english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Dotychczasowe biuletyny:

Biuletyny - rok 2013
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004

Szukaj w Biuletynach:

e-Biuletyn

2010-11-02: Biuletyn DFN 11/2010

Trzynasta edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki przeszła już do historii.

Wrocław, 2 listopada 2010 r.

 

Podziękowania

Szanowni Państwo!

Trzynasta edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki przeszła już do historii.

Każde spośród ponad tysiąca wydarzeń było wyjątkowe, każde rozwijało myśl, wyobraźnię, wiedzę, każde rozwijało horyzonty. Ale wyjątkowi byli przede wszystkim uczestnicy – zarówno organizatorzy naukowych przedsięwzięć, którzy w sposób przystępny i niezwykle zajmujący dzielili się swoją wiedzą, jak i przybyli goście – otwarci na eksperymenty, doświadczenia i pokazy jedyne w swoim rodzaju.

Wydarzeniem przygotowanym specjalnie z myślą o najmłodszych uczestnikach Festiwalu był Park Wiedzy – plenerowa impreza, podczas której dzieci poznawały różnorodność przyrody i zjawiska organizujące życie naszej planety, a każdy dorosły mógł zasięgnąć porady medycznej. Przed nauką swe podwoje otworzyły też wrocławskie szkoły, których uczniowie, biorąc udział w „Interaktywnych pokazach”, wszystkimi zmysłami poznawali największe zdobycze nauki.

Również po raz kolejny nauka zawitała do kilku pięknych miast Dolnego Śląska. Edycja regionalna Festiwalu odbyła się w Legnicy, Zgorzelcu, Jeleniej Górze, Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich i Głogowie. Niezwykłą i inspirującą oprawą dla festiwalowych poszukiwań była malowniczość krajobrazów. Odkrywanie tajników wiedzy w takich warunkach to prawdziwa przyjemność!

Kolejny raz udało się nam udowodnić, że nauka nie jest hermetyczna, że nie zamyka się w gabinetach profesorskich, laboratoriach czy salach wykładowych, ale wychodzi poza schematy, wprost do zainteresowanych, i można ją przedstawić na wiele arcyciekawych sposobów.

Powodzenie trzynastej edycji Festiwalu to zasługa tysięcy organizatorów, których połączyła wspólna chęć podzielenia się swoimi pasjami, wiedzą i doświadczeniami. Wyrażana tu wdzięczność jest summą wdzięczności osobistej i tej płynącej ze strony festiwalowych Gości. A zatem dziękuję organizatorom z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie – Filii we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN.

W organizację włączyły się także inne ośrodki naukowe, szkoły niepubliczne, organizacje i instytucje o charakterze artystycznym i kulturalnym, również przedstawiciele firm i przedsiębiorstw. Podziękowania kieruję zatem do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu, Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania, Alliance Francaise Stowarzyszenia Wrocław, Teatru Polskiego, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Instytutu Austriackiego we Wrocławiu, Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – Sektor3, Telekomunikacji Polskiej SA, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu, Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Teatru Linia, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, EnergiaPro S.A., Teatru Muzycznego Capitol, arabiKKi, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK, Zakładu Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie, Muzeum Miejskiego Wrocławia, Tell Me More – Ośrodka Kształcenia Ustawicznego InMedia Polska, PGNiG S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, Banku Zachodniego WBK, do duchownych Rzymsko-Katolickiego Kościoła p.w. Św. Antoniego parafii Św. Mikołaja, Katedry Prawosławnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Synagogi pod Białym Bocianem, Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła Opatrzności Bożej, do instytucji kulturalnych w regionie, szkół we Wrocławiu, w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Bystrzycy Kłodzkiej i Głogowie. Dziękuję Pani redaktor Lenie Kaletowej za zorganizowanie wyjątkowego spotkania z synem pierwszego rektora Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, prof. Janem Kulczyńskim.

Serdeczne podziękowania kieruję również w stronę Honorowych Członków Rady Programowej: Pani Profesor Aleksandry Kubicz, Pani Profesor Kazimiery A. Wilk, Pana Profesora Adama Jezierskiego. Zawsze służą oni organizatorom radą i doświadczeniem, a swoją obecnością uświetniają najważniejsze festiwalowe wydarzenia.

Dziękuję wszystkim koordynatorom uczelnianym, instytutowym i wydziałowym - za zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu zaplanowanych działań. Dziękuję doktorantom, studentom i studenckim kołom naukowym – za efektywne i efektowne popularyzowanie wiedzy. Dziękuję młodym adeptom dziennikarstwa z zespołu redakcyjnego Gazetki Samorządu Uczniowskiego „Klik” z Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu - za dokumentację tekstową i fotograficzną tegorocznej edycji i specjalny numer pisma.

Szczególne podziękowania składam wolontariuszom XIII DFN, którzy bezinteresownie i rzetelnie pomagali w pracach Biura DFN, a także w przygotowaniu Parku Wiedzy.   

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, dzięki którym mógł się z powodzeniem odbyć Festiwal w Regionie. Ich ogromna praca i zaangażowanie przyczyniły się do rozsławienia szczytnej idei Festiwalu poza Wrocławiem. Dziękuję zatem Pani prof. Jadwidze Sołoducho, Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Regionu, oraz koordynatorom: dr. Maciejowi Pawłowskiemu (Jelenia Góra), Panu Januszowi Matuszewskiemu (Legnica), Pani Iwonie Rychlik (Wałbrzych), dr Barbarze Mianowskiej (Ząbkowice Śląskie), dr Małgorzacie Żochowskiej (Bystrzyca Kłodzka), Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu (Zgorzelec) i Pani Bożenie Kowalczykowskiej (Głogów).

Dziękuję Pani Barbarze Cader-Sroce, Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej, za realizację europejskiego projektu 2WAYS w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Za przychylność i objęcie honorowym patronatem projektu dziękuję dr. Jackowi Ossowskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wrocławia, oraz samej Radzie, która udostępniła na czas obrad swoją Salę Sesyjną. Za pomoc w organizacji przedsięwzięcia dziękuję prof. Tadeuszowi Lutemu.

Dziękuję przedstawicielom Urzędu Miejskiego we Wrocławiu: Panu Krzysztofowi Czai, Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Pani Ewie Przegoń oraz ich współpracownikom - za przychylność i życzliwość wobec podejmowanych przez nas działań.

Dziękuję dyrektorom, gronom pedagogicznym oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację „Interaktywnych pokazów” – na czele z Pełnomocnikiem Koordynatora ds. Interaktywnych pokazów w szkołach, Panią dr Ireną Maliszewską – za wykonaną pracę i zaangażowanie w objaśnianie tajników nauki młodym ludziom. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu „Interaktywne pokazy”, swoiste „szkolne wycieczki w świat nauki”, odbywały się w następujących wrocławskich szkołach podstawowych: nr 17, 18, 63, 74, 84, 85, 93, 98, 109 oraz gimnazjach: nr 1, 5, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 34.

Dziękuję tym, którzy swym zaangażowaniem i pracą wsparli organizację największej plenerowej imprezy Festiwalu, Parku Wiedzy: pracownikom Wrocławskiego Teatru Lalek, przedstawicielom uczelni wyższych i instytucji kulturalnych, MultiCentrum,  Telekomunikacji Polskiej SA, arabiKKi, EnergiaPro S.A., GrupaKreatywni.pl, Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, a także pracownikom Biura Promocji Miasta i dyr. Pawłowi Romaszkanowi.

Dziękuję wszystkim sponsorom i mecenasom, których ogromny wkład finansowy w organizację Festiwalu pozwolił na przeprowadzenie setek imprez. Dziękuję przede wszystkim głównemu sponsorowi Festiwalu, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, orazUrzędowi Miejskiemu Wrocławia.

Dziękuję sponsorom, którymi byli: KGHM Polska Miedź S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., EnergiaPro S.A., Bank Zachodni WBK. Dziękuję sponsorom wspierającym: firmie Nokia Siemens Networks, MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, Restauracji Teatralnej, firmie Stan-Mit-Serwis, Drukarni ARGI. Dzięki Państwa pomocy możliwe było zorganizowanie naukowego i kulturalnego przedsięwzięcia o tak szerokim zasięgu.

Serdecznie dziękuję partnerom: Fundacji ORANGE, Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Dzięki wsparciu z Państwa strony działalność w ramach Dolnośląskiego Festiwalu może być stale poszerzana i urozmaicana.

Tradycyjnie patronat honorowy nad Festiwalem obejmują znamienici przedstawiciele najwyższych urzędów, uświetniając swym autorytetem to wyjątkowe przedsięwzięcie. Dziękuję zatem: Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydentowi Wrocławia, Wojewodzie Dolnośląskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu.

Temat Festiwalu gościł na łamach gazet, w Internecie, a zapowiedzi i pofestiwalowe komentarze były obecne w mediach telewizyjnych i radiowych. Dziękuję więc tym, którzy tegoroczną edycję DFN objęli patronatem medialnym: „Gazecie Wyborczej”, magazynowi „Wrocławianin”, Telewizji Polskiej SA Oddział we Wrocławiu, internetowemu magazynowi teatralnemu „Teatralia”, rozgłośni Radio Luz, „Przeglądowi Technicznemu”, magazynowi „Foton”, pismom „Świat Matematyki” i „Miejsca Dzieci”, a także portalom internetowym: Matematyka.wroc.pl, Wałbrzych.info, Biolog.pl, Edukacja.net, Studia.net, Kierunki.net, DlaStudenta.pl, Regional.pl, TuWrocław.com. Dzięki rzetelnej pracy dziennikarskiej, którą Państwo wykonują, idea Festiwalu z powodzeniem dociera do odbiorców, jest rozpowszechniana zarówno przez tradycyjne, jak i nowoczesne środki przekazu.  

Bez pomocy, wsparcia i zaangażowania tych, których wymieniłem, Festiwal nie byłby tak spójnym i wielowymiarowym przedsięwzięciem. Dziękuję wielotysięcznej rzeszy Gości festiwalowych za zainteresowanie i obecność. Gdyby zabrakło osób, do których Festiwal był adresowany, wysiłek organizatorów byłby bezcelowy.

Wszystkim raz jeszcze serdecznie dziękuję.

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Środowiskowy Koordynator
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: