiego przedstawili dyplom indywidualny, zrealizowany na podstawie bajki P e c h o w i e c, autorstwa Agnieszki Nasierowskiej, studentki reżyserii teatru lalek. Pieczę nad tym przedsięwzięciem sprawował mgr Wojciech Brawer. Bajka ta, opowiada o zabawnych perypetiach tyle strasznej, co komicznej  czarownicy, która nie radzi sobie z rezultatami własnych czarów. Dziecięca widownia żywiołowo reagowała na zaskakujący przebieg zdarzeń i humorystyczne sytuacje. Wielkim walorem tego spektaklu były lalki, o niepowtarzalnych możliwościach wyrazowych, zaprojektowane i wykonane przez samych studentów oraz wyśmienita animacja. 

Warsztaty dotyczące emisji i impostacji głosu cieszą się wśród uczestników Festiwalu niesłabnącym powodzeniem. U w o l n i ć  g ł o s  – to tytuł warsztatów prowadzonych przez mgr Marzennę Wojak ze studentkami Wydziału Lalkarskiego.  Szczególną uwagę poświęcono najczęściej popełnianym błędom w pracy głosem i ich korektą oraz pomocnym w tej materii ćwiczeniom oddechowym i rozluźniającym, które usuwają blokady somatyczne, a także pomagają odpowiednio wykorzystywać rezonatory ciała. Poznane przez zainteresowanych tą problematyką zestawy ćwiczeń i profesjonalne wskazówki, zapewne przyczynią się do uzyskania większego komfortu w posługiwaniu się głosem.  

Tradycyjnie, podczas weekendu w dn. 10-11 września 2016r. w Parku Staromiejskim, odbyła się impreza plenerowa  P a r k  w i e d z y , gdzie licznie przybyły całe rodziny. Wiele wrocławskich uczelni oferowało niekonwencjonalne sposoby docierania do wiedzy, promując w popularnej formie różne jej dyscypliny. Lalkarze angażowali uwagę dzieci teatralnym kostiumem, demonstrowali wszystkie typy lalek i ich komiczno-groteskowe możliwości, zachęcając do podejmowania samodzielnych prób animacji, a nawet gry aktorskiej.  

Studentki III roku Wydziału Lalkarskiego w formule I n t e r a k t y w n y c h  p o k a z ó w w szkołach: SP 12 nr, przy ul. Janiszewskiego 14 i Zespole Szkół Przedszkolnych przy ul. Zemskiej 16c przedstawiły małe  scenki ze znanych bajek, aranżowały zabawę w teatr lalek i zapoznawały uczniów z tajnikami swej przyszłej profesji.

Tegoroczne imprezy, które miały miejsce we wrocławskiej PWST odwiedziło 926 osób, a w szkołach zgromadziło 240 uczniów. Tę liczbę należy powiększyć o ilość gości odwiedzających Park wiedzy. To imponujący wynik, który z roku na rok sukcesywnie się zwiększa. Dziękujemy wszystkim organizatorom oraz gościom Festiwalu.

                                                                                                                           

Koordynator PWST ds. DFN ~ dr hab. Ewa Giedrojć, prof. PWST                                                                                                                                                                                                                                                                  

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: