english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Aktualności

Wspomnienia z Festiwalu: Geologiczna gra terenowa

Jak wygląda pumeks? Czym różni się ił od gliny? Do czego służy świstawka i czy cola dobrze wpływa na zęby? – odpowiedzi na te i inne pytania można było poznać podczas gry terenowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we Wrocławiu.

                                                    

Kolejny już raz pracownicy PIG-PIB dołączyli do grona współorganizatorów DFN i 16 września 2016 r. poprowadzili we Wrocławiu grę terenową zatytułowaną Geologia bez tajemnic – woda i skały. Gra odbyła się w obfitującym w ciekawostki geologiczne Parku Skowronim, w którym znajdują się: piezometr, studnia wiercona,  ujęcie wody z terenem bezpośredniej ochrony i głazy narzutowe.

W zabawie wzięła udział młodzież z dwóch wrocławskich szkół: klasy 3. Gimnazjum nr 9 pod opieką Bożeny Broś i klasy 2. Liceum Ogólnokształcącego nr 17 pod opieką Danuty Kowalczyk. Każda z klas została podzielona na trzy współzawodniczące ze sobą grupy. Ich zadaniem było odnalezienie przy użyciu ręcznych odbiorników GPS jak największej liczby spośród dziesięciu wyznaczonych w terenie punktów, w których były ukryte pytania quizu geologicznego oraz zadania do wykonania.

Polowe minilaboratorium hydrogeochemiczne – krótki wstęp teoretyczny Krzysztofa Horbowego

Jednym z takich punktów była wystająca z ziemi, zagadkowa stalowa rura, czyli piezometr Sieci Obserwacyjno-Badawczej Wód Podziemnych. Uczniowie dowiedzieli się, do czego służy taka studnia obserwacyjna, a po samodzielnym odkręceniu osłony, zmierzyli głębokość zalegania lustra wód podziemnych za pomocą świstawki tradycyjnej i elektronicznej oraz pobrali próbkę wody do analizy. W innym punkcie zostało urządzone terenowe minilaboratorium hydrogeochemiczne. Uczestnicy imprezy wykonali w nim badania podstawowych parametrów fizykochemicznych wody pobranej z piezometru, wody morskiej z Bałtyku, solanki z ujęcia w Kołobrzegu, deszczówki oraz coli. W jeszcze innym punkcie można było skonfrontować teorie z praktyką i nauczyć się rozpoznawać wybrane skały, minerały i skamieniałości.

Pobór próbki wód podziemnych

Rozpoznawanie skał, minerałów i skamieniałości

Punktacji podlegały: liczba odnalezionych punktów, liczba prawidłowo wykonanych zadań i poprawnych odpowiedzi oraz kolejność pojawienia się na mecie. Jedna z drużyn z LO nr 17 wykazała się szczególnym poświęceniem. Zawodnicy tej drużyny, będąc już niemal na finiszu, wysłali jeszcze umyślnego, by zapisał nazwę ostatniego, brakującego im, punktu terenowego, co ostatecznie przeważyło szalę zwycięstwa na ich korzyść.

Pomiar głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych w piezometrze pod kierunkiem Karola Zawistowskiego

Dzień był pełen słońca, a gra – sportowej rywalizacji. Ambicjonalnie podeszła do zabawy szczególnie młodzież licealna, która starała się nie tylko wykonać wszystkie zadania, ale i wykazać wiedzą teoretyczną. Niektórzy uczniowie próbowali przy okazji łapać w parku wirtualne stworzenia z popularnej ostatnio gry komputerowej. Może to być ważną wskazówką dla rozwoju edukacji geologicznej. Wszyscy uczestnicy gry dobrze się bawili, odkrywając tajniki pracy geologa w terenie.

 

Grę terenową przygotowali i przeprowadzili pracownicy Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: Dorota Russ, Jolanta Duczmańska-Kłonowska, Krzysztof Horbowy, Karol Zawistowski i Maciej Kłonowski.

 

Tekst i zdjęcia: Jolanta Duczmańska-Kłonowska, Maciej Kłonowski

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: