english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Dotychczasowe biuletyny:

Biuletyny - rok 2013
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004

Szukaj w Biuletynach:

e-Biuletyn

2013-11-10: Biuletyn DFN 6/2013

Podziękowania

Szanowni Państwo!

Już po raz szesnasty Dolnośląski Festiwal Nauki stał się jesiennym elementem krajobrazu naszego województwa. Długie przygotowania opłaciły się, bowiem Festiwal odwiedziło ponad 116 tysięcy Dolnoślązaków, dla których zorganizowano ponad 1400 przedsięwzięć. Festiwal odbywał się we Wrocławiu jak również w miastach Dolnego Śląska: Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz po raz pierwszy w Lubinie.

Festiwal Nauki był okazją do spotkania przedstawicieli środowisk akademickich z mieszkańcami Dolnego Śląska, łączył też pokolenia, bowiem był przygotowany zarówno dla małych dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, jak i osób dorosłych, jak i seniorów. Organizatorzy zachęcali do cieszenia się nauką, poznawania wielkich oraz małych odkryć. Wśród proponowanych imprez znalazły się pokazy, wykłady, warsztaty, happeningi, konkursy, zajęcia w laboratoriach czy wycieczki.

Bez zaangażowania ze strony organizatorów, współorganizatorów, sponsorów, setek pracowników naukowych i technicznych, doktorantów, studentów i wolontariuszy nie udałoby się zrealizować tak wielkiego i pięknego przedsięwzięcia. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które tworzyły Festiwal Nauki: organizatorom z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie – Filii we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN.

Niezwykle istotny był także udział współorganizatorów. Dziękuję przedstawicielom: Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Wyższej Szkoły Humanistycznej, Ośrodka Alliance Française Stowarzyszenie Wrocław, Instytutu Austriackiego we Wrocławiu,  Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Wrocławskiego Teatru Lalek, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Dolnośląski, Instytutu Nauk Geologicznych PAN – Ośrodek Badawczy we Wrocławiu, Polskiej Akademii Nauk Zakładu Antropologii we Wrocławiu, Instytutu Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Porozumienia Mniejszości Narodowych i Etnicznych Kalejdoskop Kultur, Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, firmy TwojRobot.pl, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A., firmy Techland Sp. z o. o., Centrum Badawczo-Rozwojowego – Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o., pani Marcie Idkowiak z firmy PEZMI Poradnictwo Edukacyjno-Zawodowe oraz pani Marcie Kaim z Konsorcjum Perspektywa.

Podziękowania kieruję również do duchownych Rzymsko-Katolickiego Kościoła p.w. Św. Antoniego parafii Św. Mikołaja, Katedry Prawosławnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Synagogi pod Białym Bocianem, Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła Opatrzności Bożej.  

Dziękuję koordynatorom uczelnianym: Panu prof. drowi hab. inż. Piotrowi Dudzińskiemu, Panu prof. drowi hab. Adamowi Pawłowskiemu, Panu prof. Ryszardowi Polechońskiemu, Pani dr inż. Agnieszce Orkusz, Panu drowi Zygmuntowi Domagale, Panu prof. Jerzemu Zawadzkiemu, Pani prof. Marii Kierskiej-Witczak, Panu drowi Markowi Sienkiewiczowi, Panu płk. prof. Januszowi Szelce, Panu ppłk. drowi inż. Krzysztofowi Jamroziakowi, ks. drowi Grzegorzowi Sokołowskiemu, Panu dr hab. Tomaszowi Zaleskiemu, Panu prof. Egbertowi Piseckiemu, Pani prof. Ewie Giedrojć. Na ich barkach spoczywał główny ciężar organizacyjny. Dziękuję za poświęcenie, obowiązkowość i kreatywność.

Serdeczne podziękowania kieruję do Honorowych Członków Rady Programowej: Pani prof. Aleksandry Kubicz, Pani prof. Kazimiery A. Wilk, Pana prof. Adama Jezierskiego, jak również mojego zastępcy prof. Tadeusza Dobosza. Zawsze służą oni swoją radą i doświadczeniem.

Dziękuję osobom pracującym przy organizacji regionalnej edycji Festiwalu: dziękuję Pani prof. Jadwidze Sołoducho (Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Regionu) oraz dr inż. Joannie Cabaj, a także koordynatorom w regionie: Panu drowi Maciejowi Pawłowskiemu (Jelenia Góra), Panu Januszowi Matuszewskiemu (Legnica), Pani Iwonie Rychlik (Wałbrzych), Pani dr Barbarze Mianowskiej (Ząbkowice Śląskie), Pani dr Małgorzacie Żochowskiej (Bystrzyca Kłodzka), Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu (Zgorzelec), Pani Urszuli Ziębie (Głogów), Pani Jadwidze Horanin (Dzierżoniów) oraz Pani dyr. Małgorzacie Życzkowskiej-Czesak (Lubin).

Dziękuję dyrektorom, gronom pedagogicznym oraz uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Interaktywnych pokazów w szkołach - na czele z Pełnomocnikiem Koordynatora ds. Interaktywnych Pokazów w Szkołach, Panią dr Ireną Maliszewską – za zapał, ogromną pracę i zaangażowanie w objaśnianie tajników nauki młodym ludziom.

Dziękuję Pani mgr Barbarze Cader-Sroce - pełnomocnikowi Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej - za jej entuzjazm i pracę, aby Festiwal był widziany i doceniany również poza granicami Dolnego Śląska i Polski.

Dziękuję osobom zatrudnionym w biurze Festiwalu: kierownikowi – Pani mgr Jolancie Jackowskiej, Pani Bogumile Okręglickiej, Pani Joannie Gattner-Bilskiej, Pani Aleksandrze Kotali oraz Panu mgr. Piotrowi Krysiakowi. Dzięki ich ogromnej pracy, zaangażowaniu, inwencji, poświęceniu Festiwal funkcjonuje i rozwija się.

Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, których tak licznie spotykam podczas przygotowania Festiwalu i w czasie jego trwania. Bez Państwa pomocy, zrozumienia i przyjaźni Festiwal nie mógłby dojść do skutku.

Dziękuję instytucjom, które finansowo wsparły Festiwal:patronowi głównemu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotującemu – Gminie Wrocław, mecenasowi –  Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, sponsorom – firmie KGHM Polska Miedź S.A., PGNiG SA oraz sponsorom wspierającym: Bankowi Zachodniemu WBK, MPWiK S.A. we Wrocławiu, firmie Stan-Mit-Serwis, Drukarni ARGI, Hotelowi & Restauracji Dwór Polski, Miesięcznikowi „Delta”.

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli przedstawiciele najwyższych urzędów, uświetniając swym autorytetem to wyjątkowe przedsięwzięcie. Dziękuję Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewodzie Dolnośląskiemu, Prezydentowi Wrocławia, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu.

Dziękuję także tym, którzy tegoroczną edycję DFN objęli patronatem medialnym: – Telewizji Polskiej S.A. Oddział Wrocław, Polskiemu Radiu Wrocław, „Gazecie Wyborczej”, Akademickiemu Radio LUZ, a także portalom internetowym: NaukawPolsce.pap.pl, Edukacja.net, Studia.net, Uczelnie.net, dlaStudenta.pl, Laboratoria.net, czaszdziecmi.pl, gdziesiewybrac.pl.

Dziękuję wszystkim uczestnikom oraz sympatykom Festiwalu. To Państwa obecność i zainteresowanie inspirują nas i pokazują, że nasza praca jest potrzebna.

Jeszcze raz dziękuję serdecznie i pozdrawiam
dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr

Środowiskowy Koordynator
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: